ใช้อักษรตั้งชื่อลูก …ให้ถูกโฉลกกับวันเกิด ชื่อมงคล

ใช้อักษรตั้งชื่อลูก …ให้ถูกโฉลกกับวันเกิด ชื่อมงคล การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระ วรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

horo-1

ตั้งชื่อลูกให้ถูกโฉลกกับวันเกิดชาย  – ให้เอาเดชนำหญิง – ให้เอาศรีนำ

image  ลูกเกิดวันอาทิตย์ใช้อักษรที่เป็นเดช        คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญ   ศรี          คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณอายุ        คือ   ก ข ค ฆ งมนตรี     คือ   ย ร ล ว มูละ        คือ   ด ต ถ ท ธ นอุตสาหะ  คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มบริวาร     คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ ส ศ ษ ห ฬ ฮ

image   ลูกเกิดวันจันทร์ใช้อักษรที่เป็นเดช        คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ    ศรี          คือ   ด ต ถ ท ธ น อายุ        คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญ มนตรี     คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮ  มูละ        คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มอุตสาหะ  คือ   ย ร ล วบริวาร     คือ   ก ข ค ฆ ง

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ (สระอา) อา อิ อี อุ อู เอ โอ

image  ลูกเกิดวันอังคารใช้อักษรที่เป็นเดช         คือ   ด ต ถ ท ธ น   ศรี           คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มอายุ         คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณมนตรี      คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มูละ         คือ   ย ร ล ว อุตสาหะ  คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮ บริวาร     คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง

image  ลูกเกิดวันพุธ กลางวันใช้อักษรที่เป็นเดช        คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   ศรี           คือ   ย ร ล วอายุ         คือ   ด ต ถ ท ธ นมนตรี      คือ   ก ข ค ฆ ง มูละ         คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮอุตสาหะ  คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอบริวาร     คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือจ ฉ ช ซ ฌ ญ

image  ลูกเกิดวันพุธ กลางคืน (วันพุธหลังเวลา 18.00น. เป็นต้นไป)ใช้อักษรที่เป็นเดช        คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ   ศรี          คือ   ก ข ค ฆ ง อายุ        คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮมนตรี     คือ   ด ต ถ ท ธ น มูละ        คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญอุตสาหะ  คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณบริวาร     คือ   ย ร ล ว

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

image  ลูกเกิดวันพฤหัสบดีใช้อักษรที่เป็นเดช         คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮ   ศรี           คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โออายุ         คือ   ย ร ล วมนตรี      คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ มูละ         คือ   ก ข ค ฆ งอุตสาหะ  คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญบริวาร     คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น

image  ลูกเกิดวันศุกร์ใช้อักษรที่เป็นเดช         คือ    ก ข ค ฆ ง   ศรี           คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญอายุ         คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอมนตรี      คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มมูละ         คือ   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณอุตสาหะ   คือ   ด ต ถ ท ธ นบริวาร      คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮ

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว

image  ลูกเกิดวันเสาร์ใช้อักษรที่เป็นเดช        คือ   ย ร ล ว   ศรี          คือ   ส ศ ษ ห ฬ ฮอายุ        คือ   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มมนตรี     คือ   จ ฉ ช ซ ฌ ญมูละ        คือ   (สระ) อะ อา อิ อี อุ อู เอ โออุตสาหะ  คือ   ก ข ค ฆ งบริวาร     คือ   ด ต ถ ท ธ น

อักษรต้องห้าม เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

image

หมายเหตุ ** อักษร “ฤ” อักษร “อ” สระอำ สระไอไม้มลาย สระใอไม้ม้วน สระอึ ถือเป็นอักษรยกเว้น สามารถใช้ได้กับทุกดวงวันเกิด

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2010-10-8 4:02:07 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 73,455 คน คน
  • ผลหวย ตรวจหวย