สุริยคราส1กย.นี้ บุคคลเหล่านี้ ระวัง! คนวันอาทิตย์ วันพุธ ราศีกุมภ์ ตากลม ชมคราส จะงานเข้า มอบคาถาให้สวดกันภัยคราส

เตือน คราสนี้ให้ระวัง หาของดีห้อยติดตัว อย่าโดนแสงคราส

“วันนี้มีของดีห้อยติดตัว อย่าโดนคราสเวลาเกิดคราสและสวดสุริยปริตรกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีสิงห์ ราศีกุมภ์ วันอาทิตย์ วันพุธ พึงระวังให้จงหนัก”

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

โดยได้เล่าเรื่องราวที่มาของคาถาไว้ใน เฟสบุ๊คว่า

หากใครก็ตามที่ติดตามเรื่องของการเกิดคราสในวันนี้ (1 กันยายน 2559) คงจะทราบดีว่ามีพระปริตรอยู่บทหนึ่งที่หลายท่านแนะนำให้สวดกันเพื่อป้องกันภัยแห่งสุริยคราสนั่นก็คือบท “สุริยปริตร”

และในขณะเดียวกันมีหลายคนที่ซื้อหนังสือ 9 เทพนพเคราะห์ที่ผมได้เขียนขึ้นไปและพยายามค้นหาพระปริตรดังกล่าวในหนังสือซึ่งปรากฎว่า “ไม่มี”! เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าเหตุใดจึงไม่มี

คำตอบของเรื่องนี้ก็คือบทปริตรต่างๆ ที่พระใช้สวดกันตั้งแต่ครั้งโบราณนั้นเป็นบทที่มาจากบทสวด 7 ตำนานและบท 12 ตำนานซึ่งเป็นบทที่โบราณจารย์ได้รจนาและใช้สืบต่อกันมาดังจะเห็นหรือได้ยินจากการสวดพระพุทธมนต์ในงานต่างๆ หรืองานสวดนพเคราะห์

ส่วนบทสุริยปริตรนั้นเป็นพระปริตรที่แต่งขึ้นมาในภายหลัง ด้วยการยกเนื้อหาและคาถามาจากสุริยสูตรที่อยู่ในพระสุตันตปิฎกทั้งหมด แต่ได้มีการเสริมบทที่มาของการแสดงพระสุตร (เอวมฺเม สุตฺตํฯ) โดยแบ่งออกเป็นส่วนร้อยแก้วเป็นการเล่าเรื่องราว และส่วนของคาถา ซึ่งมีทั้งหมด 4 บาท

เป็นของสุริยเทวบุตร 1 บท

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 บท

ของท้าวเวปจิตติ 1 บท

และของอสุรินทราหู 1 บท

และนอกจากพระปริตรบทนี้แล้วยังมีพระปริตรใหม่อีก 1 พระปริตร เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือบทจันทรปริตรนั่นเอง

เนื้อหาของสุริยปริตรนั้นเป็นการพูดถึงเมื่อคราวที่สุริยเทวบุตรถูกอสุรินทรราหูจับตัวได้ ครานั้นสุริยเทวบุตรเกิดการหวาดกลัวจึงได้ระลึกถึงพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พลันพระองค์ได้ตรัสให้อสุรินทรราหูปล่อยตัวสุริยเทวบุตรซึ่งอสุรินทรราหูจำต้องทำตาม มิเช่นนั้นแล้วศีรษะของอสุรินทราหูจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยง

ซึ่งด้วยตำนานนี้เอง จึงทำให้คนโบราณเชื่อว่าบทสุริยปริตรนั้นจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเคราะห์อันเกิดจากสุริยคราสได้ ซึ่งบทสุริยปริตร มีดังนี้

 

พระราหู

พระราหู

 

“อวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ เตนะ โข ปะนะ สะมะเยนะ สุริโย เทวะปุตโต ราหุนา อะสุรินเทนะ คะหิโต โหติฯ อะถะโข สุริโย เทวะปุตโต ภะคะวันตัง อะนุสสะระมาโน ตายัง เวลายัง อิมัง คาถัง อะภาสิ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ
สัมพาธะปะฏิปันโนส๎ะมิ ตัสสะ เม สะระณัง ภะวาติฯ

อะถะโข ภะคะวา สุริยัง เทวะปุตตัง อารัพภะ ราหุง อะสุรินทัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
ตะถาคะตัง อะระหันตัง สุริโย สะระณัง คะโต
ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ พุทธา โลกานุกัมปะกา ฯ
โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร
เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช
มา ราหุ คิลี จะระมันตะลิกเข
ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติฯ

อะถะโข ราหุ อะสุรินโท สุริยัง เทวะปุตตัง มุญจิต๎ตะวา ตะระมานะรูโป เยนะ เวปะจิตติ อะสุรินโท เตนุปะสังกะมิ อุปสังกมิต๎ตะวา สังวิคโค โลมะหัฏฐะชาโต เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะมันตัง ฐิตัง โข ราหุง อะสุรินทัง เวปะจิตติ อะสุรินโท คาถายะ อัชฌะภาสิ

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ”

ที่มา – tnews

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ดูดวง, เรื่องเด่นโหราศาสตร์
- 2016-09-1 2:31:01 โพสต์โดย : rinsine คนดู อ่านดวง 1,118 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

5 อันดับ ดวงน่าอ่าน

  • ผลหวย ตรวจหวย