เปิดดวงเมือง2560 มฤตยูให้โทษ+คุณ ปลายปีมี ฟื้น?

เปิดดวงเมือง2560 มฤตยูให้โทษ+คุณ ปลายปีมี ฟื้น?

12

“…ลำบากใจมากที่จะทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ ปี 2560… แต่สิ่งที่จะทำนายนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นแนว ทางกว้าง ๆ ให้คนไทยช่วยกันฟันฝ่าโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ไปให้ได้…”

…นี่เป็นการระบุของ อ.ฟองสนาน จามรจันทร์ นักโหราศาสตร์ กับการวิเคราะห์ทายทัก “ดวงเมือง”

ยุคที่มี “ดาวมฤตยู” ส่งอิทธิพลอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ นักโหราศาสตร์รายนี้ได้วิเคราะห์แจกแจงเกณฑ์ดวงเมือง ดวงดาวที่ส่งอิทธิพลไว้อย่างค่อนข้างละเอียด พร้อมกันนี้ก็ได้สรุป ‘เรื่องสำคัญในปี 2560″ ไว้ด้วย ซึ่งโดยสังเขปนั้นมีดังนี้คือ… แม้ผลจากมฤตยูจรทับลัคนาดวงเมืองอยู่ตลอดปี 2560 จะส่งอิทธิพลสร้างความพลิกผัน ล็อกถล่ม กวดล้างสิ่งเก่า-สถาปนาสิ่งใหม่ ตลอดปี 2560 แบบทำนายลำบาก แต่ก็พอจะเห็นเค้าโครงชะตาเมืองที่น่าจะเป็นที่เป็นแนวทางใหญ่ ๆ โดยช่วง 12 ม.ค.-12 มี.ค. ดวงเมืองหยุดตกชั่วคราว พอให้ได้หายใจหายคอกันบ้าง เรื่องการเมืองก็จะมีความก้าวหน้า

เรื่องกฎหมาย-รัฐธรรมนูญ มีความก้าวหน้า

ระหว่าง 14 ม.ค.-13 ก.พ. 2560 เมืองไทยจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ หรือเมืองไทยได้รับเกียรติยศ-เกียรติศักดิ์บางอย่าง จากนั้นช่วงระหว่าง 13 ก.พ.- 14 มี.ค. ตำแหน่งสำคัญ ๆ จะมีใครบางคนลาออก หรือมีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นแบบ ‘เปลี่ยนแล้วดี” ขณะที่ช่วงประมาณวันที่ 24 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป…

หากใครจะคิดว่า ‘ผมพอแล้ว” ต้องคิดให้ดี!!!…

ช่วงตั้งแต่ 12 เม.ย. เป็นต้นไป การบริหารประเทศจะไม่ค่อยก้าวหน้านัก หรือรัฐบาลอาจจะทบทวนอะไรบางอย่าง ซึ่งเกณฑ์นี้ยาวไปถึงประมาณ 15 ส.ค. 2560 และตั้งแต่ 13 เม.ย. จะเริ่มเกิดการ ขัดแย้ง ในเมืองหรือไม่ก็เกิดโรคหรืออุบัติเหตุใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานต์ ซึ่งต้องระวังไปถึงประมาณ 12 ก.ค. 2560
หลังวันเกิดดวงเมือง 21 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป ทักษาเมืองเปลี่ยนภูมิจนถึงวันเกิดดวงเมือง 21 เม.ย. 2561 จะมีจังหวะที่บ้านเมืองบางส่วนจะเป็นทุกข์หนักจากน้ำ แต่แม้ว่าจะ มีแรงกดดันหลายด้าน เศรษฐกิจก็จะค่อย ๆ โงหัวได้ ซึ่งเป็นระยะ 1 ปีที่ตามตำราว่าไว้ว่า…เมืองอยู่ในสภาพ ‘ทำดีได้ดี-ทำชั่วได้ชั่ว” อย่างชัดเจน

ช่วง ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2560 จะ ‘มีเรื่องประหลาด-คนประหลาดอุบัติขึ้น” ในบ้านเมือง ซึ่งเกณฑ์นี้ยาวถึงประมาณ 24 ส.ค. 2560 ขณะที่ช่วง 15 มิ.ย.-16 ก.ค. 2560 จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตำแหน่งสำคัญอีก

เปลี่ยนในรูปแบบที่ ‘มีคนตกจากตำแหน่ง”

นอกจากนี้ ประมาณ 18 มิ.ย. 2560 บวก-ลบ ก่อน-หลัง ประมาณ 7 วัน เกณฑ์สำคัญคือ พระ นักบวช หมอ ครูอาจารย์ นักกฎหมาย จะแพ้ภัย จากนั้น ประมาณ 4 ส.ค. เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี 2560 ให้เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมืองอีกรอบ อีกทั้งเกณฑ์สำคัญส่วนนี้ยังยาวไกลไปถึง 22 ก.พ. 2562 อันเป็นผลจากพระราหูจรเข้าราศีกรกฎทับพระจันทร์ดวงเดิมดวงเมือง ซึ่งกับเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะส่งอิทธิพลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมือง อาณาเขต หรือคนที่สุ่มเสี่ยงกฎหมายจากต่างประเทศอาจมาก่อเหตุในประเทศ

หรือมีเกณฑ์ใหญ่กับผู้มีตำแหน่งทั้งชายหญิง

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ 6 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ดวงชะตาเมืองโดยรวมถือว่า ‘ฟื้น” จะกระเตื้องดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รวมถึงภาคเกษตรที่จะเห็นชัดได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2560 ขณะที่คนไทยจะสามัคคีกันมากขึ้น โดยเรื่องการเมืองนั้น แวว “เลือกตั้ง” ควรมีการกำหนดให้เห็นชัดก่อน 6 ก.ย. 2560

“ประมาณ 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป บวก-ลบ ก่อน-หลัง ประมาณ 7 วัน น่าจะมีคนพูดคล้าย ๆ กับว่า… “ผมพอแล้ว” ส่วนจะได้พอหรือไม่อยู่ที่ดวง แต่ประเทศจะเริ่มกระบวนการที่เสียอะไรแล้วจะได้กลับมา เกณฑ์ได้นายกรัฐมนตรีใหม่น่าจะเป็นระหว่าง 16 ธ.ค. 2560-15 ม.ค. 2561 แต่หากระยะนี้ยังไม่ลงตัวก็จะเกิดความพลิกผันอย่างอุตลุดไปจนถึงประมาณกลางเดือน ก.พ. 2561 เลย” …ทาง อ.ฟองสนาน ระบุไว้

พร้อมทั้งยังนำเสนอ “ข้อคิด” ถึงคนไทยทุกคนด้วยว่า… หลัง 6 ก.ย. 2560 แล้วจะมีเกณฑ์ดี ๆ เข้ามา แต่การเปลี่ยนแปลง ‘ล้างสิ่งเก่า-สร้างสิ่งใหม่” จะยังยาวนานถึงประมาณ ก.ค. 2565 โดยคำถามคือ…แล้วผลการเปลี่ยนแปลงจาก “มฤตยู” จะเป็นอย่างไร? คำตอบคือ…มฤตยูสร้างความเปลี่ยนแปลงสุดขั้วขึ้นก็จริง แต่มฤตยูนี้ก็เป็นเจ้าเรือนราศีกุมภ์ซึ่งเป็นขอบเขตของโชคลาภและความสำเร็จของดวงเมืองรัตนโกสินทร์ และเมื่อผูกดวงชะตาเมืองแล้วมฤตยูไปสถิตที่ราศีมิถุนในตำแหน่งที่เรียกว่าโยคหน้าลัคนาดวงเมือง ก็เป็นมุมที่ให้คุณ

อ.ฟองสนาน ยังระบุทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า… ฉะนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า…แม้การเปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดขึ้นเพียงใด ความเศร้า สูญเสีย จะเกิดขึ้นขนาดไหน แต่สุดท้ายเมื่อมฤตยูจากไปแล้วความวิวัฒน์ก็จะเกิดขึ้นในชาติ

“แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็มีเงื่อนไขมาประกอบ คือ ชาติ คนในชาติ และองค์กรที่เป็นเป้า จะต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่ไปในทางที่ดีก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยน หาไม่แล้ว หรือหากฝืนกระแส จะล้าหลัง…

และถูกทิ้งไว้ข้างหลัง…อย่างเจ็บปวด!!!”.

 

 

 

ที่มา teenee

, , , , , , ทํานายฝัน , แก้เคล็ด เสริมดวง สะเดาะเคราะห์

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
แก้เคล็ด เสริมดวง สะเดาะเคราะห์
- 2016-12-30 10:52:17 โพสต์โดย : phonthiwa คนดู อ่านดวง 5,605 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

  • ผลหวย ตรวจหวย