อัศจรรย์วันดี วิสาขบูชาตรงเพ็ญพุธ หมอช้างเปิดคาถาขอมหาโชค ‘พระอุปคุต’

เพ็ญพุธในวันวิสาขบูชาปี 60! สุดอัศจรรย์วันดี ห่างจากปีที่แล้ว 13 ปี หมอช้างเปิดยอดเคล็ดลับคาถาขอมหาโชค ‘บทสวดมนต์พระอุปคุต’ ให้ทุกคน ทุกราศี หน้าที่การงานดี ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ เงินทองไหลมาเทมา พร้อมคาถาในการเวียนเทียน…

วันวิสาขบูชาปี 60

วันวิสาขบูชา

ปี 2560 กลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากปีนี้มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆ มาอย่างมากมาย เพราะเป็นวันวิสาขบูชาที่ตรงกับวันพุธ หรือวันเพ็ญพุธ ซึ่งย้อนหลังไปสิบกว่าปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 ปีนี้จึงเป็นความพิเศษมากมาย โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง โชคลาภ ความสำเร็จ

เรื่องนี้ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เจ้าของฉายาจอมเก็บสถิติออกมาให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์ที่แรก ถึงความพิเศษว่าเป็นปีที่ ‘วันวิสาขบูชา’ พอดีตรงกับวันเพ็ญและตรงกับวันพุธด้วย ที่สำคัญในวันนี้คนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวันที่ ‘พระอุปคุต’ จะข้ึนมาจากสะดือทะเลในวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ ซึ่งตามความเชื่อหนึ่งสิ่งที่คนมักนิยมก็คือ การบูชาพระอุปคุตเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภความสำเร็จในวันนี้ด้วย ปกติวันเพ็ญพุธจะมีในเดือนอื่นๆ แต่วันนี้เป็นวันเพ็ญพุธที่ตรงกับ ‘วันวิสาขบูชา’ ด้วย ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยตรงกับวันพุธเลย

“ความพิเศษของวันวิสาขบูชาปีนี้มี 2 สิ่ง เรื่องแรกวันนี้ไม่เฉพาะพวกเรา องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วย ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่ควรไปทำ เช่น ตักบาตร สวดมนต์ เวียนเทียนที่วัดต่างๆ ใกล้บ้าน ตอนกลางคืน ปัจจุบันแม้คนจะเดินทางไปมากขึ้นก็จริง แต่ทว่าส่วนหนึ่งยังเป็นการเวียนเหมือน ‘คิวรถตู้’ อยู่ คือเหมือนทำรอบเดินเร็วๆ ไม่ได้ประโยชน์ จึงนำบท ‘สวดอิติปิโส’ ที่ใช้ในการเวียนเทียนมาฝากกัน เพื่อให้เรามีสมาธิขณะเดินเวียนเทียน 3 รอบ”

วันวิสาขบูชาปี 60

หมอช้างย้ำว่า รอบที่ 1 ให้ท่อง อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ สวดซ้ำๆ จนครบรอบที่1

รอบที่ 2 ให้ท่อง สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ สวดซ้ำๆ จนครบรอบที่ 2

และรอบที่ 3 ให้ท่อง สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ สวดซ้ำๆ จนครบรอบที่ 3

‘ส่วนหนึ่งก็สวดเพื่อให้เรามีสติในการก้าวย่าง ในการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก่อให้เกิดจิตอันเป็นสมาธิ หลังจากนั้นเวลาเที่ยงคืน บ้านไหนที่มีพระอุปคุต หรือไม่มีพระอุปคุตก็ตาม ก็สามารถให้บทสวดพระอุปคุต (อ่าน : บทสวดพระอุปคุตด้านล่าง) หลังจากนั้นก็อธิษฐานให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีเงินทอง โชคลาภไหลมาเทมา โดยหลังสวดบทบูชาเสร็จอยากให้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภ ความสำเร็จในหน้าที่การงานจากพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่คนให้ความเคารพบูชา เมื่อเราประพฤติตัวให้อยู่ในศีล ทำความดี ความสำเร็จต่างๆ ที่อธิษฐานก็จะตามมาอย่างแน่นอน’ หมอดูชื่อดังกล่าวสรุป

วันวิสาขบูชาปี 60

คาถาขอโชคลาภความสำเร็จ พระอุปคุต

การสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับดังนี้

1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

3. สวดคาถาขอโชคลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา…

ที่มา thairath.co.th

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
คาถามหานิยม, เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 2017-05-8 11:05:13 โพสต์โดย : horo_2u คนดู อ่านดวง 8,506 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย