มาแล้ว ! ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2559 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

มาแล้ว ! ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2559 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

มาแล้ว ฤกษ์ดี ยามดี ฤกษ์มงคล ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ที่ต้องการหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจการ หรือ พิธีต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคล

► ฤกษ์เดือนเมษายน 2559

14-3-59-19

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 07.48 – 08.24 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.24 – 10.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.48 – 11.12 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 12.00 – 12.36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 14.48 – 15.36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 07.24 – 08.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.24 – 10.36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 11.24 – 12.12 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 14.24 – 15.12 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 08.52 – 09.13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.13 – 10.26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 11.13 – 12.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 14.13 – 15.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 16.26 – 16.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 07.00 – 07.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 08.20 – 08.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.40 – 10.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.50 – 11.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 13.40 – 14.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 07.52 – 08.26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.13 – 09.26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.26 – 11.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 13.13 – 14.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 15.26 – 16.26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 17.52 – 19.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 20.26 – 20.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
วันพุธ (กลางวัน) ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 07.42 – 08.14 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.28 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.14 – 11.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 15.28 – 16.28 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 17.56 – 18.56 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 6 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 10.13 – 10.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 13.00 – 13.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 15.13 – 16.13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 17.52 – 18.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก
♦ ฤกษ์ ช่วงระหว่างเวลา 20.13 – 20.52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดในวันทั้ง 7 วัน

โดยเป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆ ถึงจะมีในวันฤกษ์ด้านบน ก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะว่าเป็นวันศัตรู และกาลิณีกับวันเกิด

1. คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันศุกร์ และวันอังคาร
2. คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
3. คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันจันทร์ และวันอาทิตย์
4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอังคาร และพุธ (กลางคืน)
5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
6. คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันเสาร์
7. คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
8. คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

ที่มา – naarn

, , , , , , ทํานายฝัน

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล
- 2016-03-14 11:16:49 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 3,546 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

  • ผลหวย ตรวจหวย