ทิศและวิธีการตั้งโต๊ะหมู่บูชา การจัดตั้งพระบูชา ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ หิ้งบูชาพระ

ทิศและวิธีการตั้งโต๊ะหมู่บูชา การจัดตั้งพระบูชา ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ หิ้งบูชาพระ การจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรให้ตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะสม และอยู่ในที่สูงพอสมควร การเรียงลำดับ พระให้ถือหลักดังนี้ คือ พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูป ให้ตั้งไว้สูงสุด รองลงมาก็เป็นรูปของพระอริยสงฆ์ ลดหลั่นกันลงมา ตามลำดับอาวุโส ถ้าเป็นรูปบูชาอย่างอื่น เช่น เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระรูป ร. 5 ควรแยกหิ้งบูชาไว้ต่างหากแต่จะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูป

การจัดตั้งพระบูชา ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ หิ้งบูชาพระ

การตั้งโต๊ะหมู่บูชา ควรตั้งให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมและสูงพอสมควร

ทิศของการตั้งโต๊ะหมู่ทิศเหนือ (อุดร) เป็นทิศมัชฌิมา จะทำงานใดๆ ของผล งานจะอยู่ในเกณฑ์พอปานกลาง ไม่ดี ไม่ชั่ว ไม่ต่ำ ไม่สูง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) – เป็นเศรษฐีทิศ ตั้งโฉมหน้าพระไปสู่ทิศนี้ จะทำอะไรก็เจริญร่ำรวยเป็น ที่ ๑

ทิศตะวันออก (บูรพา) – เป็นราชาทิศ ทำการอะไรได้ เป็นใหญ่เป็นโต ประกอบการงานใดๆ ก็จะเจริญ สมความตั้งใจทุกประการ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) – เป็นปฐมทิศ ไม่รุ่งโรจน์ พอทำพอกิน ไม่ค่อยเจริญ

ทิศใต้ (ทักษิณ) – จัณฑาลทิศ ลาภต่างๆจะได้ด้วย ความเหนื่อยยาก ลำบาก อานิสงค์ที่ได้ไม่คุ้มค่าของความเหน็ดเหนื่อย

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) – วิปฏิสารทิศ เดือดร้อน ทำความยุ่งยากให้เกิดขึ้นระหองระแหง แก่เพื่อนบ้านหรือลูกหลานในบ้านตนเองก็ยุ่ง

ทิศตะวันตก (ปัจจิม) – ทิศกาลกินี ทำสิ่งใดไขว้เขวเป็นอัปมงคล หรืออาจทำการฆาตกรรมตนเองย่อมมีอันเป็นไปต่างๆนานา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) – จะทำอะไรมักรวนเรหาความแน่นอนไม่ใคร่ได้ คนนั้นพูดอย่างนี้ คนนี้พูดอย่างนั้น

เครื่องบูชา

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑. อามิสบูชา ได้แก่การบูชาด้วยอามิส มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น ๒. ปฏิบัติบูชา ได้แก่ การบูชาด้วยการเจริญสมาธิวิปัสสนา ในบรรดาการบูชาทั้ง ๒ แบบนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การปฏิบัติบูชา ถือว่าเป็นเยี่ยม

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา

เป็นเรื่องเบื้องต้นของพิธีและเป็นจุดศูนย์รวมของงาน  การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาจึงเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ  การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานั้น  มีลักษณะการตั้งที่คล้าย ๆ กัน  จะต่างกันก็เพียงจำนวนโต๊ะว่ามีมากน้อยเท่านั้น  เช่น  หมู่ ๕  หมู่ ๗ หมู่ ๙  เป็นต้น          ในการจัดโต๊ะหมู่ทั้ง ๓  ประเภทนั้น ที่นิยมใช้กันทั่ว  ๆ ไป จะเป็นโต๊ะหมู่ ๕  หมู่ ๗ หมู่ ๙ ต้องพิจารณาที่สถานที่ที่จะจัดตั้งว่ากว้างขวางหรือจำกัด  แล้วจึงเลือกโต๊ะหมู่ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่แต่ละประเภท         การจักโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมสัมมนา  หรืออบรมที่ไม่มีพิธีสงฆ์  จะจัดเหมือนกับการจัดโต๊ะหมู่ในพิธีบำเพ็ญกุศลทั่ว ๆ ไป  เพียงแต่เพิ่มธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น   โดยจัดเรียงลำดับดังนี้  ๑)  ธงชาติ  ๒) โต๊ะหมู่บูชา  ๓)  พระบรมฉายาลักษณ์  โดยธงชาติอยู่ด้านขวาพระพุทธรูป  พระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านซ้าย  โต๊ะหมู่อยู่ตรงกลาง

โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 5

หมู่5
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานดอกไม้ที่โต๊ะกลางล่างและด้านข้าง 2 ตัว ส่วนตัวล่างสุดเป็นโต๊ะยาวตลอด วางกระถางธูป เชิงเทียน และพานพุ่มทั้ง 2 ข้าง

โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 7

หมู่ 7
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรอง ด้านข้างๆละ 2 พาน และโต๊ะตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน วางจแกันดอกไม้ที่โต๊ะด้านข้างตัวสูงหลังพานพุ่มอีกข้างละ 1 แจกัน โต๊ะตัวล่างสุด วางกระถางธูป และเชิงเทียน

โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 9

หมู่ 9
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรอง ด้านข้างๆละ 3 พาน และโต๊ะตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน ส่วนล่างสุดวางกระถางธูป และเชิงเทียน

ฮวงจุ้ย, เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 8-11-2007 3:49:38 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 141,054 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง