คำทำนาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

เมื่อคำทำนายของสมเด็จโต วัดระฆังทั้ง 10 ยุค ตรงกับพุทธทำนายอย่างเหลือเชื่อ!! นำพาซึ่งการถอดรหัสคำทำนายของ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) พระอริยะสงฆ์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างสูง  ซึ่งคำทำนายของท่านนั้นได้มีการนำมาตีความว่าเป็นการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าใน 10 ยุคของไทย พระองค์ท่านทรงใช้หลักวิชาใดเป็นเครื่องพยากรณ์ก็คือ คำพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็นยุคๆ ทั้งหมด 10 ยุค ให้เห็นว่าบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเป็นอย่างไร โดยเชื่อกันว่านี่คือคำทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองที่แม่นยำ และสร้างความประหลาดใจให้แก่คนรุ่นหลังสืบมา สาระสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละรัชสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏเป็นบทพิสูจน์ของคำทำนายเป็นอย่างดี
สมเด็จโต

คำทำนายของสมเด็จ พุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ยุค ๑ มหากาฬ
ยุค ๒ พาลยักษ์
ยุค ๓ รักมิตร (รักบัณฑิต)
ยุค ๔ สนิทธรรม
ยุค ๕ จำแขนขาด
ยุค ๖ ราษฎรโจร
ยุค ๗ ชนร้องทุกข์
ยุค ๘ ยุคทมิฬ
ยุค ๙ ถิ่นกา (ตา) ขาว
ยุค ๑๐ ชาวศิวิไลซ์

ส่วนคำอธิบายขยายความคำทำนายที่ปรากฏในหนังสือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ซึ่งเป็นของ มหาอำมาตย์ตรี ทิพโกษา นั้นมีข้อความโดยย่อเฉพาะประเด็นที่เห็นว่าสอดคล้องกับชื่อของยุคดังนี้

1. รัชกาลที่ 1 ได้ทรงปราบดาภิเษก ในการนี้ได้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีพระบรมราชโองการปราบพวกไม่เห็นด้วย มีการสังหารล้างโคตรถึง 82 ครอบครัว จึงเรียกยุคมหากาฬ

2. ในปี พ.ศ. 2363 ได้เกิดโรคระบาดมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก รัชกาลที่ 2 ได้ทรงรับสั่งให้ทำพิธียิงปืนใหญ่รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง และให้อัญเชิญพระแก้วมรกตเป็นการขับไล่ และปลอบขวัญพลเมือง ในที่สุดโรคร้ายสงบในทำนองเดียวกับการสวดภาณยักษ์ขับไล่ภูตผี

3. มีการเริ่มต้นเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อันได้แก่อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น

4. สนับสนุนการเผยแพร่จริยธรรม ตลอดจนการพระศาสนาต่างๆ พระองค์เองก็ทรงฉลองพระองค์ชุดขาวถือศีล 8 อย่างเคร่งครัด ฟังธรรมทุกวันพระ

5. เสียดินแดนให้แก่นักล่าอาณานิคมบางส่วนเพื่อแลกกับส่วนใหญ่ให้คงอยู่ ซึ่งเป็น “ยุคล่าอาณานิคม”

6. มีการฟุ้งเฟ้อเลียนแบบตะวันตก เป็นยุคเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจ ทำลายแผ่นดินทางอ้อม

7. พลเมืองประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพง ผู้คนอดอยากแร้นแค้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

8. มีการลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 ถึงแก่สวรรคต จัดเป็นยุคที่มีการแย่งชิงอำนาจ มีการปฏิวัติ รัฐประหาร

9. มีชาวตะวันตกเข้ามามาก จึงน่าจะเป็นที่มาของคำว่า ถิ่นตาขาว การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก “อะเมซิ่งไทยแลนด์”

10. ประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นยุคที่ยังมาไม่ถึง

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 2017-04-25 10:21:23 โพสต์โดย : horo_2u คนดู อ่านดวง 3,132 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

  • ผลหวย ตรวจหวย