สุดยอดปาฏิหาริย์!!! กราบสาธุๆ “หลวงพ่อทบ” พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวานผู้สร้างตำนานการจารอัครแม้แต่ปืนยังยิงไม่ออก

 “หลวงพ่อทบ” พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

 "หลวงพ่อทบ" พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

“หลวงพ่อทบ” พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

 

หลวงพ่อทบ ธมฺมปญโญ ถือกำเนิดเกิดมาเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน4 ปีมะเส็ง ตรงกับวันท่ 3 มีนาคม พ.ศ.2424 ณ.บ้านยางหัวลม ตำบลนายม(ปัจจุบันแยกเป็นตำบลวังชมพู) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงพ่อทบเป็นบุตรคนที่3 ของคุณพ่อเผือกและคุณแม่อินทร์ ม่วงดีมี่น้อง4คน ได้แก่ 1 นายหว่าง ม่วงดี 2 นางใบ ม่วงดี 3 นายทบ ม่วงดี (หลวงพ่อทบ) 4 นางแดง ม่วงดี การบรรพชาอุปสมบท เด็กชายทบเข้าบรรพชาเมื่ออายุได้16 ปี(พ.ศ.2440) ที่วัดช้างเผือก โดยมีพระอาจารย์สี เป็นพระอุปัชฌาย์ จนปีพ.ศ.2445 ท่านได้เข้าอุปสมบทที่วัดเกะแก้ว บ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีพระครูเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ปานเป็นพระกรรมวาจา พระสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ธมฺมปัญโญ จากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัย และวิปัสนากรรมฐานจากพระอาจารย์ปานวัดศิลาโมง และพระอาจายร์เหง้า วัดบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก และออกธุดงค์แต่บัดนั้น วาระศิษย์อาลัย วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2519 ทางวัดช้างเผือกได้จัดให้มีงานประจำปีและวางศฺลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ ในวันนั้นฝนตกหนักมากคืนนั้นหลวงพ่อป่วยหนักมากวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2519 ตอนบ่ายได้มีการนำหลวงพ่อส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพแต่ไปได้แค่บ้านนาเฉลี่ยงหลวงพ่อก็มรณภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 4 โมงเย็นของวันที่14 มีนาคม พ.ศ.2519

หลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาการสร้างตะกรุด มาจากหลวงพ่อสิ้ว คุณวโร โดยหลวงพ่อทบได้รับคำแนะนำจาก หลวงพ่อเง่า วัดบ้านติ้ว เมื่อครั้งหลวงพ่อทบท่านไปศึกษาวิปัสนาธุระ กับหลวงพ่อเง่า หลวงพ่อสิ้ว ได้เห็นถึงธรรมวิเศษที่ปรากฏในตัวหลวงพ่อทบ จึงถ่ายทอดสายวิชาตะกรุดโทน ตะกรุดพระเจ้าห้าพระองค์ ตะกรุดมหาปราบ ตะกรุดจะตุโร ตะกรุดมงคล๙ เฑาะว์มหาพรหม

ด้วยเหตุนี้เองหลวงพ่อทบ ท่านปรากฏอานุภาพจึงเด่นในด้านมหาอุตม์ อันดับหนึ่ง แคล้วคลาดอันดับสองและเมตตาเป็นอันดับสาม – สายวิชาหลวงพ่อทบ ที่หลายท่านยอมรับและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด เป็นวิชาแม่ วิชาหลักในศาสตร์พุทธาคม คือ พระคัมภีร์ปถมัง พระเจ้าห้าพระองค์ มี 8 วรรค์ กับ 1 เกล็ดตามตำราโบราณท่านว่า ผู้ที่จะสำเร็จสายวิชานี้ จะต้องศึกษาให้สำเร็จทั้ง 8 วรรค 1 เกล็ดต้องศึกษาลงลึกไปถึงหลักวิชาและแก่นของวิชาแต่ละบทเมื่อสำเร็จวรรค 1 แล้วจึงศึกษาวรรค์2ต่อไปจนจบ จากนั้น จึงจะเรียนรู้ สายวิชาอื่นๆต่อไป ไม่ใช่ท่องจำ วิชานี้ต้องสำเร็จกสิณได้สมาบัติแล้วจึงจะสำเร็จ

– วรรคที่ 1 นปัทมัง นะโมพุทธายะ ทำพิณธุ เสกพิณธุ ทำทัณเฑาะว์ เสกทัณเฑาะว์ ทำเภทะ เสกเภทะ ทำอังกุเสกอังกุ ทำสิระเสกสิระ ลบพิณธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิระ เป็น นะโมพุทธายะ ลบนะโมพุทธายะ เป็น มะ อะ อุ ลบ มะอะอุ เป็นองค์พระควัมปติ ลบองค์พระควัมปติ เป็นอะวะนะอุนาโลม ลบอะวะนะอุนาโลม เป็นสูญ ลบสูญ เป็นมหาสูญ ลบมหาสูญ เป็นนิพพานสูญ

– วรรคที่2 ปถมังนะโมพุทธายะ ลบนะโมพุทธายะ เป็นมะอะอุ ลบมะอะอุ เป็นอุทัยโองการ เป็นต้น
ทำอย่างนี้จนสำเร็จ การจารอักขระสายวิชาที่ตัวเองสำเร็จ จะปรากฏความเข้มขลังเป็นที่สุด – แผ่นยันต์ที่จาร ในตะกรุดหลวงพ่อทบ 3 กษัตริย์ ยุคปลาย จะมีสี่แผ่น แผ่นทองแดงจะเป็นยันต์ไตรสรณะคมภ์ จารรอบด้วยอัขระหัวใจพระไตรสรณะคมภ์ พุทธสังมิ พระเกจิอาจารย์ที่ท่านใช้ยันต์นี้ที่พบคือ หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว หลวงพ่อกวย หลวงพ่อเลียบ สมเด็จพระวันรัตน์ ( แดง ) เป็นต้น มีพุทธคุณด้านมหาอุตม์เป็นเลิศ

– แผ่นทองแดงเป็นการถอดหัวใจ พระพุทธคุณ นวหรคุณ มงคลเก้า ลงอักขระเป็น 8 ช่อง เป็นสุดยอดแห่งพระคาถา แคล้วคลาดมหานิยมเป็นเลิศ

– แผ่นตะกั่วจะเป็นแผ่นรวมยันต์ พระคาถา อิติปิโส 8 ทิศ และพระคาถา สัมพุทเธ พุทธคุณครอบจักวาล

– แผ่นตะกั้วแผ่นที่ 4 จะเป็นแผ่นที่จารอักขระหัวใจพระพุทธ และอักขระ นะ ชา รี ติ เป็นแผ่นคุมยันต์ …..ตะกรุดหลวงพ่อทบ เป็นตะกรุดที่มีอานุภาพสูง ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมหาอุตม์ แคล้วคลาด เมตามาหานิยม – ตะกรุดหลวงพ่อสิ้ว คุณวโร เป็นตะกรุดที่จารด้วย ยันต์นปัทมัง พระเจ้า 5 พระองค์ จากการแกะรอยจาร ที่ปรากฏบนแผ่นทองแดง ที่นูน ลึกชัด บ่งบอกถึงพลังในการจาร มีน้ำหนัก เข้ม ขลัง เรียกได้ว่าจารแบบเน้นๆ ดอกนี้เป็นตะกรุดทองแดง หุ้มทองแดง ปิดห้วท้ายด้วยแผ่นจารอักขระ เป็นตะกรุด มหาอุตม์ โดยแท้ ดอกนี้บ่งบอกว่า นี้เป็นตะกรุดสายวิชาเดียวกัน ตะกรุดดอกนี้สร้างก่อน ปี 2489 แน่นอน เพราะหลวงพ่อสิ้ว ท่านมรณะภาพ ปี 2489 อายุตะกรุด 60 กว่าปี ความสัมพันธ์ทางสายวิชา บ่งบอกได้จากเอกลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ในสายวิชานั้นๆ นี้คือที่สุดของตะกรุดสายเมืองเพชรบูรณ์ โดยแท้

"หลวงพ่อทบ" พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

“หลวงพ่อทบ” พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

พระอาจารสี เป็นอุปฌาย์ให้ตอนหลวงพ่อทบท่านบรรพชา ต่อมาพระอาจารย์เมืองจากวัดแกะแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระอาจารยสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ปานเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สีมีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ปาน และที่เด่นชัดที่สุดคือพระอาจารย์ปานและพระอาจารย์สี ได้เป็นผู้ถ่ายถทอดวิชาศาสตร์ ทางพระพุทธาคมจากพระคัมภีร์ นปัทมัง พระเจ้าห้าพระองค์ พระคัมภีร์แม่บท พระคาถาอาคมแม่ธาตุ และยังได้เรียนรู้พระคาถาหัวใจ 108 พระคาถาพันเก้า จากนั้นพระอาจารย์สี และพระอาจารย์ปาน ได้แนะนำให้หลวงพ่อทบไปพบกับพระสังวรธรรมคุณหรือพระอาจารย์เง่า วัดบ้านติ้ว การพบกันในครั้งนั้น หลวงพ่อทบได้เรียนวิปัสนาธุระจนได้ชาญสมาบัติแล้ว หลวงพ่อเง่ายังเมตตาถ่านทอดวิชากสิณ 10 วิชามหาภูติรูป 4 และที่นี้เอง ที่หลวงพ่อทบท่านได้สำเร็จเตโชกสิณขั้นสูง สามารถเพ่งพิจารณาพระอาทิตย์ได้ เป็นวิชาที่ถูกจริตกับหลวงพ่อทบมากที่สุด จากนั้นหลวงพ่อทบท่านได้เดินทางไปศึกษาเรียนวิชาสายตะกรุดจากหลวงพ่อสิ้ว ตามคำบอกของหลวงพ่อเง่า ในสายวิชาดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์แล้วกับประชาชนทั่วไป และเป็นที่ยอมรับ และพิสูจน์ให้เห็นจริงและประจักษ์กับพยานบุคคลที่ยืนยันได้หลายท่าน

ปัจจุบันบางท่านยังมีชีวิตอยู่ การเก็บข้อมุลมานานกว่า 20 ปี จึงนำมาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มประวัติศาสตร์เล่มนี้ ในเทปบันทึกเสียง ของหลวงพ่อทบ ที่ผู้ใหญ่แฉล้ม สัมภาษณ์หลวงพ่อไว้ ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ – หลังจากที่หลวงพ่อทบท่านได้เรียน วิชาสายวิชาต่างๆสำเร็จแล้ว ท่านก็ได้ออกจาริกธุดงค์วัตร ออกรุกขมูลไปตามสถานที่สัปปายะเจริญจิตรภาวนาจากเพชรบูรณ์ ไปตามสถานที่ต่างๆ และหลวงพ่อทบ ท่านได้ที่ถ่ำเขาวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ เป็นสถามที่อาถรรพ์ และศักดิ์สิทธิ์ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านในอดีต จะต้องไปเจริญภาวนา ณ. ที่แห่งนี้ เพื่อแสวงหาโมกขธรรมอันเป็นที่สุดของวิชาทางศาสตร์ทางพุทธาคม ในส่วนนี้ขอนำเสนอไว้แค่นี้ไม่อาจกล่าวเกินเลยได้ เพราะจะไปล่วงละเมิดในส่วนของความเป็นจริง เหนือจิตนาการของพระครูเทพโลกอุดร หลังจากที่หลวงพ่อทบได้เดินทางกลับเพชรบูรณ์ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดแกะแก้ว จวบจน ปี 2472 หลวงพ่อทบ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วตั้งแต่นั้นมา

การสร้างตะกรุดหลวงพ่อทบ ท่านได้ยึดหลักธรรมชาติ กำหนดความยาวของตะกรุด เช่น ตะกรุดโทน ที่เรารู้จัก ต้องยาว 4 นิ้ว ขึ้นไป ( ตามศาสตร์โบราณว่า ความยาวตะกรุดโทนต้องยาว 7 ใบมะขามเรียงกันขึ้นไป ) ตามตำรา ความสั้นยาวของตะกรุด มีที่มาที่ไป ความยาว 7 ใบมะขามเรียงต่อกัน ตามศาสตร์โบราณหมายถึง พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ประกอบด้วย – ธัมมสังคนี – วิภังค์ – ธาตุกถา – ปุคคลบัญญัติ – กถาวัตยิ้มมก – ปัฏฐาน …..ตะกรุดหลวงพ่อทบ จึงมิใช่เครื่องรางของขลัง ที่ไม่มีความหมายตามคติความเชื่อทางด้านคันถธุระ ไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ลุ่มหลงงมงายในด้านศาสตร์พุทธาคม หากมีความหมายทางด้านพุทธานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตะกรุดหลวงพ่อทบเป็นตะกรุดที่สร้างตามแบบตำราโบราณ จึงไม่แปลกที่ตะกรุดของหลวงพ่อทบมีประสบการณ์บ่อยๆ การลงอักขระในแผ่นโลหะ ต้องอาศัยความชำนาญ น้ำหนักการลงเหล็กจาร สมาธิ ต้อง ไม่ธรรมดา

ตะกรุดหลวงพ่อทบขลังตั้งแต่การจาร ลุงสมพงษ์เล่าให้ผมกับอาจารย์วีรวัฒน์ฟังว่าตะกรุดหลวงพ่อทบเมื่อจารเสร็จจะลองยิงก่อน…เมื่อยิงไม่ออกแล้วจึงเอาไปให้หลวงพ่อทบปลุกเสกซ้ำทับอีกที่ หลวงพ่อทบท่านบอกว่า คนจารตะกรุดต้องมีสมาธิแน้วแน่ จิตรสงบขณะจารต้องว่าพระคาถากำกับ ท่องไป ท่องกลับ จนกว่าขั้นต้อนการจารจะเสร็จสิ้น หลวงพ่อทบท่านจะใช้พระคาถาบทนี้นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ว่าไปว่ากลับ เพื่อเป็นการกำกับและควบคุมสมาธิของผู้จาร และอีกบทหนึ่ง ที่สายวิชาตะกรุดของท่านใช้

พุทโธ พุทธัง ธะนะกันตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
คาถาบทนี้เป็นพระคาถามหาอุตม์อยู่ยงคงกระพัน
คนที่จะท่องพระคาถาไปและกลับได้ ต้องมีสมาธิแข็งนิ่ง เพ่งสมาธิไปที่ตัวอักขระที่จารทุกตัว คนที่จารตะกรุดให้หลวงพ่อทบมีอยู่เพียงไม่กีท่านเท่านั้น อาจารย์เพ็ง อาจารย์สมพงษ์ และพระจากวัดกุฎิพระอีก 1 องค์…

"หลวงพ่อทบ" พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

“หลวงพ่อทบ” พระเกจิแห่งเมืองมะขามหวาน

จังหวัดเพชรบูรณ์สมัย 40-50ปี ก่อนนั้นมีแต่ป่าสมัยนั้นใครมาเพชรบูรณ์ ต้องเตรียมผ้าขาวมาห่อกระดูกกลับด้วย เพราะไข้ป่าชุกชมจึงเป็นเมืองไกลปืนเทียง แต่กระนั้นก็ตามยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในสมัยนั้น ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้เมืองเพชรบูรณ์ พระภิษุหนุ่มรูปนั้นมีชือว่าทบ ปี พ.ศ.2465 ตอนนั้นพระหนุ่มที่ชื่อทบนั้น ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ที่วัดสุทัศน์ ครั้งนั้นภิกษุหนุ่มจากเพชรบูรณ์ ได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ ในงานพุทธาภิเษกครั้งนั้น ไม่มีช่างภาพคนไหนถ่ายรูป พระทบ ติดเลยแม้แต่คนเดียว และที่โด่งดังสุดๆก็ในปี พ.ศ.2469 พระทบได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งหนึ่งที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่วัดสุทัศน์ก็เกิดขึ้นอีก คือถ่ายรูปท่านไม่ติด ตั้งแต่นั้นมาชื่อของพระทบจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศไม่ว่างานปลุกเษกที่สำคัญๆที่ไหน พระทบจะได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีเสมอนี้คือปฐมปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทบและเป็นที่กล่าวขารกันมาจนทุกวันนี้

ที่มา – tnews

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ประวัติพระเกจิอาจารย์, ไสยศาสตร์ลึกลับ
- 2016-09-15 4:15:19 โพสต์โดย : rinsine คนดู อ่านดวง 4,329 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย