ลักษณะใบหน้าแห่งความสำเร็จ !!

ลักษณะใบหน้าแห่งความสำเร็จ !!

 

ลักษณะใบหน้าแห่งความสำเร็จ !!

เป็นเรื่องที่น่าข้องใจว่า ทั้งๆ ที่ในยุคนี้มีแบบทดสอบความถนัดและแบบทดสอบบุคลิกภาพที่แสนจะแยบยล แต่ทำไมบางคนจึงยังเลือกอาชีพผิด หรือพบว่าตนเองกำลังทำงานที่ทำได้ไม่ดี หรือแม้กระทั่งทำไม่ได้ ผมได้พบผู้คนมากมายทั่วโลกที่มีคำถามเกี่ยวกับอาชีพการงาน บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้สึกเติมเต็มในงานที่ทำ ไม่มีความสุขในอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ หงุดหงิดที่ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ หรือไม่ก็แค่วิตกกว่างานที่เลือกทำอยู่นี้เป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่

 

(ภาพวิเคราะห์ใบหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติม: ในศาสตร์การอ่านใบหน้าความสำเร็จของคนประเมินได้จากการวิเคราะห์หน้าผาก จมูก หู ตา แก้ม และปาก
การทำนายความสำเร็จ

ทั้งแบบทำสอบความถนัดและบุคลิกภาพ ที่ปรึกษาด้านอาชีพและบริษัทที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์ล้วนมีบทบาทสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพการงาน แต่แบบทดสอบ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้นำปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งไปประกอบการพิจารณา นั่นคือ เรื่องของโชคปราชญ์จีนไม่ได้มองว่าโชคเป็นเรื่องของความบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่สามารถทำนายได้อย่างชัดเจน ในแง่ของอาชีพการงาน โชคเข้ามาในหลายรูปแบบ เช่น โอกาสที่ดีการได้พบคนที่เหมาะสม มีผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องหรือรอดพ้นสถานการณ์บางอย่างได้ในเวลาเหมาะเจาะ คุณอาจมีทักษะและความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในบางวงการ แต่สิ่งนี้มีประโยชน์น้อยมากถ้าคุณได้รับคำแนะนำแย่ๆ หรือไม่ได้พยายามนานพอที่จะบรรลุเป้าหมายของชีวิตในขณะที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือพยายามก้าวหน้าในงานเร็วเกินไป หรือก่อนเวลาอันควรมากเกินไป จนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า ในกรณีทั้งหลาย โชคคือปัจจัยชี้ขาด ดังนั้นการทำนายพัฒนาการเหล่านี้ได้ย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่ง

คำถามเกี่ยวกับอาชีพการงาน
นอกเหนือจากการทำนายโชค เทคนิคการอ่านใบหน้าเน้นที่ปัจจัยเดิมที่มีต่อการเลือกอาชีพที่เหมาะสม อาทิ พรสวรรค์ ความสามารถ และทักษะต่างๆ คำถามทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพการงาน คนที่มีระดับอาชีพต่างกัน หรืออยู่ในสภาวการณ์ที่เงื่อนไขแตกต่างกัน เมื่อคนคนหนึ่งเริ่มต้นทำงานครั้งแรก หรือแม้แต่กำลังพิจารณางานที่คิดจะทำ มักมีสารพัดคำถามในสิ่งที่ไม่แน่ใจ เช่น พวกเขาทำได้ดีจริงๆ ในงานไหน หรือโชคชะตากำหนดให้ทำงานอะไรในชีวิต อย่างไรก็ตามถ้าเป็นคนที่มีอาชีพที่คิดไว้ในใจแล้ว คำถามก็จะแตกต่างไป บางครั้งเขาแค่อยากตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในที่สุดหรืออาจอยากรู้ว่าจะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ตอนไหน นั่นคือ เมื่อไหร่ที่ประตูแห่งโอกาสจะเปิดให้ และยังมีคำถามเกี่ยวกับความมั่งคงของอาชีพการงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกที

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าแต่ละส่วนของใบหน้าเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานโดยรวมอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรทำ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ คุณก็จะสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ที่ได้พูดถึงในเนื้อหาต่อจากนี้เพื่อตอบคำถามข้างต้น

ในการประเมินใบหน้าคนคนหนึ่งว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากน้อยแค่ไหน เราจะเน้นไปที่หน้าผาก จมูก หู ตา แก้ม และปาก แต่ละลักษณะเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับทักษะหรือความสามารถที่คนคนนั้นจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อตรวจดูส่วนต่างๆ ของใบหน้า ให้เทียบเคียงกับแผนที่ใบหน้า 100 ปี เพราะแผนที่ใบหน้า 100 ปีจะบอกอายุที่แต่ละส่วนของใบหน้าปกครองอยู่
หน้าผาก (จุด 15–28)

จุดนี้คือที่ตั้งของวังอาชีพ จึงเป็นจุดรวมสำหรับการประเมินความสามารถด้านอาชีพการงาน หน้าผากแทนความเฉลียวฉลาด ความถนัด และสติปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าคุณจะเลือกอาชีพเป็นนักกีฬา นักคิดสร้างสรรค์ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หน้าผากที่ดีจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในชีวิต ไม่ค่อยมีคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่มีหน้าผากไม่ดี
จมูก (จุด 41-50)

ความสำเร็จทางการเงินเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จสมัยใหม่ จมูกจึงเป็นหนึ่งในสมการของการประเมินศักยภาพด้านอาชีพการงานของผู้คน เพราะจมูกคือวังมั่งคั่ง จมูกยังปกครองความเชื่อมั่นในตัวเองและอัตตาของคนคนนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความสามารถที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือความสามารถที่จะก้าวหน้าในอุตสาหกรรมที่ตนเองเลือก การมีอัตตาสูงเกินไปจะทำให้ทนรับการติเพื่อก่อไม่ได้ และก้าวหน้าไม่ได้ เพราะการมองไม่เห็นภาพรวม การมีอัตตาต่ำเกินไป จะทำให้ขาดความเชื่อมั่นที่จะแสวงหาความก้าวหน้าด้วยตัวเอง จมูกยังปกครองสำนึกถูกผิด ซึ่งกำหนดว่าคนคนนั้นจะแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยวิธีใด
หู (จุด 1-14)

หูสำคัญต่ออาชีพการงาน เพราะบอกถึงความเฉลียดฉลาด ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการฟังและการนำคำแนะนำไปปฏิบัติได้อย่างฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับอาชีพการงานทุกประเภท หูยังบ่งบอกด้วยว่า คนคนนั้นเหมาะสมกับงานแบบไหน งานที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรืองานที่เน้นปฏิบัติ หรืองานที่เน้นการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ หรืออาชีพที่เน้นประสบการณ์แปลกใหม่ การสำรวจ และความสนุกในงาน

จะพูดถึงในส่วนของตาและคิ้ว แก้ม และปาก กันต่อเพราะในการประเมินใบหน้าคนคนหนึ่งว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมากน้อยแค่ไหน เราจะเน้นไปที่หน้าผาก จมูก หู ตา แก้ม และปาก แต่ละลักษณะเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับทักษะหรือความสามารถที่คนคนนั้นจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

 

(ภาพแผนที่ใบหน้า 100 ปี ผู้ชาย และ 100 ปี ผู้หญิง)

ข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อตรวจดูส่วนต่างๆ ของใบหน้า ให้เทียบเคียงกับแผนที่ใบหน้า 100 ปี เพราะแผนที่ใบหน้า 100 ปีจะบอกอายุที่แต่ละส่วนของใบหน้าปกครองอยู่
ตาและคิ้ว (จุด 31-40)

ตาควบคุมสิ่งที่คนคนนั้นมองเห็นในโลกรอบตัวเขา บ่งบอกว่ามีมุมมองที่เฉียบคมและหลักแหลม หรือด้วยปัญญาและถูกหลอกง่าย ตาที่ดีมี “จิตวิญญาตา” หมายถึงตาที่มีชีวิตชีวา เป็นประกายและเจิดจ้าน่าหลงใหล ซึ่งแสดงว่าคนคนนั้นมองว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ตาที่ไร้คุณสมบัตินี้ จะมุ่งมองแต่ด้านร้ายจนไม่สามารถมองเห็นด้านดีในสิ่งต่างๆ ได้

คิ้วสัมพันธภาพต่างๆ ของคนคนนั้น ในโลกโลกาวิวัตน์อย่างทุกวันนี้ ความสามารถเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นคิ้วที่ดีจึงสำคัญ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการก็ตาม
แก้ม (จุด 46-47)

แก้มคือส่วนที่บ่งบอกถึงอิทธิพลและอำนาจของผู้คน โหนกแก้มที่แข็งแรงบอกถึงความสามารถในการใช้อำนาจได้ดี เพราะแก้มเป็นตำแหน่งแห่งอำนาจแก้มที่ดีจึงเป็นเครื่องหมายของอาชีพการงานที่เจริญรุ่งเรือง
ปาก (จุด 51-61)

คนที่ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสารจะเสียเปรียบในที่ทำงาน ทักษะเหล่านี้ไม่เพียงสัมพันธ์กับความสามารถในการพูดจาฉาดฉานและคล่องแคล่วเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับพลังในการโน้มน้าวใจด้วย ปากที่มีลักษณะดีเป็นสิ่งสำคัญต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้คนบรรลุผลสัมฤทธิ์ในสิ่งที่มุ่งหวัง

ที่มา : คมชัดลึก

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

  • ผลหวย ตรวจหวย