ปาฏิหาริย์ ศรัทธา! ส่อง 10 ความศักดิ์สิทธิ์ ‘ศาลพระพรหม’ แยกราชประสงค์

เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณ ศาลพระพรหม หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ แยกราชประสงค์ เมื่อคืนที่ผ่านมา สร้างความตื่นกลัวและหวาดผวาให้กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ และผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก ไทยรัฐออนไลน์ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้ง

ปาฏิหาริย์ ศรัทธา! ส่อง 10 ความศักดิ์สิทธิ์ ‘ศาลพระพรหม’ แยกราชประสงค์

EyWwB5WU57MYnKOuXufv1cn4RCoLsQqPhO4EKqPe0NZsi40rT2bvaS

แต่นอกเหนือจากความสูญเสีย และความน่ากลัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่า ทำไมผู้วางระเบิดถึงต้องเลือกพื้นที่ตรงศาลพระพรหม? พระพรหมยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่า?

วันนี้ เราจะขอพาไปย้อนรอยดูความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวมหาพรหม เทพที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพรใดๆ ก็มักจะสมหวัง จนทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมากราบไหว้สักการะ ว่าแต่…จะมีความน่าสนใจในแง่ใดอีกบ้าง ตามมาอ่าน 10 ข้อ ท้าวมหาพรหมและศาลพระพรหมกันเลย

1. กำเนิดท้าวมหาพรหม

การกำเนิดพระพรหมของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจาก พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทพยดา พระราชา พราหมณ์ปุโรหิต พระโยคี พระฤาษี ชีพราหมณ์ พระภิกษุสามเณรผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ และมีความเพียรกล้า ศรัทธาปรารถนาเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลส จึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ

จนสำเร็จฌานในขั้นต่างๆ ที่ได้บรรลุแล้วนั้น เมื่อสิ้นอายุขัย จะนำตนไปเกิดยัง เทวโลกและพรหมโลก ครั้นเมื่อไปเกิดยังพรหมโลกแล้ว ไม่มีความเดือดร้อนใดๆ ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับโลกภายนอก เป็นเวลานานแสนนานตราบสิ้นอายุขัยของพระพรหม

NjpUs24nCQKx5e1D7Igj02rGXAXFB3MG8iCOW5BwiVT

องค์ท้าวมหาพรหม

2. รูปร่างของพระพรหม

ในพรหมโลกสรีระร่างกายของพระพรหม เป็นรูปทิพย์ที่งามสง่า มีรัศมีกายรุ่งโรจน์ประภัสสร เจิดจ้างดงามยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์ สำหรับ ท้าวมหาพรหมณ์ คือพระพรหมที่สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ ซึ่งเป็นประมุขแห่งพระพรหมในชั้นปฐมฌาน มหาพรหมาภูมิมีพระพรหมอยู่เป็นจำนวนนับล้านองค์ แต่ท้าวมหาพรหมที่รู้จักกันในศาสนาพราหมณ์นั้น มีเพียงไม่กี่องค์ ได้แก่ พระพรหมธาดา ท้าวกบิลพรหม ท้าวพกาพรหม เป็นต้น

3. ความศักดิ์สิทธิ์

เชื่อกันว่า ท้าวมหาพรหม คือผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลาย มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และมีอานุภาพมากมายนานาประการ การสร้างเทวรูปของท้าวมหาพรหมณ์ นิยมสร้างสี่หน้าสี่มือ หรือแปดหน้าแปดมือ ถือของต่างๆ กัน เช่น ช้อนตักไขเนยลงในไฟ หม้อน้ำสำหรับใส่น้ำจากแม่น้ำคงคา คัมภีร์พระเวท เทพศาสตรา คทาอาญาสิทธิ์ ศรและลูกธนู พรศอคล้องประคำ พรกายสีแดงหรือสีขาว

NjpUs24nCQKx5e1D7Igj02rGXAXFB3HjOHDZoQEl82C

ภายในประดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม

4. อายุ 1 กัลป์

ปัจจุบันนิยมสร้างท้าวมหาพรหมมีกายเป็นสีทอง มีม้าหรือหงส์เป็นพาหนะ การกำหนดอายุพระพรหมในพรหมโลกแต่ละชั้นไม่เท่ากัน มีอายุยืนยาวนานเป็นกัลป์ อสงไขยกัลป์ อันตรกัลป์ ภัทรกัลป์ และมหากัลป์ แต่ได้ประมาณเอาไว้ว่า 1 กัลป์เท่ากับ 12,000,000 ปีสวรรค์ และ 1 ปีสวรรค์ เท่ากับ 360 ปีมนุษย์โลก

5. ความเชื่อของชาวไทย

ชาวไทยมีความเชื่อถือศรัทธาท้าวมหาพรหม เชื่อว่าเป็นผู้กำหนดชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆ นานา หรือที่เราเรียกกันว่า “พรหมลิขิต” ว่าสามารถกำหนด หรือบันดาลความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ได้ ความเลื่อมใสศรัทธานี้เองจึงมีการสร้างเทวสถาน เทวาลัย หรือศาลท้าวมหาพรหมขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเคารพบูชา บนบานศาลกล่าว ขอให้ช่วยเหลือคุ้มครองอยู่เป็นประจำมิได้ขาด ถวายเครื่องสักการบูชา เครื่องเซ่นสังเวย ให้ช่วยประทานพรหรือเมื่อกระทำการใดๆ สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาแล้ว จึงมาแก้บนตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้

NjpUs24nCQKx5e1D7Igj02rGXAXFB3QH14XOTAIbqX0

ผู้คนมากราบไหว้ขอพร

6. ศาลพระพรหม แยกราชประสงค์

สำหรับศาลท่านท้าวมหาพรหม ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศาลศาสนาฮินดูตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีการจัดคณะทัวร์จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสักการะท้าวมหาพรหมโดยเฉพาะ

7. แต่ละกรถืออาวุธต่างๆ 

พระพรหมที่ประดิษฐานไว้บริเวณ “ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ” ลักษณะกายสีทอง สี่พักตร์ แปดกร ในแต่ละกรทรงอาวุธที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แว่นแก้ว คทา จักร สายประคำ ธารพระกรไม้เท้า ช้อน หม้อน้ำ คัมภีร์พระเวท ทรงหงส์เป็นพาหนะ และมี “พระสุรัสวดี” หรือ “พระสรัสวดี” เป็นพระมเหสี

NjpUs24nCQKx5e1D7Igj02rGXAXFB3KSGAmIqphbrO0

ศาลพระพรหม หน้าโรงแรมเอราวัณ

8. แรกเริ่มสร้างเพื่อต้อนรับแขก

เมื่อ พ.ศ. 2494 พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณ ขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ เพื่อรองรับแขกต่างประเทศ ว่ากันว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ปลายปี พ.ศ. 2499 ทางผู้บริหารโรงแรมได้ติดต่อ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ร.น. นายแพทย์ใหญ่ กองทัพเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการนั่งทางใน เข้าดำเนินการหาฤกษ์วันเปิดโรงแรม

พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ได้ท้วงติงว่า ในการก่อสร้างโรงแรมไม่ได้มีการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นก่อน ฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมก็ไม่ถูกต้อง อีกทั้งชื่อของโรงแรม “เอราวัณ” นั้น เป็นชื่อของช้างทรงของพระอินทร์ ถือเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นต้องมีการบวงสรวงที่เหมาะสม วิธีการแก้ไขจะต้องขอพรจากพระพรหมเพื่อช่วยให้อุปสรรคหมดไป และจะต้องสร้างศาลพระพรหมขึ้นทันทีหลังจากการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จ

NjpUs24nCQKx5e1D7Igj02rGXAXFB3Sg4LqeaYkZFEd

ชาวต่างชาติก็นิยมมาสักการะ

9. วิธีบูชา

หลังจากเหตุการณ์นี้เชื่อว่า ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความศรัทธาท้าวมหาพรหมอยู่เช่นเดิม สำหรับการบูชานั้น เนื่องด้วยองค์พระพรหมท่านมี 4 พักตร์ 4 ทิศ ฉะนั้นการบูชาก็ควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ ส่วนวิธีการบูชาพระพรหม จะไหว้ด้วยธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม และเตรียมของในการสักการะพระพรหมให้ครบ 4 ธาตุก่อน ซึ่งธาตุที่ว่าก็มีดิน น้ำ ลม ไฟ จากนั้นจึงไหว้ท่านให้ครบทั้ง 4 ทิศ

4DQpjUtzLUwmJZZGULMgCVz8S9hSvyb3QdAQjx5fVKsM

เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่

10. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม

ปัจจุบัน ศาลท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ อยู่ในความดูแลของ “มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม” ด้วยเหตุที่ท่านท้าวมหาพรหมถูกชายที่ไม่สมประกอบชาวมุสลิมทุบในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งทำให้ตัวองค์แตก ดังนั้นจึงมีกำหนดการที่จะบูรณะพระองค์ขึ้นมาใหม่ พร้อมกับสร้างองค์ใหม่ด้วย แล้วเสร็จในปลายเดือนพฤษภาคม ปีเดียวกัน

4DQpjUtzLUwmJZZGULMgCVz8S9hSvyb1qyY26sKTM2av

ศาลพระพรหมหลังเหตุระเบิด

4DQpjUtzLUwmJZZGULMgCVz8S9hSvybzACvkfzZAxe5S

ยังคงมีคนศรัทธา ไหว้ขอพรจากบริเวณด้านนอก

ที่มา : thairath

เรื่องผี , ผี , ลึกลับ , ไสยศาสตร์ ความเชื่อ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ไสยศาสตร์ลึกลับ
- 2015-08-18 3:00:03 โพสต์โดย : baison คนดู อ่านดวง 3,138 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย