การตั้งชื่อแบบโหราศาสตร์

เคล็ดลับการตั้งชื่อ? การตั้งชื่อแบบโหราศาสตร์

 

 

การตั้งชื่อแบบโหราศาสตร์

โดยทำนายจากตำแหน่งการโคจรดวงดาวบนท้องฟ้า?

สำหรับค่าตัวเลขที่ใช้เทียบกับอักษร ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ มีดังนี้

เลข 1?????? ก ด ถ ท ภ า ำ ฤ ฤา สระอุ ไม้เอก

เลข 2?????? ข ช ง บ ป สระเอ สระอู สระแอ ไม้โท

เลข 3?????? ฆ ต ฑ ฒ ไม้จัตวา

เลข 4?????? ค ธ ญ ร ษ สระอะ สระอิ สระโอ ไม้หันอากาศ

เลข 5?????? ฉ ฌ ณ น ม ห ฎ ฮ ฬ สระอึ

เลข 6?????? จ ล ว อ สระใอ

เลข 7?????? ซ ศ ส ไม้ตรี สระอี สระอือ

เลข 8?????? ผ ฝ พ ฟ ย ไม้ไต่คู้ ( ็)

เลข 9?????? ฏ ฐ สระไอ การันต์

เลข 1????? A I J Q Y

เลข 2????? B K R

เลข 3????? C G L S

เลข 4????? D M T

เลข 5????? E H N X

เลข 6????? U V W

เลข 7????? O Z

เลข 8????? F P

***ตัวอย่างชื่อวโรตม์ พันทะวงศ์ แทนค่าชื่อ 6+4+4+3+5+9 = 31 สกุล 8+4+5+1+4+6+2+7+9 = 46

เมื่อนำชื่อ และนามสกุลมารวมกันได้เท่ากับ 31+46 = 77จากนั้นจึงนำเลข 7+7 มาบวกกันได้เท่ากับ 14

และยังสามารถเอาตัวเลข 1+4 มาบวกกันได้อีก? เพื่อให้เหลือเพียงหลักเดียวได้เท่ากับ 5

ในการทำนายจะใช้ตัวเลข 31, 77, 15 และ 5 มาใช้อ่านคำทำนาย? การคิดค้นลายเซ็น และการดำเนินชีวิต

เช่น หากพอใจในการดำเนินชีวิตตามคำทำนายของเลข 77, 14 และ 5 ก็ให้ใช้ลายเซ็นที่มีทั้งชื่อและนามสกุลรวมกัน

แต่ถ้าชอบการดำเนินชีวิตแบบคำทำนายของเลข 31 ก็เซ็นแต่ชื่อไม่ต้องใส่นามสกุล

สมมติใช้ลายเซ็นที่มีทั้งชื่อและนามสกุล ให้สังเกตความเป็นไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเอกสารที่ได้ลงนามไป

หรือ การดำเนินงานทุกๆ วันที่ 14 หรือวันที่ 5 จะได้รับผลดีจริงหรือไม่ เป็นต้น

หรือการที่อยู่ในบ้านเรือน ที่มีผลรวมของเลขเป็น 14 หรือ 5 จะมีผลอย่างไร การทำงานอยู่ในสถานที่เลข 14 หรือ 5

การทำงานอยู่ตึกชั้น 14 หรือ 5 ดังนี้เป็นต้น แต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องประกอบกับ ดวงชะตาว่าตามดวงชะตา

นั้นดาวเคราะห์ที่แทนความหมาย 14 หรือ 5 นั้นอยู่ในสภาพอย่างไร ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดี จึงจะให้ผลดีจริง

แต่หากอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดี ก็ไม่อาจที่จะรับผลดีดังตามที่คาดหวังไว้ จะเป็นได้ก็แต่เพียงความหวังเลือนลางคลาดเคลื่อนไป

คลาดเคลื่อนมาเท่านั้น????ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การดูดวงที่แม่นยำจึงเปรียบเสมือนบันไดขั้นแรก ก่อนที่จะนำไปสู่เลขศาสตร์

ซึ่งถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นท้ายๆ เอาไว้ให้สังเกตผลของดวงชะตานั่นเอง.
?

?เคล็ดลับการตั้งชื่อ? การตั้งชื่อแบบโหราศาสตร์

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2011-10-14 5:55:15 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 7,123 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย