โหวงเฮ้ง โหงวเฮ้งดี โหงวเฮ้งไม่ดี ต่างกันอย่างไร และวิธีแก้ไข

โหวงเฮ้ง :: โหงวเฮ้งดี-โหงวเฮ้งไม่ดีต่างกันอย่างไร และวิธีแก้ไข

ลักษณะที่โหงวเฮ้งไม่ดี
ลักษณะบนใบหน้าที่แสดงออก เช่น ความเศร้าหมอง หน้าดำคร่ำเครียด นัยน์ตาเศร้าไม่เป็นประกาย หรือตาขาวแดงกล่ำ หรือหางตาขาวมีเส้นเลือดสีแดงเล็กๆ สังเกตเห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ลักษณะที่โหวงเฮ้งไม่ดี
โหงวเฮ้งที่ดีจะบ่งบอกลักษณะตรงกันข้าม
คือ หน้าผากสดใส ใบหน้าไม่ว่าจะเป็นแก้มทั้งสองข้าง จมูก นัยน์ตาที่สดใส
โหวงเฮ้ง โหงวเฮ้งดี โหงวเฮ้งไม่ดี ต่างกันอย่างไร และวิธีแก้ไข
สำหรับผู้ที่โหงวเฮ้งไม่ดีก็มีทางแก้ไข การแก้ไขแก้ได้โดย

ถ้าหน้าผากดำ ก็เอาน้ำเย็นประคบหรือล้างเสีย แต่ไม่ควรล้างหน้าทั้งหมด เพราะการล้างหน้าบ่อยๆ หรือล้างหน้าทั้งหมดไม่เกิดผลดี ธาตุทั้งห้าที่หมุนเวียนอยู่บนในหน้าของคนเราจะมีผลต่อโหวงเฮ้ง บางคนหน้าผากดำเพราะธาตุลมหรือธาตุไฟ แต่โหนกแก้มไม่สดใสหรือนัยน์ตาเศร้าหมอง ล้างหน้าทั้งหมดจะไม่เกิดผลดี ควรล้างเฉพาะหน้าผากให้สดใส เพราะธาตุลมหรือธาตุไฟเจอธาตุน้ำที่เราล้าง ถ้าจะทำให้ความร้อนหรือความแปรปรวนลดลงได้ นัยน์ตาไม่สดใส ตาขาวมีเส้นเลือดแดง ก็หายาหยอดตามาหยอดเสีย นอกจากนั้นแล้ว การสร้างกุศล การทำบุญทำทานก็มีผลต่อโหวงเฮ้ง การทำสมาธิ ถือศีลภาวนา การให้ทานมีผลต่อโหวงเฮ้งทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงบนใบหน้ามีผลต่อโหงวเฮ้งอย่างไร


มีหลายคนที่ไปเสริมสวย จมูกไม่โด่งก็เสริม ให้โด่ง หนังตาเป็นชั้นเดียวก็เสริมให้เป็นสองชั้น ดึงผม ดึงหน้า สิ่งที่ท่านได้ก็คือความสวย ความงาม แต่ท่านจะสูญเสียทรัพย์สินที่อยู่ ถามว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิต การงานหรือไม่ คำตอบก็คือมีผลทุกส่วน บ้านที่เคยร่มเย็นเป็นสุขก็จะร้อน บ้านที่ดี จะต้องร้าว ต้องรั่ว การเสริมความงาม เช่น จมูกไม่โด่ง ก็เสริมให้โด่ง หนังตาชั้นเดียวทำให้เป็นสองชั้น จะมีผลคือ เคยมีอะไรอยู่ต้องสูญเสีย อาทิ สามีเคยกลับบ้านตรงเวลา ก็จะเปลี่ยนเป็นกลับบ้านไม่ตรงเวลา สามีที่ไม่เคยเที่ยวเตร่ก็จะเที่ยวเตร่ สามีอาจจะมีภรรยาน้อย หรือสามีเคยเที่ยวเตร่ กลับบ้านไม่ตรงเวลา เคยมีภรรยาน้อย ก็จะเปลี่ยนไป แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยน เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น จะทำให้เขาอายุสั้นลง หรือพูดง่ายๆ คุณกำลังจะเป็นม่ายเร็วขึ้น การงานก็จะมีผลทำให้ทุกอย่างพลิกผันในทางตรงข้ามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ รวมไปถึงความมั่นใจในตัวคุณ จะมีความมั่นใจในตัวเอง มากขึ้น

นอกจากนั้นองค์ประกอบบนใบหน้าที่สมบูรณ์ จะบ่งบอกถึงอายุขอคนเราได้ เช่นใบหูสองข้าง บางคนหูสั้นทำนายว่าจะอายุสั้น แต่คนหูสั้นก็อายุยาวได้ เพราะยังมีองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่ออายุ คือ ใบหูสองข้าง อาจจะหมายถึงข้างละ 10 ปี รวมกันเป็น 20 ปี ถ้าเสียหูข้างหนึ่งจาก 20 ปี ก็จะเหลือ 10 ปี คิ้วข้างละ 10 ปี รวมกันสองข้างเป็น 20 ปี ฟันทั้งหมดรวมกันเป็นอายุ 20 ปี ถ้าฟันหักไปซี่หนึ่งก็เหลือ 10 ปี ตาสองข้างให้มาข้างละ 20 ปี รวมกันเป็น 40 ปี ถ้าตาบอดไปข้างหนึ่งก็จะเหลืออายุไข 20 ปี ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอายุขัยของคนเรา จะขึ้นอยู่กับใบหู ดวงตา ฟัน ริมฝีปาก แขนหรือขา เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง มันหมายความรวมถึงทุกส่วนของร่างกาย การประพฤติปฏิบัติตัวยังมีผลต่อโหวงเฮ้ง เช่น อดหลับอดนอน หลงใหลในความบันเทิงเริงรมย์ ทำให้ใบหน้าซีดเซียว

ถ้าหน้าผากเล็ก หน้าผากเตี้ย หน้าผากต่ำ หน้าผากแคบ แต่อยากทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง ต้องไม่ไว้ผมปิดหน้า ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าผากลึก แนะนำว่าอย่าเปิดหน้าหมด เพราะจะทำให้ชีวิตต้องยืนหยัดอยู่ด้วยตัวคุณเอง บิดา มารดา จะไม่ได้เห็นความสำเร็จของท่าน

โหงวเฮ้งกับการสมัครงาน

การสมัครงานต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าต้องการที่จะประกอบอาชีพอะไร อาชีพนั้นต้องศึกษาวิชาอะไรบ้าง เมื่อเข้าศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียนรู้หลักวิชา หรือที่เรียกว่าทำเกรดเฉลี่ยให้สูง ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงๆ จะทำงานได้ดีหรือได้งานทำ แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยสูง การพิจารณาขิงฝ่ายบุคคลในเบื้องต้นก็จะได้รับการพิจารณาก่อนผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำ

ในเบื้องต้นก่อนที่จะไปสมัครงานต้องเตรียมเอกสารการสมัครงานต่างๆ ให้พร้อมรูปถ่าย ทีมงานสรรหาก็จะพิจารณาจากใบสมัคร เอกสารต่างๆ ขั้นที่สอง ทีมงานสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ก็จะเรียกตัวมารับการทดสอบ รวมถึงการสัมภาษณ์ต่างๆ ในขั้นนี้ต้องเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ต่างๆ ที่จะเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ขั้นต่อไปคือ การสอบสัมภาษณ์ โดยทีมงานสรรหา การสอบสัมภาษณ์ก็ต้องเตรียมพร้อม ไม่นอนดึก ใบหน้าต้องสดใส ไม่หมองเศร้า มีความมั่นใจในตนเอง ไม่วิตกกังวล ซึ่งต่างๆ จะแสดงให้เห็นได้ทางโหวงเฮ้ง หรือลักษณะต่างๆ ที่บ่งบอกได้ทางใบหน้า

ถ้าสมัครงานในตำแหน่งบริหารจะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง

คือ ขั้นสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานการบริหาร โหวงเฮ้งจะมีผลต่อการพิจารณาทันที ประสบการณ์ทำให้คนเราแกร่งขึ้น มีความรู้มากขึ้น คนเราถ้ามีประสบการณ์มากขึ้น ใจก็เข้มแข็งขึ้น มีเงินมากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น เมื่อความเป็นอยู่ดี โหวงเฮ้งก็จะดี เห็นใบหน้าก็จะรู้ทันทีว่าโหวงเฮ้งดีหรือไม่ ประสบการณ์ อายุ ความเป็นอยู่ จะมีผลต่อใบหน้า หรือ โหวงเฮ้ง แล้วโหงวเฮ้งมีผลต่อการสมัครงานอย่างไร คำตอบก็คือ เคยอยู่ที่เก่า ได้รับเงินเดือน 150000 บาท ที่ใหม่จะเสนอให้ 200000 บาท อย่างนี้เป็นต้น แต่คนเราต้องพัฒนาตนเอง ต้องเรียนรู้ตัวเอง หรือมีพัฒนาการตัวเองตลอดเวลาจะทำให้ชีวิตการงานมีความก้าวหน้า โหงวเฮ้งกับความสำเร็จในการสมัครงาน ชีวิตของคนเราปรุงแต่งได้

การสมัครงานจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ต้องปฏิบัติดังนี้


1.เปิดหน้าผากให้กว้างขึ้น
2.ตาจะต้องไม่แดง ถ้าแดงก็หายามาหยอด
3.เลือดลมจะต้องดี ไม่ซีดไม่หมอง เลือดลมไม่ดีเกิดจากการอดหลับอดนอน นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาราศี ธาตุทั้งห้าที่อยู่บนใบหน้าเรา ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 3 เดือนนี้ หน้าผากห้ามมัน วิธีแก้คือเอาน้ำลูบหน้าผาก การฝ่าวิกฤตชีวิต วันนี้ถ้าตกงาน หรือการงานมีปัญหาอยากเปลี่ยนงาน ชีวิตตกอับ คนรักจากไป ญาติพี่น้องป่วยหลายอย่างเข้ามาบรรจบกัน ถามว่าทุกอย่างมาบรรจบกันด้วยเรื่องร้ายๆ บางคนสูญเสียทุกอย่าง ตกงาน บ้านถูกยึด รถถูกยึด แฟนเลิก

บุคคลผู้นั้นจะฝ่าวิกฤตได้หรือไม่ ให้พิจารณา 3 ส่วน ดังนี้

1.ดูการเคลื่อนไหว เคยเดินเร็วจะต้องเดินเร็วเหมือนเดิม ห้ามเดินช้า เคยเดินช้าจะต้องเดินช้าเหมือนเดิม ห้ามเร็วขึ้น ต้องรักษาความสม่ำเสมอ ถ้าขาดความสม่ำเสมอ เท่ากับสูญเสียไป 30 %

2.ดวงตา โดยเฉพาะนัยน์ตาขาว ถ้ามีเส้นเลือดจากหางตาวิ่งเข้าหาตาดำ มันคือหายนะแห่งทรัพย์สิน ผลก็คือ ของจะหาย บ้านจะไฟไหม้ ถ้าท่านใดมีเส้นเลือดดังกล่าว ท่านว่าผู้นั้นเสียไปแล้ว 30%

3.หน้าผากตำกว่าไรผม 1 นิ้วฟุต หน้าผากใครว่าหน้าผากมัน ถ้าหน้าผากเตี้ยเกือบจะถึงคิ้ว ถ้าหน้าผากสูงจะอยู่กึ่งกลางหน้าผาก ถ้าปรากฏว่ามีลักษณะหมองคล้ำ หรือมีเมฆเป็นปื้นดำเกิดขึ้น นี่เรียกว่าหายนะแห่งสุขภาพ จะตาย จะฆ่าตัวตาย สิ่งที่แก้ไขได้คือ น้ำล้างหน้าผาก คนเรามีความกังวล มีความทุกข์ ต่ำจากไรผมลงมาจะคล้ำเป็นปื้นดำ หมายถึงมีเคราะห์ร้ายทั้ง 3 ประการนี้ คือ ลักษณะที่บ่งบอกถึงการฝ่าวิกฤต การเคลื่อนไหวต้องปกติ เคยเดินช้าอย่าเดินเร็ว เคยเดินเร็วอย่าเดินช้า เพราะการเลื่อนไหว คือ การผ่านของพลังในตัวเรา สุขภาพ ความอดทน ตาจะต้องไม่แดง เพราะตาจะบ่งบอกถึงความหายนะแห่งทรัพย์สิน ถ้าตาแดงก็แก้ไขโดยใช้ยาล้างตา พักผ่อนให้เพียงพอ หน้าผากถ้ามีรอยหมอง รอยดำเหมือนมีเมฆมาบดบังก็แก้ไขได้โดยเอาน้ำลูบหน้าผากบ่อยๆ ทั้ง 3 อย่างนี้สามารถช่วยท่านได้ ต่อให้หมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือสักบาทก็พลิกฟื้นกลับคืนมาได้ อย่าคิดฆ่าตัวตาย เพราะบุคคลใดที่คิดที่จะทำร้ายตนเองได้ บุคคลแม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่รุ่งเรือง เพราะคนเรา นอกจาก โหวงเฮ้ง ฮวงจุ้ย และดวงชะตาแล้ว ส่วนต่างๆที่ส่งผลให้ชีวิตของคนเรารุ่งเรืองได้มากหรือน้อย ยังมีจิต จิตใจของตัวเราเอง ถ้าเขาคิดว่าเขาจะเป็นโจร เขาก็จะเป็นโจร ถ้าเขาคิดว่าเขาจะเป็นขอต้องเป็นขอทาน ถ้าเขาคิดว่าเขาต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดไป เขาก็จะพึ่งพาคนอื่นตลอดไป ถ้าจิตเขาคิดอย่างนี้อย่ามีชีวิตอยู่เลย

บทสรุปที่ผ่านมากับการดำเนินชีวิต คือ ถ้าบุคคลนั้น คิดดี ทำดี บอกตัวเองว่าจะต้องประสบความสำเร็จ ต้องร่ำรวย ไม่ใช้คำว่ารวย ตื่นนอนตอนเช้า ใช้พลังจิต ของเราบอกตัวเราว่าวันนี้สดชื่น วันนี้ต้องรวย วันนี้ต้องสำเร็จ วันนี้ต้องได้งาน เขาเรียกว่าการปลุกจิต แต่เมื่อปลุกจิตแล้วจะต้องปิดจิตด้วย คือ ตอนเย็นหลังจากทำภาระกิจเสร็จแล้วต้องบอกตนเองด้วยว่า วันนี้ทำงานมาเหนื่อยนะ วันพรุ่งนี้ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก วันนี้ต้องพักผ่อน ต้องรีบนอน

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
โหงวเฮ้ง
- 2007-08-7 11:57:35 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 20,022 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย