ฤกษ์ดี-ร้าย เดือนตุลาคม 2552

ฤกษ์ดี-ร้าย เดือนตุลาคม 2552

 ฤกษ์ดี-ร้าย เพื่อรู้จังหวะและโอกาสล่วงหน้า เพื่อการเลือกประกอบการมงคลต่างๆ

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะสตภิสัท เทวีฤกษ์ เวลา o๗.๔๕ น. เหมาะกับการจัดงานบันเทิง จัดเลี้ยง จัดประชุม เครื่องประดับ งานศิลปะ มีอังคารเล็งเกตุมีเกณฑ์อุบัติเหตุ การระเบิดการทดลองเครื่องไม้เครื่องมือหรือพลังงานใดๆ ควรเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

          วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะปูราภัทรปท เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา o๙.๔๙ น. ยังมีเกณฑ์อุบัติเหตุ เหมาะกับการเข้ารักษาตัวด้วยเทคนิคชั้นสูง เช่น การผ่าตัดพิเศษ การติดต่อเดินทางไกล ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีความเคลื่อนไหวมีการตอบรับที่น่าสนใจ

 

         วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะอุตตรภัทร ราชาฤกษ์  เวลา ๑๑.๑๙ น. วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ จัดงานมงคลได้บ้าง เหมาะกับงานด้านการจัดเลี้ยง ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง การรวบรวมกำลัง การจัดหาแรงงาน การแสวงหาโชคทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี

 

          วันอาทิตย์ที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะเรวดี สมโณฤกษ์ เวลา ๑๒.๑๖ น.  เป็นวันปวารณาออกพรรษา เหมาะกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกคุณพระศรีรัตนตรัย และวิญญาณของบรรพบุรุษ เหมาะกับการทบทวนเรื่องเก่าๆ การรวมญาติมิตร มีบรรยากาศที่ดีโดยทั่วไป การค้าการเดินทางทั่วไปคล่องตัวราบรื่น แสวงโชคได้ง่าย 

 

           วันจันทร์ที่ ๕  ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวัน แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะอัศวิณี ทลิทโทฤกษ์ เวลา ๑๒.๔๒ น. ดาวอังคารย้ายจากราศีเมถุนไปเป็นนิจที่ราศีกรกฏ พร้อมกับพุธย้ายจากสิงห์ไปเป็นอุจในราศีกันย์ เวลา o๕.๑๑ น. ไม่เหมาะกับการประกอบมงคลแต่ธุรกิจติดต่อประสานงานเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยการก่อสร้างมีผลดี ร้องขอความเป็นธรรม ยื่นข้อเรียกร้องต่างๆจะมีผลดีตามมา ขอความรักความเมตตาทั่วไปได้

 

          วันอังคารที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๒  ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะภรณี มหัธโณฤกษ์ เวลา ๑๒.๔๒ น. ประกอบการมงคลทั่วไปได้ เหมาะกับการติดต่อกับสถาบันการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับ แฟชั่นเป็นไปด้วยดี จัดงานประกวดงานโชว์ได้

 

          วันพุธที่ ๗   ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๓  ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะกฤตติกา โจโรฤกษ์ เวลา ๑๒.๒๒ น. เหมาะกับการแสวงหาช่องทางธุรกิจ การค้าทั่วไปคึกคัก เหมาะกับการเคลียร์ปัญหาเรื้อรัง เหมาะกับการจัดการเอกสารที่เป็นปัญหา การต่อเติมเสริมแต่งแต่ลงตัวราบรื่น โดยเฉพาะในด้านการช่างต่างๆ

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะโรหิณี ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา ๑๑.๔๕ น. ประกอบการมงคลทั่วไปได้ เหมาะกับงานด้านบัญชี การจัดการเอกสาร การเข้ารับการศึกษาวิชาที่ต้องใช้สมาธิความตั้งใจต่อเนื่องยาวนานพอสมควร อย่างไรก็ตามบรรยากาศทั่วไปอึมครึมผู้คนจะเกิดความเครียดได้ง่าย

 

         วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะมฤคศิระ เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๑o.๕๖ น. อังคารเล็งกับราหูเป็นเกณฑ์อุบัติเหตุ ระวังภัยจากความเร็วความร้อน ฟืนไฟทั้งหลาย ไม่เหมาะกับการรวมกลุ่ม มีแนวโน้มที่ผู้คนใช้อารมณืความรุนแรงต่อกันได้ง่าย ระวังปัญหาความรักใคร่ หึงหวง

 

         วันเสาร์ที่ ๑o ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะอราทรา เทวีฤกษ์ เวลา o๙.๕๖ น. ดาวศุกร์จะย้ายจากราศีสิงห์เป็นนิจที่ราศีกันย์ เวลา o๗.๒๗ น.  ยังอยู่ในเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภัย ระวังปัญหาจากเรื่องการเงิน และความรักให้มากที่สุด จะเป็นประเด็นร้อนตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆได้มาก

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะปุนรวสุ เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา o๘.๔๗ น. เหมาะกับการเข้ารักษาเยียวยา การเสริมสวย ธุรกิจด้านเสริมสวยคึกคัก ยังไม่เหมาะกับการแสวงหาหรือเจรจาด้านความรักใคร่ และควรระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่เหมาะสมในประการทั้งปวง

 

          วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๘  ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะปุษยะ ราชาฤกษ์ เวลา o๗.๓o น. วันนี้พระจันทร์เข้มแข็งในราศีกรกฎ แต่มีอังคารร่วม และมีราหูเล็ง เป็นเกณฑ์ที่ทำให้ผู้คนหลงผิดได้ง่าย ระวังการใจเร็วด่วนได้ หูเบาการถูกหลอก ระวังปัญหาทางเพศและยาเสพติดให้มาก

 

          วันอังคารที่ ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๙  ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะอาศเลษะ สมโณฤกษ์ เวลา o๖. o๖ น. ดาวศุกร์ประชิดกับดาวเสาร์ ห้ามลงทุนสำคัญ บรรยากาศทั่วไปคงหม่นหมองยิ่งนัก วันเช่นนี้ ผู้คนควรระวังอารมณ์ของตนเองให้มาก จะเกิดอาการจิตตก ซึมเศร้า มองโลกในแง่ลบแง่ร้าย น้อยอกน้อยใจและลงโทษทำร้ายตนเอง

 

          วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๑o  ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะมาฆะ ทลิทโทฤกษ์ เวลา o๔.๓๗ น. เหมาะกับการให้ การบริจาค การสละ ละทิ้ง การขอความช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือ ในวันมี่ดาวศุกร์ไม่เหมาะกับดาวเสาร์เช่นนี้ไม่เหมาะกับการแสวงหา ไม่เหมาะกับการลงทุนทุกประเภท ระวังการถูกเบียดเบียนทรัพย์สิน

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะปุรพผลคุณี มหัธโณฤกษ์ เวลา o๓.o๖ น. ประกอบพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อได้ ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือแสวงหาผลกำไร ระวังการเสี่ยงทุกประเภท ระวังการโจรกรรม การสูญเสียทรัพย์สินผลประโยชน์

 

          วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะอุตตรผลคุนี โจโรฤกษ์ เวลา o๑.๓๘ น. พระจันทร์ประชิดดาวศุกร์และดาวเสาร์ บรรยากาศทั่วไปหมองมัวถึงขั้นเศร้าหดหู่ได้ ระวังการกู้หนี้ยืมสิน และปัญหาเรื่องทรัพย์ ไม่เหมาะกับการเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความใคร่

 

          วันเสาร์ที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะหัสตะ ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา oo.๑๘ และย้ายเข้าจันทร์เกาะจิตรา เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๒๓.๑๓ น. พระอาทิตย์ย้ายจากราศีกันย์เข้าเป็นนิจในราศีตุลย์ เวลา ๑๒.๕๑ น. เหมาะกับการเปิดงานด้านการเกษตร การอาหาร การจัดสรรแรงงาน การบัญชี การตรวจตราตรวจเช็กข้อมูลเอกสารต่างๆเพื่อหาข้อผิดพลาด แสวงหาโชคเล็กๆน้อยๆทั่วไปได้บ้าง การโยกย้ายการเดินทางมักพบอุปสรรคและมีความไม่แน่นอน

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปีฉลู จันทร์เกาะสวาติ เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๒๒.๒๒ น. พระจันทร์ดับ (วันอมวาสี) เวลา ๑๒.๓๔ น. ไม่เหมาะกับการจัดงานมงคล จัดงานสังสรรค์ระวังกร่อย ไม่ควรคาดหวังผลประโยชน์จากการร่วมมือ การเข้าหมู่คณะ ธุรกิจการค้าคาดเดาผลกำไรที่แน่นอนไม่ได้

 

         วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะวิสาขะ เพชณฆาตฤกษ์ เวลา ๒๒.๒๒ น. เหมาะกับการเข้ารับการรักษาตัว งานด้านสุขอนามัยดี งานด้านอาหารคึกคัก ระวังอุบัติเหตุการตกจากที่สูง ดาวพุธกับดาวเกตุทำมุมร้ายต่อกัน ระวังความผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญา ข้าวของสูญหาย การเสียคำพูด การปลอมแปลง อำพรางต่างๆ

      

    วันอังคารที่ ๒o ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น  ๒  ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะอนุราธะ ราชาฤกษ์ เวลา ๒๒.๕o น. ประกอบการมงคลได้บ้าง เหมาะกับการทำสมาธิ การจัดอบรม การศึกษาหาความรู้ งานด้านสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศจะมีแนวโน้มที่ดี คาดหวังกับข่าวดีต่างๆได้พอควร เข้าหาผู้ใหญ่หรือนายเพื่ออธิบายชี้แจงจะเกิดความเข้าใจต่อกัน และเรื่องราวต่างๆลงตัวได้ง่าย

 

          วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๓  ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะเชฎฐา สมโณฤกษ์ เวลา ๒๓.๕๘ น. ประกอบการมงคลได้บ้าง เหมาะกับการนำเสนองานหรือเอกสารต่างๆ การอธิบาย การหาความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวต่างๆมักไม่ผิดหวัง ประสานงานหรือทำธุระเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆได้ดีระดับหนึ่ง

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะเชฎฐา สมโณฤกษ์ ประกอบการมงคลได้ เหมาะกับการสืบค้น การศึกษาทำความเข้าใจเรื่องที่ยากซับซ้อน เหมาะกับการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต วัตถุโบราณ หรือเรื่องลี้ลับเหนือความเชื่ออื่นๆ งานด้านอาหารเครื่องดื่มดี งานบริการมีความมั่นใจขึ้น เหมาะกับการเริ่มต้นการทำงานประจำ

 

          วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะมูละ ทลิทโทฤกษ์ เวลา o๑.๔๘ น. เหมาะกับการบุกเบิกหาช่องทางต่างๆ การติดต่อการเข้าหาแหล่งทุนหรือบุคคลเพื่อขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือมักไม่ผิดหวัง การจัดการเรื่องทุนและการหมุนเงินมักลงตัวไม่ยาก

 

          วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะปุรพาษาฒ มหัธโณฤกษ์ เวลา o๔.๑๕ น. จันทร์ประชิดเกตุในราศีธนู เหมาะกับการประกอบพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เหมาะกับการนำเสนอเรื่องราวลึกลับหรือเรื่องความเชื่อ ระวังพิษภัยจากอาหารการบริโภคโดยทั่วไป เหมาะกับการริเริ่มปรับปรุงธุรกิจการงาน การจัดประชุมหาแนวทาง การเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแผนนโยบายต่างๆ

 

            วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะอุตตราษาฒ โจโรฤกษ์ เวลา o๗.o๙ น. ดาวพุธย้ายจากการเป็นอุจที่ราศีกันย์เข้าราศีตุลย์ เวลา o๓.๔๗ น. จันทร์จรเข้าหาราหู มักจะมีเรื่องของหนี้สิน ความร้อนรนเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ระวังปัญหายุ่งยากที่เกิดจากสัญญาเอกสาร ไม่ควรทำสัญญาที่สำคัญ การเดินทางอาจหลงทาง ผิดแผน ผิดเวลา ควรเตรียมตัวเผื่อความผิดพลาดต่างๆ

 

          วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๘  ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะสราวณะ ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา ๑o.๑๕ น. ประกอบการมงคลเล็กๆน้อยๆได้บ้าง เหมาะกับการจัดการเรื่องของการซื้อขายปรับปรุงบ้านช่องที่ดิน เหมาะกับการเดินทางไกลหรือพบปะต้อนรับแขกจากทางไกล การติดต่อระหว่างประเทศดี

 

          วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๙  ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะธนิษฐา เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๑๓.๑๙ น. ประกอบการมงคลได้บ้าง เหมาะกับการซื้อขายปรับปรุงยวดยานพาหนะ การซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์กลไก การเดินทางไกล การติดต่อทางไกล งานบันเทิงแนวอินเตอร์จะคึกคัก ระวังพิษภัยจากอาหารการดื่มกิน และยาเสพติด

 

          วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑o  ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะสตภิสัท เทวีฤกษ์ เวลา ๑๖.o๔ น. ดาวอังคารส่งเกณฑ์ถึงพระอาทิตย์ มีเกณฑ์อุบัติเหตุและโชค ควรระวังการใช้อารมณ์ การหักด้ามพร้าด้วยเข่า ระวังการปฏิบัติงานของผู้ที่เสี่ยงภัย เป็นเกณฑ์โชคในเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ยวดยานพาหนะและโชคใหญ่อื่นๆ

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะปูราภัทรปท เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๑๘.๑๘ น. เหมาะกับการจัดเลี้ยง มีบรรยากาศของความอบอุ่น การดูแลกัน ความมีเมตตา กิจการด้านอาหารและเสื้อผ้าเป็นไปด้วยดี การติดต่อต่างประเทศดี การเยียวยารักษาสุขภาพมักจะไม่ค่อยมีอุปสรรค

 

          วันศุกร์ที่ ๓o ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะอุตตรภัทร ราชาฤกษ์ เวลา ๑๙.๕๔ น. ประกอบการมงคลได้บ้าง เหมาะกับธุรกิจการงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ การแสวงหาแหล่งทุน การวางแผนขยายกิจการงาน การค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ การโชว์สินค้าหรือเครื่องมือหรือเรื่องราวที่ล้ำสมัย

 

          วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๑๒ ปีฉลู จันทร์เกาะเรวดี สมโณฤกษ์ เวลา ๒o.๔๗ น. เหมาะกับการถมที่ การสร้างทำสิ่งที่คาดหวังความมั่นคงแข็งแรง การผนึกกำลัง การรวมตัว การสร้างความเป็นปึกแผ่น มีบรรยากาศของความเข้มขลัง ความลึกลับ เหมาะกับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนที่เข้าถึงได้ยาก

 

 

ที่มา ตำราโหรามหาเวทย์

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 2009-10-6 12:50:52 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,106 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย