“เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศครั้งสำคัญ เนื่องในวันประสูติของพระพิฆเนศ วันที่ 5-14 กันยายน 2559

“เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศครั้งสำคัญ 

“เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศครั้งสำคัญ

“เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศครั้งสำคัญ

 

“พระพิฆเนศ” เทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ ถือเป็นองค์ “ปฐมปูชนียเทพ” หนึ่งในเทพที่มีเทวานุภาพมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นๆ จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะศิลปกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม การค้า ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาพระพิฆเนศ กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ วันที่ 5 – 14 กันยายนนี้ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (Ratchaprasong Cultural Center) ณ ศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่าได้อัญเชิญ “องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา” ให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) และมอบ “น้ำตาพระศิวะ (Rudaraksha)” เมล็ดพืชมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างแก่ผู้ครอบครอง

วันประสูติของพระพิฆเนศ หรือที่เรียกว่า “วันจตุรถี” เป็นวันสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศ ที่ยึดถือกันมาช้านาน คือ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน เชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน และเป็นวันเริ่มต้น “เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน เวลา 11:00 -19:00 น. บริเวณราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

“องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นปางที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,100 ปี ถือเป็นปางหายากในประเทศไทย โดยองค์นี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย และถูกปลุกเสกจากวัดศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่ง ในประเทศอินเดีย รวมพลังแห่งมหาเทพมารดา 5 พระองค์ คือ พระแม่ทุรคา พระแม่คงคา พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่ตีรีปูราซุนบารี และมหาเทพบิดา 2 พระองค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์

รวมถึงพลังอำนาจขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

เกี่ยวกับพระพิฆเนศปาง 51 ตา

“พระพิฆเนศปาง 51 ตา” อุบัติตามคำทำนายของ มหาฤาษีอกัสตยา (Agastya) พระอาจารย์ของพระแม่อุมาเทวี ที่พบในบันทึกคัมภีร์ใบลานของวัดชิตวารารัมว่า มหาฤาษีองค์นี้ได้ทำนายก่อนที่ตนเองจะละสังขารว่า หลัง 5,100 ปีไปแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นไปทั่วโลก และความเสื่อมในจิตใจของมนุษย์จะทำให้มหาเทพทั้งหลายบนสรวงสวรรค์ไม่อยากช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ บรรดาอสูรทั้งหลายจะเรืองอำนาจ และนำพาให้เกิดโลกแห่งกาลกาลียุค ซึ่งโลกนี้จะพ้นภัยพิบัติต่อเมื่อพระบรมครูพระพิฆเนศจะทรงพระเมตตา และประทานพรให้ผู้ที่รักพระองค์อยู่รอดปลอดภัย พระองค์จะอวตารมาอุบัติในรูปของกายทิพย์ ในปาง 51 ตา ซึ่งมีชื่อว่า Shubha Drishti Ganapathy แปลว่า บุญบารมีซึ่งมาจาก 51 ตา และถือว่าเป็นปางที่สิ้นสุดและสูงสุดขององค์พระพิฆเนศทุกๆ ปาง จะไม่บังเกิดปางหรืออวตารใดๆ เกิดขึ้นอีกแล้วกับองค์พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศปางนี้จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมหาชนที่นิยมบูชาเทพ เนื่องจากเป็นปางที่รวมพลังแห่งมหาเทพมารดาผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ถึง 5 องค์ด้วยกัน อาทิ พลังแห่งพระแม่ทุรคา คือ สิงห์โต พลังแห่งพระแม่คงคา คือหม้อน้ำอมฤตที่อยู่บนพระเศียร พลังแห่งพระแม่อุมา คือมีดดาบในพระหัตถ์ขวาที่ 2 พลังแห่งพระแม่ลักษมี คือบัลลังก์ดอกบัว พลังแห่งพระแม่ตีรีปูราซุนบารี (ร่างอวตารของพระแม่อุมาเทวี) คือ งูจงอาง 9 ตัว แผ่พังพานเป็นรัศมีบนพระเศียร และยังมีพลังแห่งเทพบิดา ซึ่งถือเป็นพลังหลักของพระพิฆเนศปางนี้โดยเฉพาะ พลังแห่งพระศิวะ คือตรีศูลในพระหัตถ์ขวาที่ 1 พลังแห่งพระนารายณ์ คือธรรมจักรในพระหัตถ์ขวาที่ 3 และกระบองในพระหัตถ์ซ้ายที่ 2 รวมถึงพลังอำนาจหลักขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา จากพระเนตรศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั้ง 51 ดวง ซึ่งถือว่าเป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแห่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์

บทสวดบูชา พระพิฆเนศปาง 51 ตา
พระคาถาที่ถูกคัดลอกมาจากคัมภีร์ใบลานอันเก่าแก่ของวัดชิตาวารารัม
“โอม ฮรีม ชรีม ครีม โกลม กำ กานาปาติเย
วารานามุคเฮ ซาวาริชตัน วารายา วารายา โอม สวาฮา”

ถ้าหมั่นบูชาท่านและทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะประทานพรให้เราประสบความสำเร็จ เดินไปสู่ทางที่ดีงาม เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและประสบแต่ความโชคดี

เครื่องสักการะ: ธูป 9 ดอก เทียน ดอกดาวเรืองสด น้ำสะอาด นมสด ขนมหวานรสอ่อน ผลไม้สด หรือธัญพืช

ข้อห้าม: ห้ามถวายเนื้อสัตว์ และควรงดใช้ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่

ที่มา – postupnews

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ดูดวง 2559, ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล
- 5-09-2016 3:08:57 โพสต์โดย : rinsine คนดู อ่านดวง 2,443 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง