ฤกษ์ดีมีมงคล ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2553

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดีมีมงคล ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2553

ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน-7กรกฎาคม เป็นช่วงสารทมั่งแจ้งและแฮ่จี่ เดือนดังกล่าวอยู่ในนักษัตรมะเมีย ซึ่งคนที่เกิดปีชวด ควรระวังในช่วงเดือนดังกล่าว ทำอะไรควรระมัดระวังรอบคอบให้มากขึ้น เพราะเดือนนี้คนเกิดปีชวดจะชงกับเดือนนี้โดยตรง

วันพุธที่9 มิถุนายน 2553 (วันแกอิ๊ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันขาลวันนี้เป็นวันมหามงคลครับ สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่ควรเว้นขอพรและเซ่นไหว้ในวันนี้ ส่วนอื่นๆๆสามรถกระทำการมงคลได้เวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 (วันหยิ่มซิ้ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มหามงคล) วันมะโรงวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนที่เกิดปีจอควรเว้นกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 (วันโบ่วสุก) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มหามงคล) วันจอวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนที่เกิดปีมะโรงควรเว้นกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลาดังกล่าว09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลาดังกล่าว11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลาดังกล่าว13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลาดังกล่าว

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 (วันแกสุก) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มงคลดี) วันจอวันนี้ เป็นวันมงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย ยกเว้นการขุดดินเพื่อก่อสร้าง(ต่งโท่ว) คนเกิดปีมะโรงควรเว้นกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 (วันกะอิ๊ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันขาลวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย ยกเว้นการเซ่นไหว้ ขอพรในวันนี้ควรเว้น คนที่เกิดปีวอกควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้วลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 (วันเปี้ยซิ้ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มหามงคล) วันมะโรงวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีจอควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม-7 สิงหาคม เป็นช่วงสารท เสียวซู่และไต้ซู่ ช่วงเดือนดังกล่าวอยู่ในนักษัตรมะแม คนที่เกิดในปีฉลูควรระมัดระวังในเดือนนี้ จะทำการใดควรระมัดระวังรวมถึงการใช้ชีวิตที่คนที่เกิดปีฉลูควรระมัดระวัง เป็นพิเศษ ควรมีความรอบคอบและสติให้มั่น

วันศุกร์ที่16 กรกฎาคม 2553 (วันเต็งเบ้า) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันเถาะวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่ควรเว้นการเปิดหน้าดินและขุดสระ คนเกิดปีระการควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 (วันอิกไห) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มงคลดี) วันกุนวันนี้เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีมะเส็งควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 (วันกี้เบ้า) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันเถาะวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่ควรเว้นการเปิดหน้าดินและขุดสระ คนเกิดปีระกาควรเว้นการะกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 (วันเต็งไห) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มงคลดี) วันกุนวันนี้เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีมะเส็งควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม-วันที่ 8 กันยายน เป็นช่วงสารท ลิบชิวและชู่ซู่ เป็นช่วงนักษัตรของวอก คนที่เกิดปีขาล ต้องระวังในเดือนนี้ ควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท จะทำสิ่งใดควรรอบคอบไม่งั้นอาจจะมีปัยหาตามมาได้ เพราะในช่วงนี้คนปีขาลจะชงกับช่วงเดือนนี้ครับ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 (วันซิงเบ้า) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่งุ้ยยิก (มหามงคล) วันเถาะวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่ควรเว้นการเปิดหน้าดินและขุดสระ คนที่เกิดปีระกาควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันอังคารที่10 สิงหาคม 2553 (วันหยิ่มซิ้ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มงคล) วันมะโรงวันนี้ เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้แบบที่ไม่เน้นมาก ฝังศพหรือเผาศพในวันนี้ก็เหมาะสมดี แต่งงานใหญ่ๆๆควรเว้นไปวันอื่นจะดีกว่าเวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 (วันกะโง่ว)12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มหามงคล) วันมะเมียวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีชวดควรเว้นกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 (วันแกจื้อ) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มงคลดี) วันชวดวันนี้เป็นวันมงคลดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีมะเมียควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 (วันกุ่ยเบ้า) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่งุ้ยยิก (มหามงคล) วันเถาะวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่วันนี้ควรเว้นการขุดสระและเปิดหน้าดิน คนเกิดปีระกาควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนเกิดปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้

วันอังคารที่ 24สิงหาคม 2553 (วันเปี้ยโง่ว) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มหามงคล) วันมะเมียวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่วันนี้เป็นวันสารทจีนครับไม่นิยมประกอบการมงคล เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวจีน แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีตัวเลือกก็สามารถกระทำการมงคลในวันนี้ได้เช่น กันเวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 (วันเปี้ยซิ้ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มงคล) วันมะโรงวันนี้เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้หลายอย่าง วันนี้คนเกิดปีจอควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553 (วันโบ่วโง่ว) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มหามงคล) วันมะเมียวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการได้หลากหลาย วันนี้ห้ามคนเกิดปีชวดกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล05.00-06.59 ห้ามคนปีระกาใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

ตั้งแต่ วันที่ 8กันยายน – วันที่ 8 ตุลาคม เป็นช่วงสารท แป๊ะโล่วและชิวฮุง ในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเดือนนักษัตรระกา คนที่เกิดปีเถาะควรระมันระวังในการทำสิ่งต่างๆๆรวมถึงการใช้ชีวิตที่ต้อง เพิ่งความระมัดระวังมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 (วันอิกทิ่ว) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เตี๊ยวยิก (มงคลดี) วันฉลูวันนี้เป็นวันมงคลดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนเกิดปีมะแมควรเว้รกระทำการมงคลในวันดังนี้เวลามงคล07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้17.00-18.59 ห้ามคนปีเถาะใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 (วันกี้จี๋) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันมะเส็งวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนที่เกิดปีกุนควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 (วันกะสุก) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ตือยิก (มงคลดี) วันจอวันนี้เป็นวันมงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนที่เกิดปีมะโรงควรงดเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้นะเวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 (วันอิกไห) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่มั๊วยิก (มงคลดี) วันกุนวันนี้ เป็นวันมงคลดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ แต่ก็สามารถกระทำการมงคลได้ตามปกติ คนที่เกิดปีมะเส็งควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 (วันเปี้ยจื้อ) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เผ่งยิก (มหามงคล) วันชวดวันนี้ เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่วันนี้ควรเว้นการขุดดินเพื่อเริ่มก่อสร้าง(ต่งโท่ว) คนที่เกิดปีมะเมียควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 (วันซิงจี๋) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เซ้งยิก (มหามงคล) วันมะเส็งวันนี้เป็นวันมหามงคล สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนที่เกิดปีกุนควรเว้นการกระทำการมงคลในวันดังกล่าวเวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 (วันกุ่ยบี่) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่ไคยิก (มงคล) วันมะแมวันนี้เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้คนเกิดปีฉลูควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้

วันจันทร์ที่ 4ตุลาคม 2553 (วันเต็งไห) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่มั๊วยิก (มงคลดี) วันกุนวันนี้เป็นวันมงคลดี สามรถกระทำการมงคลได้หลากหลาย วันนี้เป็นวันกุนครับ คนที่เกิดปีมะเส็งควรเว้นกระการทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล03.00-04.59 ห้ามคนปีวอกใช้เวลานี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 (วันโบ่วจื้อ) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่เผ่งยิก (มงคล) วันชวดวันนี้เป็นวันดี สามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย คนที่เกิดปีมะเมียวันนี้ควรเว้นการกระทำการมงคลในวันนี้07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

วันพฤหัสบดีที่ 7ตุลาคม 2553 (วันแกอิ๊ง) 12เกี๋ยงสถิตย์อยู่ที่จิ๊บยิก (มหามงคล) วันขาลวันนี้ เป็นวันมหามงคลสามารถกระทำการมงคลได้หลากหลาย แต่ควรงดการขอพรรวมถึงเซ่นไหว้ในวันนี้ วันนี้คนที่เกิดปีวอกควรเว้นกระทำการมงคลในวันนี้เวลามงคล07.00-08.59 ห้ามคนปีจอใช้เวลานี้09.00-10.59 ห้ามคนปีกุนใช้เวลานี้11.00-12.59 ห้ามคนปีชวดใช้เวลานี้13.00-14.59 ห้ามคนปีฉลูใช้เวลานี้

 

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 11-06-2010 11:47:43 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 1,536 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง