ด่วน!! ตุ๊กตาลูกเทพเกิดในไทยต้องมีสูติบัตร หากไม่มีถือว่าเป็นลูกเทพต่างด้าว!

ด่วน!! ตุ๊กตาลูกเทพเกิดในไทยต้องมีสูติบัตร หากไม่มีถือว่าเป็นลูกเทพต่างด้าว!

สูติบัตรกับสูจิบัตรแตกต่างกันยังไงอะใครรู้บ้างบอกที?
สูติ = เกิด บัตร = ใบ สูติบัตร = ใบแจ้งเกิด
สูจิ = รายการ บัตร = ใบ สูจิบัตร = ใบแจ้งรายการ

15-1-59-24-ho

สูติบัตรตุ๊กตาลูกเทพ (ลูกผี สายดำ,อ้างสายขาว)

ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญฉบับแรกที่ทางหมอผีหรือผู้ปลุกเสกออกให้แก่เด็กที่เกิดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงถิ่นที่เกิด และแสดงความสัมพันธ์ของเด็กที่จะทำให้ทราบว่าใครเป็นบิดามารดาหรือภาษาชาวบ้านว่า “ลูกเต้าเหล่าใคร” นอกจากนี้ยังมีผลให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายทวยเทพกำหนด

ตุ๊กตาลูกเทพที่ปลุกเสกในไทย ไม่ว่าจะเป็นลูกของคนไทย ลูกคนต่างด้าว ลูกผู้หลบหนีเข้าเมือง ลูกดารา ลูกนักร้อง ลูกครึ่ง ฯลฯ ต้องแจ้งเกิดตามกฎหมายทวยเทพ ซึ่ง ‘ฟักยู’ ขอนำคำถามที่เกี่ยวกับการแจ้งเกิดบุตรมาเรียบเรียงให้ทราบดังนี้

ใคร? เป็นผู้แจ้งเกิด

กรณีตุ๊กตาลูกเทพประสงค์ที่เกิดในสถานพยาบาลหรือเกิดในบ้าน ผู้ทำหน้าที่แจ้งการเกิดได้แก่
1.ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านของสถานพยาบาลแห่งที่เด็กเกิด ถ้าเป็น โรงพยาบาลก็หมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ
2.บิดาของเด็ก หรือมารดาของเด็ก ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่อาจไปแจ้ง การเกิดด้วยตัวเองได้ ก็สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งการเกิดให้แก่เด็กแทนก็ได้

มอบหมายยังไง?

การมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งเกิดแทนให้ทำเป็นหนังสือระบุว่าใคร (ผู้มอบ) มอบให้ใคร (ผู้รับมอบ) มีความเกี่ยวพันกับผู้มอบในฐานะอะไร มอบให้เป็นผู้แจ้งการเกิดของใคร (เด็กที่เกิด) สาเหตุที่ไม่อาจแจ้งเกิดได้ด้วยตนเองเพราะอะไร แล้วลงชื่อผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยานไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน

ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา แจ้งเกิดแทนได้ไหม?

แจ้งได้ แต่จะต้องในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีหน้าที่แจ้งการเกิดข้างต้นมิใช่ไปแจ้งเกิดได้โดยพลการ

ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และของบิดามารดาเด็ก หรือหลักฐานประจำตัวอื่น (ถ้ามี)
2.ทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดาเด็ก (ถ้ามี) และทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
3.หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ของสภานพยาบาลที่เด็กเกิด หรือใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1 ตอน 1) กรณีแจ้งเกิดกับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
4.หนังสือมอบหมายให้แจ้งการเกิดแทน (กรณีที่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดไม่สามารถแจ้งเกิดเด็กได้)

ไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อเด็กแจ้งเกิดได้ไหม?

ได้แน่นอน สบายใจได้ มารดาเด็กไม่ประสงค์จะแจ้งชื่อบิดาเด็กก็ได้

แจ้งเกิดที่ไหน?

แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เด็กเกิดสะดวกที่สุด

ที่มา – postjung

เรื่องผี , ผี , ลึกลับ , ไสยศาสตร์ ความเชื่อ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เรื่องเด่นโหราศาสตร์, ไสยศาสตร์ลึกลับ
- 2016-01-15 1:23:27 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,273 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย