ฤกษ์ดี -ร้าย ในเดือนกรกฎาคม 2553

ฤกษ์ดี -ร้าย ในเดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อรู้จังหวะและโอกาสล่วงหน้า เพื่อการเลือกประกอบการมงคลต่างๆ

image

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพฤหัส แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะสตภิสัท เทวีฤกษ์ เวลา ๐๙.๓๒ น.พุธเป็นเกษตรจรร่วมกับพระอาทิตย์ในราศีเมถุน องศาใกล้ๆ เข้าข่ายดับพร้อมกับมีราหูเล็ง วันเช่นนี้ไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลที่สำคัญและไม่ควรลงนามทำสัญญาที่สำคัญๆ เป็นอันขาดและยังควรระวังการปลอมแปลง ของเถื่อน ของปลอม การหลอกลวง การผิดนัดหมายต่างๆ เหมาะกับการจัดเลี้ยงสังสรรค์ เรื่องศิลปะ แฟชั่น กิจกรรมเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน การประยุกต์ดัดแปลง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปูราภัทรปท เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๑๒.๓๑ น. จันทร์กับอังคารเข้าข่ายเล็งกัน เหมาะกับการบังคับใช้กฎหมาย การรักษาโรคที่ยากแก่การรักษา การติดต่อระหว่างประเทศ การประชุมเรื่องสำคัญ การใช้ความเด็ดขาดตามกฎระเบียบ โดยทั่วไปมีเกณฑ์อุบัติ ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง และการดำเนินชีวิตทั่วไป นอกจากนี้เรื่องยาเสพติด หรือภัยจากน้ำ ภัยจากเรื่องอาหารยังมีเกณฑ์อันตราย

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอุตตรภัทร ราชาฤกษ์ เวลา ๑๕.๒๔ น.จันทร์เล็งเสาร์ อาทิตย์เล็งราหู ไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะการมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ เอาเรือลงจากคาน เอารถออกจากอู่ อันตรายยิ่งนัก ลักษณะของดาววันนี้มีเกณฑ์พลัดพรากสูง มักปรากฎเรื่องอันตรายจากไฟ ความสูง การล้มพลิกคว่ำ การถล่มทำลาย สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ เรื่องสุชภาพโดยทั่วไปควรระวังเรื่องดวงตา

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะเรวดี สมโณฤกษ์ เวลา ๑๗.๕๗ น.วันนี้ดาวยังคงอยู่ในกระแสอย่างเช่นเมื่อวาน ยังไม่เหมาะกับการประกอบการมงคล อย่างไรก็ตามจันทร์จรประชิดพฤหัสบบดี เหมาะกับการติดต่อทางไกลต่างประเทศ การเดินทาง การขจัดสิ่งที่เกินล้น หรือที่ไม่ต้องการออกไป รวมถึงการรักษาสุขภาพ และการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การฝึกฝนจิตใจ ควรระมัดระวังเรื่องการเงินและความรักให้ดี เพราะดาวศุกร์โคจรในนวางศ์สุดท้ายราศีกรกฎ ซึ่งเป็นนวางศ์ขาด หาความแน่นอนอันใดได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง แม้เห็นมีอยู่ในมือก็อย่าได้ประมาท อาจพลาดทำสูญหาย หรือเผลอพลั้งให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอัศวิณี ทลิทโทฤกษ์ เวลา ๑๕.๕๙ น.ดาวศุกร์ย้ายจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์ เวลา ๑๑.๐๖ น. วันที่มีดาวโคจรย้ายราศีไม่นิยมประกอบการมงคล วันนี้ก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามศุกร์ยังมีองศาห่างจากอาทิตย์มาก เข้าข่ายเพ็ญจัดว่ามีความเข้มแข็ง แต่พอศุกร์ย้ายมาพบกับเกตุ เกรงว่าบรรยากาศทั่วไปจะทำให้มีการใช้จ่ายสูญเสียเงินทองได้ง่าย โรคภัยไข้เจ็บ ประเภทหวัดหรืออาการแพ้ต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ง่ายถึงกับระบาด จึงไม่ควรประมาท แต่เรื่องความบันเทิง ความฟุ้งเฟ้อ สินค้าฟุ่มเฟือย กลับเป็นธุรกิจที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ดี รวมไปถึงการศัลยกรรม และเวชภัณฑ์

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะภรณี มหัธโณฤกษ์ เวลา ๒๑.๒๒ น.ดาวพุธย้ายจากราศีเมถุนเข้าราศีกรกฎ เวลา ๒๒.๔๕ น. ยังไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลที่สำคัญ แต่มีเกณฑ์ดีในเรื่องการค้าทั่วไป เช่น การค้าปลีก สินค้าเพื่อเด็กและเยาวชน ของชำร่วย ของที่ระลึก การเป็นนายหน้า การหมุนเงินพบความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในเรื่องการทาบทามร้องขอ การคิดเค้าโครง เค้าร่างของแผนต่างๆ การเข้าหาขอผู้มีความรู้หรือผู้ใหญ่ การขอความคิดเห็น แต่หากเป็นการเข้าประมูล เกรงจะต้องมีค่าธรรมเนียมมากเกินควร

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะกฤตติกา โจโรฤกษ์ เวลา ๒๒.๐๒ น.ประกอบการมงคลทั่วไปได้ มีเกณฑ์ดีในเรื่องการเงินการคลัง การค้าคึกคัก การผลักดันโครงการที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน บุคคลทั่วไปแสวงโชคได้ตามอัตภาพ มีบรรยากาศของความฟู่ฟ่า การรวมหมู่คณะ การจัดเลี้ยงสังสรรค์ ความสนุกสนาน ราหูตรีโกณถึงจันทร์และอังคาร อย่างไรก็ตาม ระวังความคึกคะนองการใช้เงินเกินตัว หรือการคิดฝันอะไรเกินจริง ซึ่งเป็นทางของความประมาทอาจนำมาซึ่งโทษภัยแก่ตัวและสังคม

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพฤหัส แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะโรหิณี ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา ๒๑.๕๗น.จันทร์เป็นมหาอุจ มีเกณฑ์ดีในกิจกรรมกิจการที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การเงินการคลัง การจัดการ การบริหารงานทั่วไป การจัดสรรผลประโยชน์ ธุรกิจเพื่อความบันเทิง ที่พักอาศัย งานด้านบริการ พุธเข้าเขตราชาฤกษ์ การใช้วาจาของคนทั่วไปน่าเชื่อถือ แต่ระวังการผูกมัด หากไม่มั่นใจ หรือหากไม่จริงใจไม่ควรให้คำมั่น หรือทำสัญญาระยะยาว เพราะหากพลาดพลั้งจะเป็นโทษเด่นชัด เหมาะกับการให้คำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาเชิงวางแผนคิดร่วมมือกัน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะมฤคศิระ เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๒๑.๑๐ น.เกตุโคจรย้อนจักรจากราศีสิงห์เข้าราศีกรกฎ โดยทั่วไป ยังคงอยู่ในบรรยากาศของความฟุ่มเฟื่อย การใช้จ่ายตามความพึงพอใจมากกว่าความต้องการที่แท้จริงในชีวิตประจำวัน มีเกณฑ์ดีในด้านอาหารการบริโภค การเกษตร การจัดการปัญหาในครอบครัว การพบปะญาติมิตรผู้ใกล้ชิดด้วยความอบอุ่น

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอราทรา เทวีฤกษ์ เวลา ๑๙.๔๕ น.ตำแหน่งของดาวหลายดวงมีกำลังดี เพียงแต่พระจันทร์เป็นจันทร์ข้างแรมแก่มาก ให้แสงได้น้อย ทั่วไปผู้คนจะหงุดหงิดง่าย หรือจริงจังจนเครียดเกินไป บางทีแม้แต่กับความคิดส่วนตัว หรือแม้แต่ในสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์บางเหตุการณืก็อาจกลืนให่อารมณ์มีมากกว่าเหตุผล ในวันเช่นนี้ ควรระวังการใช้อารมณ์ ไม่ควรตัดสินอะไรลงไปง่ายๆ เพราะอาจมีความเห็นผิด ควรฝึกการให้อภัยหากความไม่ชอบใจบ้าง เพราะนั่นอาจจะเป็นทางสั่งสมบุญยิ่งใหญ่ก็ได้

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปุนรวสุ เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๑๗.๕๑ น. พระจันทร์เข้าข่ายดับ ไม่ควรประกอบการมงคล บรรยากาศทั่วไปมีความเคร่งเครียดจริงจัง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ควรหลีกเลี่ยง การเสี่ยงกับความขัดแย้งทุกรูปแบบ โชคในวันเช่นนี้จะเข้าข้างผู้ที่สงบนิ่งมากกว่าผู้ที่ร้อนรนรุนแรง พฤหัสบดีตรีโกณถึงพุธมีเกณฑ์ดีในเรื่องการศึกษา การคิดในเชิงลึก หรือค้นคว้าเข้าหาเรองที่ยากที่จะเข้าใจ การได้พบสิ่งที่หาไม่พบมานาน และข่าวจากแดนไกล จะมีข่าวในเรื่องแรงงานต่างประเทศที่สำคัญๆ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปุษยะ ราชาฤกษ์ เวลา ๑๕.๓๕ น.พระจันทร์ดับเวลา ๐๒.๓๑น. ที่ ๒๕ องศา เพชฌฆาตฤกษ์ราศีเมถุน เกิดสุริยุปราคาที่ ๒๕ องศา ในเขตเพชฌฆาตฤกษ์ราศีเมถุน เวลา ๐๒.๕๐น. ไม่ควรประกอบการมงคลใดๆ ทั้งสิ้น พระจันทร์เข้าเขตในราศีกรกฎ โดยทั่วไปจัดว่าเข้มแข็งแต่เข้าข่ายราหูจึงเป็นคราส บรรยากาศโดยทั่วไปคือข่าวลือและความระส่ำระส่าย สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ กลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สำหรับผู้คนส่วนมากเหมาะกับการอยู่กับตนเอง ไม่ควรให้ความสนใจกับภายนอก เพราะจิตใจจะไขว้เขวฟุ้งซ่านได้ง่าย

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอาศเลษะ สมโณฤกษ์ เวลา ๑๓.๐๖ น.ยังไม่เหมาะกับการประกอบการมงคล แต่มีเกณฑ์ดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ งานด้านบริการ การจัดการเรื่องน้ำ แหล่งน้ำ การรับมือกับภัยธรรมชาติ และเรื่องการเกษตรเรื่องสวนไร่นาทั่วไป โดยทั่วไปแสวงโชคเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันได้ มีบรรยากาศของความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะมาฆะ ทลิทโทฤกษ์ เวลา ๑๐.๓๔ น. เหมาะกับการเริ่มต้นกิจการกิจกรรมที่ไม่สำคัญนัก เหมาะกับการประกอบธุรกิจประจำวัน การทำงานประจำ การจัด การทำความสะอาด การเคลียร์เรื่องที่คั่งค้าง บรรยากาศทั่วไปจะถูกรบกวนด้วยวาจา น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหลงเหลง แทบจะโดยถ้วนหน้ากัน ปรากฎการณ์ครหานินทากันและกันได้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังควรระวังพิษภัยจากอาหารการบริโภค

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพฤหัส ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปุรพผลคุณี มหัธโณฤกษ์ เวลา ๐๘.๐๘ น. ประกอบการมงคลทั่วไปได้ โดยรวมแล้วเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องเด่น มีปรากฎการณ์ที่ชวนฮือฮา มีความโชคดีที่น่าตื่นตะลึงในหลายส่วน เป็นเกณฑ์ดีในส่วนการเงินการคลัง ความบันเทิง ศิลปะ การลงทุนระยะสั้น การขยายกิจการ การซ่อมแซมสร้างเสริมสิ่งที่บกพร่อง

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอุตตรผลคุณี โจโรฤกษ์ เวลา ๐๕.๐๖ น. พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีเมถุนเข้าราศีกรกฎเวลา ๒๒.๓๐ น. ดาวย้ายราศีไม่ควรประกอบการมงคล บรรยากาศทั่วไปของวันนี้คึกคักเข้มข้น มีเกณฑ์ดีในเรื่องของการขยายตัว การเกิดใหม่ การจัดการกับปัญหา ด้วยความเด็ดขาด และสมเหตุสมผล มีเกณฑ์โยกย้ายการปรับปรุง เรื่องทางการช่างเด่น และมีเกณฑ์อุบัติเหตุ เรื่องเขย่าขวัญ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะหัสตะ ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา ๐๔.๐๖ น. เหมาะกับการลุยงาน หรือประกอบกิจกรรมกิจการตามที่แผนที่คาดหวังไว้ มีเกณฑ์ดีในเรื่องระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการนำเข้า ส่งออก หรือข่าวคาวทั่วไปมักเป็นไปตามที่คาดหมาย การแพทย์การสาธารณสุขเด่น การเกษตร อาหาสำเร็จรูป อาหารแปรมีความเคลื่อนไหว พร้อมกับเรื่องของแรงงาน จะมีความชัดเจนตามต้องการ แม้จะมีบรรยากาศของการคัดง้างบ้างก็ตาม

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะจิตรา เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๐๒.๔๕ น. ยังไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลที่สำคัญ แต่ยังมีเกณฑ์ดีในการแสวงโชคทั่วไป การค้าปลีก การจัดการรายละเอียดในชีวิตประจำวัน การสาธารณสุข และการบัญชี แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ เกตุกำลังโคจรสวนทางกับพุธ ควรรอบคอบเรื่องการทำสัญญา ระวังของปลอม ข่าวลือ การล่อลวงทั้งหลาย

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะสวาติ เทวีฤกษ์ เวลา ๐๑.๕๒ น. อังคารยังอยู่ในเขตโจโรฤกษ์ ควรทำอะไรให้ชัดเจน อย่าได้หวังน้ำบ่อหน้า บรรยากาศทั่วไปต้องการความชัดเจน และหวังความประนีประนอมได้ยาก เหมาะกับการเดินทาง หรือการแสวงหาเรื่องที่แปลกและเด่น ยังอยู่ในเกณฑ์อุบัติเหตุ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะวิสาขะ เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๐๑.๓๖ น. ดาวอังคารโคจรย้ายจากราศีสิงห์เข้าราศีกันย์ เวลา ๐๗.๔๘ น. ควรเว้นประกอบการมงคลทั้งปวง บรรยากาศทั่วไปจะปรากฎข่าวลือข่าวลวงมาก การสื่อสารการคมนาคมมักมีปัญหาไม่คาดฝัน ไม่ควรไว้วางใจใคร ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีเรื่องการเมืองมากๆ ควรระวังคลื่นใต้น้ำ เรื่องที่ผิดกฎหมาย สิ่งเสพติดสารเคมีที่เป็นอันตราย ผู้ที่เกี่ยวข้องควรรอบคอบให้มาก

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอนุราธะ ราชาฤกษ์ เวลา ๐๑.๕๓ น. ยังไม่เหมาะกับการประกอบการมงคล มีเกณฑ์ดีในกิจที่เกี่ยวกับการเสริมสวย การปรับปรุง การดัดแปลงแต่งเติม เรื่องบันเทิง ไม่ควรประมาทในเรื่องความรัก ความใคร่ปัญหาชู้สาว มีเกณฑ์ดีในการติดต่อระหว่างประเทศ การต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพฤหัส ขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะเชฏฐา สมโณฤกษ์ เวลา ๐๒.๔๔ น. เหมาะกับการประกอบกิจตามความเชื่อ การประกอบพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ การบำรุงรักษาขวัญและการเสริมสร้างกำลังใจ การจัดงานเพื่อการกุศล การแสวงหาความรู้ การทำความเข้าใจความรู้ที่เป็นนามธรรม มีเกณฑ์ดีในเรื่องของเก่า ประวัติศาสตร์ การอธิบายเรื่องเก่าย้อนอดีต และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะมูละ ทลิทโทฤกษ์ เวลา ๐๔.๐๕ น. ดาวพุธโคจรย้ายจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์ เวลา ๒๓.๒๖น. มีเกณฑ์ดีในการขจัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นเรื่องรุงรังในชีวิตประจำวัน เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรเล็กๆ น้อยๆ ใหม่ มีบรรยากาศของความเป็นส่วนตัว การติดต่อในเรื่องลับหรือเรื่องที่เป็นส่วนตัว การขอความช่วยเหลือ การขอกู้ยืมหรือหมุนเงินที่ไม่สำคัญนัก ไม่ควรประกอบการที่ต้องใช้ทุนหมุนเวียนจำนวนมาก

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปุรพาษาฒ มหัธโณฤกษ์ เวลา ๐๕.๕๕ น. บรรยากาศทั่วไปทำให้ผู้คนหวั่นไหวได้ง่าย มีความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ และจิตใจผู้คนในวงกว้าง ระวังเรื่องมัวเมาจะทำให้มัวหมองหลงผิด มีเกณฑ์ดีในการติดต่อ เจริญสัมพันธไมตรีกับคนแปลกหน้า การเริ่มติดต่อทางไกล หรือต่างประเทศ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอุตตราษาฒ โจโรฤกษ์ เวลา๐๘.๐๖น. เหมาะกับการแสวงหาผลประโยชน์ การแข่งขันชิงไหวชิงพริบ มีเกณฑ์ดีในกิจที่เกี่ยวกับการต้อนรัสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อธุรกิจ การจัดการบริวาร หรือจัดสรรแรงงาน จัดสรรตำแหน่ง การวางแผน การคิดค้นในเรื่องกลยุทธ์ การแข่งขันทั้งหลาย

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะสราวณะ ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา ๑๐.๓๘น.พระจันทร์เพ็ญที่ราศีมังกร เวลา ๐๘.๓๗น. เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชา ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรก หรือปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า เหมาะกับการบูชาทำบุญเพื่อน้อมรำลีกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ และจากอิทธิพลของดาววันนี้มีเกณฑ์ดีในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร การก่อสร้าง เหมาะกับการลงนาม การรับปากในสิ่งที่ได้เจรจา หรือคาดการณ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามบรรยากาศทั่วไป มักมีเรื่องชวนให้กังวลในเรื่องความเชื่อ ความวิตกหรือกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น มีเกณฑ์ดีในการติดต่อระหว่างประเทศ การเข้าหาผู้ใหญ่ การให้หรือขอความช่วยเหลือสนับสนุน การประกอบกิจที่เป็นสาธารณกุศล

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันอังคาร แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะธนิษฐา เทศาตรีฤกษ์ เวลา ๑๓.๒๔น.เป็นวันเข้าพรรษา ควรน้อมจิตให้เป็นกุศล ประกอบการมงคลทั่วไปได้ มีเกณฑ์ดีในการตจิดต่อระหว่างประเทศ พบความลงตัวตามแผนการได้ง่าย เหมาะกับวางนโยบายหรือให้กฎกติกา ระเบียบการต่างๆ ปัญหาแรงงานจะมีการจัดการอย่างเด็ดขาด เหมาะกับการตัดสินใจ ในเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบ หรืออันตรายมาก

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพุธ แรม ๒ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะสตภิสัท เทวีฤกษ์ เวลา ๑๖.๒๑ น.ประกอบการมงคลทั่วไปได้บ้าง แต่ยังมีเกณฑ์อุบัติเหตุ การใช้ความรุนแรง ใช้ความเด็ดขาด เหมาะกับกิจการงานที่อาศัยความเร่งด่วน ความเฉียบขาด การผ่าตัด การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า หรือขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการไปโดยสิ้งเชิง ไม่เป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับเรื่องของความรัก หรือการตกลง การเจรจา เพื่อความรักไม่ควรประมาทในการเจรจา เรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก โดยฌฉพาะเรื่องความรักความใคร่

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันพฤหัส แรม ๓ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะปูราภัทรปท เพชฌฆาตฤกษ์ เวลา ๑๙.๒๒ น. มีเกณฑ์ดีในการตกลงเรื่องสัญญาต่างๆ งานที่ต้องการเด็ดขาด การแพทย์ การรักษาโรคร้าย ข้อตกลงระหว่างประเทศ การจัดการเรื่องเงินสำรอง หรือเงินทุนหมุนเวียน บรรยากาศช่วงนี้มีเกณฑ์อุบัติเหตุการใช้ความรุนแรง ควรระวังการตัดสินใจที่ต้องอาศัยกฎหมายหรือเป็นคดีความ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอุตตรภัทร ราชาฤกษ์ เวลา ๒๒.๒๐ น.จันทร์เล็งศุกร์ มีเกณฑ์ดีในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การค้า การตืดต่อธุรกิจ การขอความร่วมมือทางธุรกิจ ความบันเทิง การติดต่อประสานงาน และบรรยากาศทางสังคมอื่นๆ เหมาะกับการจัดลี้ยง จัดงานบันเทิง การโชว์ แฟชั่น การเดินทางท่องเที่ยว แต่มีเกณฑ์อุบัติเหตุอยู่มาก เพราะอังคารโคจรเข้าใกล้เสาร์ ในเขตโจโรฤกษ์มากแล้ว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล จันทร์เกาะอุตตรภัทร ราชาฤกษ์ ถึงเวลา ๐๑.๐๕ น.(รุ่งขึ้นเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม) ไม่เหมาะกับการประกอบการมงคลทั้งปวง อังคารประชิดเสาร์ในราศีกันย์ บรรยากาศทั่วไปมักมีแต่ความขัดแย้ง และความหวาดกลัว ไม่ควรเจรจาเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ หรือเรื่องความรักความใคร่

เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 1-07-2010 10:30:04 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 2,398 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง