ชื่อมงคล-อักษร-ค

เคล็ดลับการตั้งชื่ : ชื่อมงคล-อักษร-ค

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

เคล็ดลับการตั้งชื่อ

ชื่อมงคล-อักษร-ค

การ ตั้งชื่อ ไม่เพียงแต่จะใช้เรียกขานแทนตัวเองเท่านั้น ยังจะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญตามชื่อที่ตั้งด้วย ถ้าตั้งชื่อดี มีความหมายที่ดี ตรงกับวันเดือนปีเกิด ดวงเกิดต่างๆของตนเอง ก็จะยิ่งมีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ นำพาชีวิตมีความสุขสมหวังดั่งใจหมายได้อีกด้วย

คคนางค์      ท้องฟ้า
คชา             ช้าง
คชาภรณ์    เครื่องประดับช้าง
คชินทร์       พญาช้าง
คเชนทร์      พญาช้าง
คณนาถ       ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
คณภรณ์      บำรุงคณะ ผู้ดูแลหมู่คณะ
คณัสนันท์   เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป       ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม
คณิต            การนับ การคำนวณคณิน
คณิศร          ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์         ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คติยา           ผู้มีแบบอย่าง
คทาธร         ทรงคทาคทาวุธ
คนธวัลย์      เถาวัลย์หอม
คะนองพล   เริงอำนาจ
คะนึงนิจ       คิดถึงเสมอ
คมกริช         คมของกริช
คมขำ            สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ
คมคาย         ฉลาดไหวพริบดี
คมชาญ        ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์             ไป ดำเนินไป
คมิก              ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครรชิต          คำรน กึกก้อง
เครือวัลย์      เถาไม้เลื้อย
ครองขวัญ     มีมิ่งขวัญ

คริษฐ์            ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา          ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คัทลียา         ชื่อกล้วยไม้
คันธรส          น้ำหอม
คันธรัตน์       กลิ่นแก้ว
คันธารัตน์     กลิ่นแก้ว กลิ่นวิเศษยิ่ง
คัมภีร์            ความลึกซึ้ง สุขุม
คามิน            บรรลุถึง
คารม             พูดจาหลักแหลม
คำนวณ         กะประมาณ
คำนวร           ถูกต้อง เหมาะ
คำนึง             นึก ตรอง
คำรน             กระหึ่ม
คิรากร           พูดเก่ง พูดดี
คุณัชญ์          ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา       ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณากร          บ่อเกิดแห่งความดี
คุณาทร          มีคุณค่า
คุณานนท์      มีความดีมากมาย
คุณาลัย         ผู้ทรงความดี
คุณาสิน         ผู้มีทรัพย์
คุณิตา            ผู้ทรงความดี
คุลิกา             ไข่มุก

 

เคล็ดลับการตั้งชื่อ : ชื่อมงคล-อักษร-ค

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
เคล็ดลับการตั้งชื่อ
- 2012-02-28 11:42:17 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 20,570 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย