แบบทดสอบความเป็นตัวคุณ ตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน

แบบทดสอบความเป็นตัวคุณ : ตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน
แบบทดสอบความเป็นตัวคุณ ตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน

ตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน

ให้เก็บคำตอบของคุณไว้ แล้วนำตัวอักษรในแต่ละข้อที่ได้มาเรียงต่อกัน

แบบทดสอบความเป็นตัวคุณ

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

I : ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

E : ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

S : ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

N : ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา?

T : ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

F : ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

J : ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

P : ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

มาดูคำตอบว่า…คุณเป็นคนอย่างไร

ISTJ – The Duty Fulfiller “ผู้สำเร็จ” – มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว – ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้ – ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง – อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ – ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP – The Mechanic “ช่างเครื่อง” – เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา – ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง – มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด – ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ – The Nurturer “ผู้ดูแล” – เงียบ, ใจดี, มีสติ – มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่ – คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง – เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ – ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP – The Artist “ศิลปิน” – เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว – ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ – ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม – เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น – ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ – The Protector “ผู้ป้องกัน” – ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง – เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ – เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว – เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น – ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP – The Idealist “นักอุดมการณ์” – เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์ – ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น – ไม่ชอบการโต้แย้ง – ซื่อสัตย์ต่อตนเอง – มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ – The Scientist “นักวิทยาศาสตร์” – ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร – เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล – ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ – บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP – The Thinker “นักคิด “ – ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง – ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ – ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว – เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง – มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP – The Doer “ผู้กระทำ” – เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง – ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ – ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว – รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว – ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ – เบื่อง่าย

ESTJ – The Guardian “ผู้พิทักษ์” – มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา – มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ – ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข – บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP – The Performer “ผู้แสดง” – อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี – มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน – ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด – รักสวยรักงาม

ESFJ – The Caregiver “นักใส่ใจ” – มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ – เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้ – ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง – รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น – อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP – The Inspirer “ผู้มีแรงบันดาลใจ” – มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น – ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด – มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ – The Giver “ผู้ให้” – มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ – ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา – มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง – มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

ENTP – The Visionary “ผู้มีวิสัยทัศน์” – มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง – ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ – ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว – ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ – บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ – The Executive “ผู้บริหาร” – เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้ – เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ,ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง – แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน – เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขามช

แบบทดสอบความเป็นตัวคุณ : ตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน

ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย , แบบทดสอบ

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แบบทดสอบความเป็นคุณ
- 2007-05-30 4:26:24 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 13,801 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

  • ผลหวย ตรวจหวย