เร่งฉีดวัคซีนป้องกันระบาดในโรงงาน เริ่ม 1 ก.ค. ฉีด 4 แสนคน

0
277

สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม – แรงงาน ออกมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดในโรงงาน ทางฝั่ง ‘สุริยะ’ ขู่ปิดโรงงานที่ไม่รับผิดชอบตัวเองหากพบความเสี่ยง ‘สุชาติ’ มั่นใจ ส.ค.ฉีดวัคซีนครบ 11 ล้านคน กนอ. ตั้งจุดฉีดพื้นที่เสี่ยง 8 จุด ฉีดแรงงานในนิคมฯกว่า 4 แสนคน 1 ก.ค.

สำหรับการฉีดวัคซีนให้ภาคอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการ โดยกนอ.และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเร่งจัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนให้พื้นที่นิคมฯ เขตประกอบการอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานมากกว่า 2,000 คน ประมาณ 27 แห่ง อาทิ นิคมฯสินสาคร นิคมฯสมุทรสาคร นิคมฯอมตะซิตี้(ชลุบรี) นิคมฯมาบตาพุด นิคมฯบางกะดี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคซีน และดูแลภาคอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินค้าได้เต็มที่เพื่อรองรับออเดอร์ที่จะเข้ามาปริมาณมากในช่วงไตรมาส3(กรกฎาคม-กันยายน2564) และไตรมาส4(ตุลาคม-ธันวาคม2564) จากตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ที่คำสั่งซื้อขยายตัวมากกว่า 10%

“กระทรวงแรงงานตั้งเป้าที่จะฉีดวัซีนให้กับผู้ประกันตนทั้งหมด 11 ล้านราย ภายในเดือนส.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาตรงตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มั่นใจว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Comments are closed.