ฤกษ์แต่งงานปี 2560 รวมฤกษ์ดี วันมงคล

ฤกษ์แต่งงานปี 2560

ฤกษ์งามยามดี ดิถีเรียงหมอน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่ด้วยความด้วยสิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น การหาฤกษ์แต่งงานถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการจัดพิธีมงคลสมรส เนื่องจากวันที่ดีและเป็นมงคลมักจะมีไม่มากนัก ดังนั้นหากว่าท่านได้ทราบวันล่วงหน้าแล้ว จะทำให้คู่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความพร้อมในการเตรียมตัวและวางแผนจัดงานแต่งงานได้ง่ายขึ้น

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ 7ขึ้น 10 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันเสาร์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันจันทร์ที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพุธที่ 15 แรม 4 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 8 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอังคารที่ 21 แรม 10 ค่ำเดือนสามปีวอก

วันเสาร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำเดือนสามปีวอก

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอังคารที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 16 แรม 4 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพุธที่ 22 แรม 10 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอาทิตที่ 26 แรม 14 ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพุธที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอังคารที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันอังคารที่ 2 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันศุกร์ที่ 5 ค่ำ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันจันทร์ที่ 8 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 14 แรม 4 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 18 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันเสาร์ที่ 20 แรม 10 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพุธที่ 24 แรม 14 ค่ำ เดือนหก ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันพฤหัสบดีที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันพุธที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอังคารที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันจันทร์ที่ 3 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพุธที่ 12 แรม 4 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 16 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอังคารที่ 18 แรม 10 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 22 แรม 14 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันพุธที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันอังคารที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันเสาร์ที่ 9 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ 13 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันศุกร์ที่ 15 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันอังคารที่ 19 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ 27 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันอังคารที่ 3 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ 9 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ 13 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 15 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 19 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันพุธที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอังคารที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ 11 ค่ำ แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันจันทร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันศุกร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอังคารที่ 28 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันจันทร์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพุธที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันพุธที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

แต่งตามฤกษ์นี้รับรองชีวิตรักจะหวานชื่น ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ขอให้ขออวยพรล่วงหน้าให้ชีวิตคู่ มีความสุขตลอดไปทุกคู่นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaiorc

 

ที่มา – Sanook

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล
- 2017-01-30 10:56:51 โพสต์โดย : rinsine คนดู อ่านดวง 4,901 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย