อัศจรรย์ อรหันต์ 7 ขวบ สามเณรสังกิจจะ เด็กอายุ7ขวบ บรรลุเป็นพระอรหันต์

อัศจรรย์ อรหันต์ 7 ขวบ สามเณรสังกิจจะ เด็กอายุ7ขวบ บรรลุเป็นพระอรหันต์  สามเณรสังกิจจะ เป็นบุตรธิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเอง มารดาได้เสียชีวิตลง ญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผา

ในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้น เป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้อง พวกสัปเหร่อได้ใช้หลาวเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยถ่านเพลิง ปลายหลาวเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดี พอกลบถ่านเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้ว ก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิ ไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดานั้นหมดสิ้น เว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริย์เหมือนกับนอนอยู่ในกลีบบัวก็ปานนั้น ไฟไม่ได้ทำอันตรายใด ๆ เลย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่เกิดในภพสุดท้าย ถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้ว อะไรก็ไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อมาดับไฟเห็นเด็กนอนอยู่โดยปราศจากอันตรายก็อัศจรรย์ใจ อุ้มกลับบ้านไปให้พวกหมอทำนายชีวิตดู หมอทำนายไว้ ๒ ด้าน คือ ถ้าเด็กอยู่ครองเรือน พวกเครือญาติ ๗ ชั่วโคตรจักไม่ยากจน ถ้าออกบวชจักมีพระ ๕๐๐ รูปเป็นบริวารแวดล้อม พวกญาติจึงตั้งชื่อให้ว่า สังกิจจะ เพราะหางตาเป็นแผลเพราะถูกหลาวเหล็ก สังกิจจกุมาร มีอายุได้ ๗ ขวบเมื่อทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้าน ก็ปรารถนาจะบวช พวกญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรในวันบวชพระเถระให้ตจปัญจกกรรมฐานแล้วให้บวช สามเณรได้บรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในขณะที่ปลงผมเสร็จนั่นเอง

ที่มา ปลดล็อค

อัศจรรย์ อรหันต์ 7 ขวบ สามเณรสังกิจจะ เด็กอายุ7ขวบ บรรลุเป็นพระอรหันต์

พระสารีบุตร ชื่อเดิมว่าอุปติสสะ
เป็นบุตรคนโตของ นางสารีพราหมณี
ซึ่งมีลูก 7 คน
เป็นหญิง 3 คน บวชเป็นภิกษุณี
เป็นพระอรหันต์หมดแล้ว
และเป็นชาย 4 คน รวมพระสารีบุตร
พระสารีบุตรจึงมีน้องชาย 3 คน
โดยน้องชาย 2 คน
บวชพระและเป็นพระอรหันต์แล้ว
ยังเหลือน้องชายคนเล็กคนเดียว
ชื่อ เรวตกุมาร ที่ยังอยู่กับแม่

พระสารีบุตรได้สั่งกับพระที่วัดใกล้บ้านโยมแม่ไว้ว่า
ถ้าน้องคนนี้มาขอบวชเมื่อไร
ละก็ขอให้บวชให้ด้วยโดยไม่ต้องขออนุญาตจากโยมแม่
เพราะท่านในฐานะเป็นพี่ชายคนโต
ได้อนุญาตแล้ว

ต่อมาแม่ท่านเรวตกุมาร
จะจับท่านเรวตกุมารแต่งงาน
ตามประเพณีของชาวอินเดียสมัยนั้น
ที่จัดให้เด็ก ๆ แต่งงานกันตั้งแต่ยังอายุน้อย ๆ

ท่านเรวตกุมาร
เป็นเด็กช่างคิดช่างถาม

เมื่อมีคนให้พรเจ้าสาวว่า
ขอให้เจ้าสาวจงอายุยืนเหมือนยายของเจ้านะ
ท่านเรวตกุมารก็ถามผู้ใหญ่ว่า
ยายที่ว่านั้นมีลักษณะอย่างไร
ก็ได้รับคำตอบว่า คุณยายของเจ้าสาวนั้น
มีอายุ 120 ปี มีฟันหลุด มีผมหงอก มีหนังเหี่ยว
มีตัวตกกระ หลังโกงเหมือนกับกลอนเรือน

ท่านเรวตกุมารก็คิดหนักอยู่ในใจว่า
ไม่เอาด้วยแล้ว
ท่านพิจารณาปลงสังขารแบบไม่รู้ตัว
แล้วก็คิดว่าคงจะไม่ไหวแล้ว

พอถึงวันแต่งงาน
ท่านก็เลยแอบหนีพิธีการแต่งงาน
แล้วแอบไปหาพระที่วัดใกล้บ้าน
ไปขอบวช และโชคดีที่พระที่วัดจำได้ว่า
ท่านเป็นน้องชายของพระสารีบุตร
ก็เลยบวชให้
แล้วสอนธรรมให้
เรื่องที่สอนก็คือขันธ์ห้าเป็นหลัก

พระเรวต มีโอกาสศึกษาพระธรรมเพียงนิดเดียว
แล้วท่านก็ปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงัด

รวมเวลาตั้งแต่บวช รวมประมาณทั้งสิ้น 3 เดือน
ท่านก็ได้อรหัตผล
พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณ

ตั้งแต่ท่านออกบวชนั้น
พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยญาณตลอด
แต่ก็ไม่ได้เสด็จไปบวช
หรือสอนให้ท่านเรวตกุมารด้วยพระองค์เองแต่อย่างใด

พระสารีบุตรนั้น พอรู้ข่าวว่าน้องชายออกบวช
จึงได้ไปทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า
จะไปเยี่ยม
แต่พระพุทธเจ้าได้ทัดทานเอาไว้
และทรงบอกว่า
รอให้ท่านเรวต บรรลุอรหัตผลเสียก่อน
แล้วพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพร้อมกันด้วย

…………………………………………

ต่อมา มีเรื่องเล่าว่า

วันหนึ่งมีภิกษุชาวเมืองปาฐา
เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
เห็นมีเณรองค์หนึ่งนั่งอยู่หน้าวิหาร
พระพวกนั้นเวลาจะเข้าไปก็จับหัวเณร
แล้วถามว่า เณรน้อย พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่หรือเปล่า
สามเณรก็เรียนว่า อยู่ขอรับ  พระท่านก็เข้าไป

พระพุทธเจ้า ก็ทรงเห็นว่า พระทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโทษหนัก
เพราะว่าสามเณรองค์นั้นเป็นพระอรหันต์

พระองค์จึงได้ถามภิกษุชาวปาฐาว่า
ท่านเข้ามานี้ ท่านเห็นพระมหาเถระนั่งอยู่หน้าวิหารหรือเปล่า

พระทั้งหลายก็กราบทูลว่า
ไม่เห็น พระพุทธเจ้าข้า

พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่า
นั่งอยู่ที่หน้าประตูนั่นไม่เห็นหรือ

พระพวกนั้นก็ทูลกว่า เห็นแต่เณรตัวเล็ก ๆ
อายุประมาณ 7 ปี

พรพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
นั่นคือ พระมหาเถระ เพราะเป็นพระอรหันต์แล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายไปขอขมาโทษเสีย
เพราะการทำล่วงเกินพระอรหันต์มีโทษหนัก

………………………………………….

เรืองที่เล่ามานี้
ก็เพียงต้องการจะชี้ให้เห็นว่า

ขนาดพระสารีบุตรเองก็ยังไว้วางใจ
ให้น้องชายบวชกับพระที่วัดใกล้บ้าน

และพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไร
กับน้องชายของพระสารีบุตร
แต่ได้ปล่อยให้พระอรหันต์สาวก
ทำการบวชและสอนท่านเรวตกุมาร
กับปล่อยให้พระเรวต ปฏิบัติ ปลีกวิเวกด้วยตนเอง
จนบรรลุอรหัตผล เป็นพระมหาเถระ

ถ้าท่านผู้รู้ท่านใดจะขยายความเพิ่มเติม
หรือจะทักท้วงหรือแนะนำประการใด ก็ยินดี

ขอให้ท่านโชคดี
และขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญในธรรม

……………………………………………

(เรื่องข้างบนนี้เป็นการสรุปย่อมาจาก
หนังสือเรื่อง กฎขอกรรม เล่มที่ 4
รวบรวมโดย
พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร ป.ธ.4 (ฤาษีลิงดำ))
หน้าที่ 100 ถึง 120)
…………………………………………………………..

ที่มา pantip.com

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ประวัติพระเกจิอาจารย์, เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 2017-07-7 3:02:26 โพสต์โดย : horo_2u คนดู อ่านดวง 5,055 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย