วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

ในปี 2557 ตรงกับนักษัตร “มะเมีย” ทำให้มี ปีชง 2557 หรือปีที่เป็นคู่กัดกัน ได้แก่ คนที่เกิดในปีชวด (คนที่เกิด พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551) โดยมีคนที่เกิด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา เป็นปีร่วมชง และโดยส่วนใหญ่มักจะไปไหว้สะเดาะเคราะห์ฝากดวงชะตากับ “องค์ไท้ส่วย” ในวัดจีนต่าง ๆ แต่วันนี้เราขอแนะนำผู้ที่เกิดปีชวด ซึ่งถือเป็นการชง (ปะทะ) โดยตรง มีเกณฑ์ถึงเลือดตกยางออก อาจประสบอุบัติเหตุกระทั่งได้รับบาดเจ็บนั้น ควรหาเวลาไปกราบพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ กันค่ะ

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แต่เดิมชื่อ วัดหมู เล่ากันว่าจีนอู๋เป็นผู้สร้างในที่ดินที่เคยใช้เลี้ยงหมู เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีหมูมาเดินเพ่นพ่านเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดหมู แต่จะสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าจอมน้อย (สุหรานากง) ธิดาของเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม) ได้สถาปนาใหม่ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะและปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย ซึ่งมีความสามารถในการแสดงละครเรื่องอิเหนา เป็นตัวสุหรานากงได้ดี จนได้รับฉายาว่า เจ้าจอมน้อยสุหรานากง พร้อมกับพระราชทาน “พระพุทธรูปปางฉันสมอ” มาประดิษฐานไว้ในวัด

สำหรับพระอุโบสถและพระวิหารสร้างขึ้นแบบศิลปะจีน โดยเลียนแบบวัดราชโอรสฯ ภายในพระอุโบสถมี พระประธานจำนวน 28 พระองค์ เพื่อแทนพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นมาในชาติภาพต่าง ๆ รวมแล้ว 28 พระองค์ และมีหอพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

ทั้งนี้ พระประธานจำนวน 28 พระองค์ ในพระอุโบสถเป็นพระหล่อปางมารวิชัย มีขนาดเท่ากัน หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูงตลอดยอดพระรัศมี 1 ศอก 4 นิ้ว พระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนชุกชี (แท่นพระ) เดียวกัน ชุกชีนั้นสูงเป็นจอมขึ้นไป มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ระหว่างด้านเหนือกับด้านใต้ ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านหลังพระอุโบสถ เป็นด้านตัดไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ส่วนด้านตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 18 พระองค์ และลดหลั่นลงมาตามลำดับ รวมทั้งที่ล้ำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมในชั้นต่ำที่สุด 3 พระองค์ ส่วนด้านเหนือและด้านใต้ก็ลดหลั่นลงมาตามลำดับเช่นเดียวกัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านละ 5 พระองค์

โดยพระพุทธรูปเหล่านี้ได้มีพระนามจารึกไว้ที่หน้าฐานทั้งหมด แต่องค์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดจอมมีพระนามจารึกว่า พระตัณหังกร องค์นอกนั้นมีพระนามว่า พระเมธังกร พระสรณังกร พระทีปังกร พระโกณฑัญญะ พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตะ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะ พระปทุมุตตระ พระสุเมธะ พระสุชาตะ พระปิยทัสสี พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี พระสิทธัตถะ พระติสสะ พระปุสสะ พระวิปัสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคดม และพระโคดม

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก เช่น มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางฉันสมอ ตั้งอยู่ในกำแพงแก้วระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร โดย พระพุทธรูปปางฉันสมอ องค์นี้ เล่ากันว่า รัชกาลที่ 3 ทรงได้มาจากเวียงจันทร์ เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะแบบจีน เป็นพระพุทธรูปที่งดงามเป็นสง่า หน้าตักกว้างประมาณศอกเศษ ทรงนั่ง พระหัตถ์ซ้ายถือผลสมอ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแต่เมืองเวียงจันทร์ ตามหมายรับสั่ง ร.3 จ.ศ. 1189 ตรงกับ พ.ศ. 2370 ปรากฏว่า เมื่อปราบกบฏเจ้าอนุแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ มาจากเวียงจันทร์หลายองค์ ซึ่งมีพระพุทธรูปปางฉันสมอรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย เมื่อถึงกรุงเทพฯ แล้วได้ทำการฉลองสมโภชเป็นมหกรรมใหญ่ และได้อัญเชิญสถิตประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระนาก ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังจากบูรณปฏิสังขรณ์วัดอัปสรสวรรค์แล้ว จึงพระราชทานหลวงพ่อฉันสมอมาประดิษฐานที่วัดนี้ ตั้งแต่บัดนั้นกระทั่งถึงปัจจุบัน

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

วัดอัปสรสวรรค์ คนเกิดปีชวดควรไปไหว้แก้ ปีชง 2557

ที่มา : kapook.com

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แก้เคล็ด เสริมดวง สะเดาะเคราะห์
- 2014-01-7 11:32:38 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 10,427 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย