ห้องนอนกับฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ยห้องนอนให้อยู่สบาย มีแต่สิ่งดี ๆ

ห้องนอนก็ช่วยให้ชีวิตดีได้ถ้าเราจัดตามฮวงจุ้ย มาดูวิธีจัดฮวงจุ้ยห้องนอน เพิ่มพลังด้านดีให้ชีวิต และจะพบว่าสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นได้จากพลังฮวงจุ้ย

ห้องนอนกับฮวงจุ้ย จัดฮวงจุ้ยห้องนอนให้อยู่สบาย มีแต่สิ่งดี ๆ

ฮวงจุ้ย เป็นการพยากรณ ์ที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ มีกำเนิด มาจาก จีนโบราณกว่า 3,000 ปี มาแล้ว มีการศึกษา และพัฒนา กันมาเรื่อยๆ เป็นความรู้ เกี่ยวกับ การจัด หรือการวาง สิ่งต่างๆ ให้อยู่ใน ตำแหน่ง หรือทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อควบคุม พลังชีวิต (จีนเรียกว่า ชี่ ) ที่กำหนด คุณ ประโยชน์ ให้กับ ชีวิตมนุษย์ เป้าหมาย ในการ ปฏิบัติของ ฮวงจุ้ย ก็คือ ให้ได้มาซึ่ง ความ มีโชค ความมีสุขภาพ ความรุ่งเรือง และความสุข ของผู้ที่ ปฏิบัติตาม ศิลปะแห่งธรรมชาติ โดยประมวล มาจาก ศาสตร์ทุกด้าน ทั้งนิเวศน์วิทยา ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์การเมือง การจัดการ เป็นต้น แต่เนื่องด้วย ตำราฮวงจุ้ย บ่งบอก แต่ ข้อกำหนด และข้อห้าม โดยมิได้อธิบาย เหตุ และผล เอาไว้ จึงกลาย เป็น เรื่องลี้ลับ สำหรับคนส่วนใหญ่ แม้ว่าฮวงจุ้ย จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องศึกษา อย่าง ลึกซึ้ง และต้องมอง ประกอบกัน หลายด้าน แต่ก็มี บางตำรา ที่พอจะสรุปแบบรวมๆ เกี่ยวกับ ห้องนอน เอาไว้ดังนี้

1. หลังคา ไม่ควรเปิดให้แสงสว่าง กระจาย เข้ามาสู่ ห้องนอน ของเจ้าบ้าน

2. ไม่ควรมี หน้าต่าง ลักษณะกลม

3. เพดาน ควรออกแบบ ให้ได้สัดส่วนกับห้อง

4. ลักษณะห้อง ไม่ควรผิดปกติ หรือมีมุม มากจนเกินไป

5. พื้น ไม่ควรต่ำกว่า พื้นห้องส้วม

6. ไม่แนะนำให้มี ชั้น หรือหิ้ง ไว้ในห้องนอนเจ้าบ้าน

7. ไม่ควรมี ภาพวาด หรือภาพถ่าย ที่สัมพันธ์กันกับ ภาพทิวทัศน์ต่างๆ 8

8. ไม่ควรมี ตู้เลี้ยงปลา ในห้องนอนเจ้าบ้าน

ฮวงจุ้ยของเตียงเชื่อกันว่า การจัดเตียงได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้อยู่อาศัย มั่นใจได้ถึง โชคลาภ และโอกาส ที่จะก้าวหน้า ตำแหน่งเตียงที่ดี สามารถ เชื่อมโยงกับ ชี่ ดีได้ ความสมดุล จะส่งเสริม การไหลของมัน ให้มีผลที่เป็นคุณ ต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัย เชื่อกันว่า การหันหน้าเตียง มีอิทธิพล ต่อผู้อยู่อาศัย ดังนี้

 • ทิศเหนือ – ช่วยในการ พัฒนา การรู้ โดยสัญชาติญาณ
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ช่วยในการ ทำงาน ที่สสัมพันธ์กันกับ การค้นคว้า ทดลอง
 • ทิศตะวันออก – จะนอนหลับ ด้วยความสงบ สันติ
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ – จะมีความ พากเพียร พยายาม ในการทำงาน
 • ทิศใต้ – จะมีชื่อเสียง เกียรติยศดี
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ – ช่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความรัก
 • ทิศตะวันตก – จะมีลูกที่ดี
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – จะมีเพื่อนมากมาย

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

1. ไม่ควรตั้งเตียงเอาไว้ใต้ขื่อ2. ไม่ควรตั้งเตียง หันไปทางประตูห้องนอน3. ไม่ควรมีที่เปิดได้ อยู่เหนือเตียง4. ไม่ควรหันเตียง เข้าหากระจก5. ไม่ควรตั้งเตียง ให้อยู่ในระหว่างเสา 2 ต้น6. ไม่ควรหันเตียง ไปทางประตูส้วม7. ไม่ควรตั้งเตียง หันเข้าหามุมห้อง8. ไม่ควรหันเตียง เข้าหาหน้าต่าง ที่มองเห็น แท็งค์น้ำ หรือปล่องไฟ9. เตาไฟ อ่างน้ำ หรือโถส้วม ไปตั้งอยู่หลังฝาผนัง ตรงหัวเตียง ไม่เป็นมงคล10. หัวเตียง ต้องตั้งชิดฝาผนัง ไม่ควรหันหัวเตียง ไปตรงกับประตู หรือหน้าต่าง 11. ไม่ควรวาง หรือแขวนอะไรไว้ เหนือหัวเตียง12. ไม่แนะนำให้ใช้ เตียงที่มีรูปลักษณะกลม13. หน้าเตียง และประตูห้องนอน ไม่ควรขนานกัน หรืออยู่ในแนวเส้น เดียวกัน14. ไม่ควรโยกย้ายเตียง เมื่อภรรยาตั้งครรภ์15. ไม่ควรมี ห้องน้ำ ห้องส้วม ตั้งอยู่ชั้นบน เหนือตำแหน่งเตียง

ตำแหน่งเตียง ฮวงจุ้ยห้องนอนของผู้สูงอายุ และเด็กๆ

1. ห้องนอนของผู้สูงอายุ ควรอยู่ด้าน ทิศใต้ หรือตะวันตก

2. ห้องนอนผู้สูงอายุ ไม่ควรให้มืด ควรมีหน้าต่าง

3. ห้องนอนเด็กๆ ไม่ควรอยู่หลังห้องครัว ไม่เป็นมงคล และไม่ควรมี หน้าต่างทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

4. หลีกเลี่ยง ห้องที่มีหลายๆ ด้าน ห้องนอน ที่มีลักษณะ เป็น สี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส

5. ไม่ควรเอาวัตถุแหลม หรือมีคม เช่น ดาบ ไปโชว์ใน ห้องนอนเด็ก

6. ไม่ควรเอา สัตว์สตัฟฟ์ ไว้ในห้องเด็ก

7. ตำแหน่งของห้องนอนเด็กๆ ควรเข้ากันได้กับ วันเกิด ของพวกเขา

8. ไม่แนะนำให้ ตั้งห้องนอนเด็ก ไว้กลางบ้าน

9. สีของห้องเด็กๆ ควรเข้ากันได้กับ ธาตุของเด็กๆ ด้วย

10. สีพรมในห้องเด็ก ไม่ควรขัดกับ ธาตุของเด็กๆ และ ไม่ขัดกับ ธาตุที่ตั้งห้อง

11. แนะนำให้ติด เครื่องรางของขลัง ไว้ในห้องเด็ก และห้องผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน สุขภาพ ให้พวกเขา

12. ในกรณีที่มีคน 2 คนหรือมากกว่า อยู่ในห้องเดียวกัน ควรแยกเตียง หรือวาง “เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์” ไว้ใต้เตียง ในกรณีที่ นอนเตียงเดียวกัน

ประตูห้องนอนเจ้าบ้าน

1. ประตูไม่ควรหันเข้าหากระจก

2. ไม่ควรหันไปหามุมห้อง

3. ไม่ควรหันไปหาประตูห้องอื่น

4. ไม่ควรหันไปทางประตูห้องส้วม ไม่เป็นมงคล

5. ไม่ควรเปิดออกไปสู่ด้านของมังกร

6. ไม่ควรหันไปสู่บันได

7. ไม่ควรหันไปสู่ทางเดิน

โต๊ะเครื่องแป้ง

1. ไม่ควรหันหน้าไปยังประตูห้องนอนของคุณ

2. ไม่ควรตั้งอยู่ที่ปลายเตียงทั้งสองด้าน

3. ไม่ควรตั้งเอาไว้ใต้ขื่อหรือติดกับเสา

4. ไม่ควรหันไปสู่ห้องน้ำหรือห้องส้วม

5. ไม่ควรหันหน้าไปหากระจกบานอื่น

 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
ฮวงจุ้ย
- 2007-07-23 3:49:12 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 26,208 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

 • ผลหวย ตรวจหวย

 • ดูดวง