ดูดวงตลอดชีวิต ตามปีเกิด ( ปีชวด )

image

ดูดวง ปีชวด ดูดวง ปีฉลู ดูดวง ปีขาล ดูดวง ปีเถาะ ดูดวง ปีมะโรง ดูดวง ปีมะเส็ง ดูดวง ปีมะเมีย I  ดูดวงปีมะแม  ดูดวง ปีวอก I ดูดวง ปีระกา ดูดวง ปีจอ  I ดูดวง ปีกุน

 

ดูดวง ชาติและธาตุกำเนิด >> 

ดูดวง คนเกิดปีชวด ชาติกำเนิดเทวดา ทรงประทับอยู่บนหลังหนูเป็นพาหนะ ธาตุน้ำ  ตามธรรมดาของคนเกิดปีชวดเรียกกันว่าเป็น หนู แต่หนูมีหลายชนิด ได้แบ่งแยกไว้ตามหลักต่อไปนี้เกิดเดือนอ้าย, สิบเอ็ด, สิบสอง เป็นหนูผี  ธาตุน้ำในป่ากลางดงเกิดเดือนยี่, สาม, สี่  เป็นหนูพุกตาลิง ธาตุน้ำในลำคลองเกิดเดือนห้า, หก, เจ็ด  เป็นหนูท้องขาวคาบแก้ว ธาตุน้ำทะเลเกิดเดือนแปด, เก้า, สิบ  เป็นหนูหริ่ง ธาตุน้ำคนอาศัยใช้และดื่ม

 

ดูดวง นิสัย อาชีพและความรัก >>

ชาติกำเนิดเป็นเทวดาและมีวาสนาเป็นหนู จึงทำให้เป็นคนพูดจาอวดดี บางคนถึงขั้นก้าวร้าว สตรีบางคนอ่อนหวาน และบางคนก็เหมือนชาย ชายบางคนเหมือนสตรีเป็นคนมีนิสัยพอใจในเรื่องรสรัก และกามารมณ์รุนแรง มีความมานะอดทน พยายาม พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และขยันอดทนในการทำงานดี นับว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะอาภัพอยู่สักหน่อย พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ ผู้อื่นอุปการะดีกว่าญาติ มักเป็นคนกำพร้า หรือไม่ก็ให้มีเหตุจำเป็นต้องพลัดพรากจากบิดามารดาและญาติไม่อยู่ห่างไกล เป็นคนมีอัธยาศัยใจคอโอบอ้อมอารี รักพวกพ้องเพื่อนฝูง จึงทำให้เป็นคนมีมิตรสหายมาก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด แต่จะคบกับใครไม่ค่อยยืดเยื้อ มั่นคงก็เพราะความอวดดี ถือทิฐิมานะเอาแต่ใจของตนเองเป็นใหญ่ ใจบุญกุศลชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่ตามปกติแล้วเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น รู้จักอดออมถนอมทรัพย์สินเงินทอง ช่างเก็บเล็กผสมน้อยและรักษาสมบัติอันเป็นมรดกได้ดี มีความสามารถหาเงินทองได้คล่องแคล่ว ไม่ค่อยจะยากจนเดือดร้อน แต่จะมีความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องของเพศตรงข้าม หรือเมื่อเกิดความรักและสงสาร เพราะบุคคลที่เปิดปีนี้เมื่อได้รักและสงสารใครเข้าแล้ว ก็มักจะตกอยู่ใน ห้วงรักเหวลึก เข้าทำนองที่ว่า หลงจนไม่ลืมหูลืมตา  หรือจะเรียกอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลที่เกิดปีนี้จะต้องระวังก็คือ ความรักทำให้ตาบอด

ดูดวง ชีวิตและการวิวาห์ >>

ดูดวง เดือนอ้ายหรือธันวาคมคนเกิดเดือนอ้าย จะต้องสีเนื้อดำแดง จึงจะถูกกับโฉลกของตน และมีรูปร่างเล็กสูงโปร่งดี มิตรสหายที่จะนำประโยชน์และให้คุณ ต้องเป็นคนสีเนื้อดำแดงหรือเรียกว่าคนเนื้อสองสีดูดวง อริหรือศัตรู เป็นคนมีลักษณะมีนัยน์ตาเหลือง ผมหยิกหยอง ถ้าสตรีจะมีลักษณะเป็นคนนมยาน เป็นคนมีวาสนาดี ไม่ค่อยมีความเดือดร้อน แต่คำพูดมักไม่ค่อยจะได้ความจริง จะได้ดูดวง คู่ครอง เป็นคนดุร้าย ถ้ามีบุตรชายก่อนดีมีความเจริญรุ่งโรจน์

ดูดวง เดือนยี่หรือมกราคมคนเกิดเดือนยี่ ต้องมีสีเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดี และมีลักษณะเอวเล็กบางร่างโปร่งจึงจะดีดูดวง อริศัตรู ถ้าเป็นชายมีรูปร่างผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงจะมีลักษณะขาวสูง คนผิวดำเป็นศัตรูทุกคนดูดวง คู่ครอง เป็นที่พึ่ง ถ้ามีบุตรเป็นชายก่อนดี

ดูดวง เดือนสามหรือกุมภาพันธ์คนเกิดเดือนสาม มีลักษณะกลางๆ ไม่สูงต่ำหรือดำขาวนักจึงจะดี อาศัยเจ้านายหรือค้าขายดี จะมีความรุ่งเรือง ดูดวง คู่ครอง เป็นผู้มีเกียรติยศและมีมารยาท แต่นิสัยไม่ค่อยตรงกัน

ดูดวง เดือนสี่หรือมีนาคมคนเกิดเดือนสี่ ถ้ามีผิวเนื้อสองสีจะต้องโฉลกดี จะเป็นคนมีบุญวาสนาดีดูดวง อริศัตรู ไม่ปรากฏลักษณะ มิตรที่จะนำประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีสีเนื้อดำแดง ถ้ามีบุตรชายก่อนดีจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

ดูดวง เดือนห้าหรือเมษายนคนเกิดเดือนห้า มีผิวเนื้อดำแดง จึงจะต้องโฉลกดี มิตรที่จะให้ประโยชน์หรือให้คุณเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงดูดวง อริศัตรู มีลักษณะผมหยิกนัยน์ตาเหลืองชายเกิดเดือนนี้ จะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดี ถ้าเป็นสตรีจะเป็นคนมีทรัพย์มากดูดวง คู่ครอง เป็นคนปากร้าย บุตรที่เกิดคนแรกถ้าเป็นหญิงจะให้คุณประโยชน์ดี

ดูดวง เดือนหกหรือพฤษภาคมคนเกิดเดือนหก ถ้ามีผิวเนื้อขาว ร่างสูงโปร่งจึงจะถูกโฉลกดี แต่คนที่เกิดเดือนนี้มักอาภัพ หาความสุขไม่ค่อยได้ พูดจาไม่ค่อยไพเราะ เป็นคนมีนิสัยเป็นคนจู้จี้จุกจิก อริศัตรู เป็นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดง ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี คู่ครองเป็นคนอารมณ์เย็น ใจบุญ

ดูดวง เดือนเจ็ดหรือมิถุนายนคนเกิดเดือนเจ็ด ถ้ามีรูปร่างลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะถูกกับโฉลกดี เป็นคนมีปัญญาหาทรัพย์เลี้ยงตัวเองได้มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์ เป็นคนมีผิวเนื้อค่อนข้างดำดูดวง อริศัตรู เป็นคนมีลักษณะบอบบาง นัยน์ตาสีเหลืองดูดวง คู่ครอง เป็นคนมีมารยาทและวาจาเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ถ้าบุตรคนแรกเป็นหญิงมีคุณประโยชน์ดี

ดูดวง เดือนแปดหรือกรกฎาคมคนเกิดเดือนแปด ถ้ามีรูปร่างลักษณะเป็นคนสูงโปร่ง ร่างเล็กจึงจะถูกโฉลกดี และมีผิวเนื้อดำแดงคนเกิดเดือนนี้ ถ้าเป็นสตรีอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีความสุขสมบูรณ์ดีเมื่อวัยชราดูดวง อริศัตรู ชายเป็นคนผมหยิกนัยน์ตาเหลือง หญิงเป็นคนนมยานดูดวง คู่ครอง จะได้คู่เป็นคนดุร้าย

ดูดวง เดือนเก้าหรือสิงหาคมคนเกิดเดือนเก้า ต้องมีผิวเนื้อขาวเหลือง จึงจะถูกกับโฉลกดีดูดวง อริศัตรู ชาวผิวเนื้อดำแดง หญิงผิวขาวสูงมิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนเอวบางร่างเล็กดูดวง คู่ครอง จะได้คู่ที่มั่งมีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ดี บุตรคนแรกถ้าเป็นชายจะให้คุณประโยชน์ดี

ดูดวง เดือนสิบหรือกันยายนคนเกิดเดือนสิบ ต้องเป็นคนมีผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อค่อนข้างขาว คนเกิดเดือนนี้ สตรีจะเป็นคนอาภัพ ถ้าเป็นชายจะมีชื่อเสียงโด่งดังดูดวง อริศัตรู เป็นคนปากร้ายดูดวง คู่ครอง เป็นผู้มีเกียรติและมารยาทงาม แต่มีนิสัยไม่ค่อยจะตรงกัน

ดูดวง เดือนสิบเอ็ดหรือตุลาคมคนเกิดเดือนสิบเอ็ด ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงหรือขาวเหลืองจะถูกโฉลกดี มิตรที่จะให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อดำแดง ดูดวง อริศัตรู เกิดขึ้นเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยไม่ได้ทำอะไรให้ใคร แต่ก็ยังดีว่าศัตรูเหล่านั้นทำอะไรไม่ได้ เป็นคนมีสติปัญญาดีดูดวง คู่ครอง เป็นคนปากจัด ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะให้คุณดี

ดูดวง เดือนสิบสองหรือพฤศจิกายนคนเกิดเดือนสิบสอง ถ้ามีผิวเนื้อดำแดงจะถูกโฉลกดี มิตรสหายที่ให้คุณประโยชน์เป็นคนผิวเนื้อสีเดียวกันดูดวง อริศัตรู เป็นคนผมหยิกตาเหลือง ดูดวง คู่ครอง เป็นคนปากร้าย บุตรคนแรกถ้าเป็นหญิงดี จะให้คุณและเจริญดี มีสติปัญญาดี

 

ดูดวง วาสนาและสังคม >>

                                                                วันอาทิตย์

                         คนเกิดวันอาทิตย์       ใจจิตมักง่าย              ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ                         มีผู้อุปถัมภ์                เจรจาล้ำเลิศ             ไม่เกิดความผิด                         ซื่อตรงต่อมิตร           ใจกล้าเหลือหลาย       ถ้อยความมาต้อง                         ถึงสองสามครั้ง           เมื่อน้อยยากจน         ผู้คนดูแคลน                         ครั้นเมื่อแก่เฒ่า          ปลูกความมั่งมี           จะจากที่อยู่                         จิตคิดการใหญ่           แต่ว่าเจ้าชู้                ปัญญาเลิศคน

                                                                วันจันทร์

                         คนเกิดวันจันทร์          นั้นไร้พงศา               ขาดญาติพี่น้อง                         น้ำใจจองหอง             คบเพื่อนสูงศักดิ์        ปากอ่อนใจแข็ง                         ความโกรธร้ายนัก       พ่อแม่ที่รัก               ไม่เลี้ยงดูกัน                         จักได้ความยาก          เพราะท่านผู้อื่น          ภายหลังกลับคืนครอบครองบริวาร

                                                                วันอังคาร

                        คนเกิดวันอังคาร          จิตใจกล้าหาญ          ไม่คิดย่อท้อ                        โกรธร้ายดังไฟ            พึ่งใครพึ่งได้             พี่น้องวงค์วาร                        ไม่ซื่อตรงกัน              ปัญญายอดยิ่ง           การงานไม่ทิ้ง                        พากเพียงจงดี             เกิดอยู่ที่นี่                ไปเจริญที่อื่น                        เมื่อน้อยตกยาก          ลำบากมาก่อน           แก่เฒ่าเข้าครองทรัพย์สินเงินทอง

                                                                  วันพุธ

                        คนเกิดวันพุธ               ใจดีที่สุด                 แต่ว่ามักง่าย                        ในเรื่องพงศ์พันธุ์          หันหาชู้อื่น               เงินทองนองอนันต์                        ถ้าบวชเป็นสงฆ์            มีคนยำเกรง            ถ้าเป็นคฤหัสถ์                        เป็นนักเลงจัด              ชอบทางเจ้าชู้           ตนเองมีเสน่ห์                        คบเพื่อนต่ำศักดิ์           มักได้เดือดร้อน        พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อาศัย

                                                              วันพฤหัสบดี

                        คนเกิดวันพฤหัส           อาจารย์บัญญัติ         รูปงามใจดี                        แต่เกิดที่นี่                  ไปเจริญที่อื่น            เมื่อน้อยไร้ทรัพย์                        แก่กลับมั่งมี                เทียบเท่าเศรษฐี        มีหน้ามีตา                        พูดจาหลักฐาน             บริวารพอใจ             ครองทรัพย์ตนได้                        แต่ทำคุณคน               ไม่เกิดประโยชน์       จำไว้ให้ดี                        มากชู้หลายเมีย            ได้เสียไม่ว่า            จะได้ทุกข์มา                        เพราะเพื่อนของตน        มั่งคั่งล้นพ้น            สุขเกษมเปรมปรีดิ์

                                                                 วันศุกร์

                        คนเกิดวันศุกร์               ทุกข์นั้นไม่มี                 เจรจาพาทีซื่อสัตย์ทุกประการ                        เพื่อนฝูงญาติมา            เบียดเบียนล้างพลาญ      แต่ว่าวงศ์วารไม่สู้มากมี                        เมื่อน้อยตกยาก            แก่เฒ่าเศรษฐี               แต่เป็นกำพร้า                        บิดาตายก่อน               จะได้ทุกข์ร้อน               สองครั้งมั่นคง                        แต่พอพ้นนั้นไป            ทรัพย์สินยืนยง              มั่นคงถาวร                        ปนจู้บ่นจี้                     ถ้าโกรธเต็มที่                ไม่คิดความตาย

                                                    วันเสาร์

                        คนเกิดวันเสาร์              ขี้เหล้าเมายา                 ถ้าคบเพื่อนมามักได้อันตราย                        เพื่อนฝูงมากหลาย         ใจคอกว้างขวาง             พี่น้องท้องเดียวมักผิดใจกัน                        จองหองหุนหัน              มักชอบเสเพล               นักเลงเจ้าชู้                        นักสู้ทุกสิ่ง                   มักชอบคนพาล              ทำการสิ่งใดใจมักท้อถอย                        พี่น้องวงศ์วาร                เขาไม่ไยดี                   คบเพื่อนสูงศักดิ์รักกันเต็มที่                        มิได้คิดหนี                   รักกันจนตาย                 มักแพ้ลูกเมีย                        แต่ใจใฝ่สูง                   สมบัติเนืองอนันต์           ทำการใหญ่หลวง

 

ดูดวง ตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี ถึง ๖๐ ปี เป็นรายปี >>

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๔, ๑๙, ๒๖, ๓๑, ๓๘, ๔๓, ๕๐, ๕๕ ปี และหญิงอายุ ๑๙, ๒๔, ๓๑, ๓๖, ๔๘, ๕๕, ๖๐ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ จะได้สิ่งต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างคือโชคลาภ  ทรัพย์สินเงินทอง เพชรนิลจินดา และสิ่งของอันมีค่า เครื่องประดับเคหสถาน และที่ดินหรือได้เงินเดือนเพิ่มและบำเหน็จรางวัลพิเศษเกียรติยศ  การศึกษาจะสอบไล่ได้สมความตั้งใจ ว่างงานจะมีงานทำ ได้รับตำแหน่งหน้าที่ ถ้าทำงานอยู่แล้วจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นกว่าเดิม หรือได้รับตำแหน่งหน้าที่ในการงานมากตำแหน่งขึ้นชื่อเสียง  จะได้รับความนิยมยกย่องจากบุคคลในวงงาน หรือภายในบ้านและสถานที่ซึ่งตนอยู่นั้น เป็นที่ชื่นชมยินดีทั้งตนเองและคนอื่น เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปในวงสังคมความสุข  จะได้รับความสุขความพอใจจากเพศตรงข้ามในทางเสน่หา

ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๙, ๒๔ ชาย ๒๖ ปี

จะได้พบกับความรักหรือร่วมอภิรมย์กับเพศตรงกันข้าม หรือสมรส

ชายอายุ ๓๑, ๓๘, ๔๓, ๕๐, ๕๕  หญิง ๓๑, ๓๖, ๔๓, ๔๘, ๕๓, ๖๐ ปี

ถ้าทำการสมรสแล้วจะเกิดบุตร ถ้ายังโสดอยู่จะได้ร่วมรสอภิรมย์ สมความประสงค์ หรือจะได้รับสิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนเข้ามาในบ้าน คนที่มีอายุเกินวัยการมีลูกแล้ว จะได้รับสิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนเข้ามาในครอบครอง จะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงก็ตาม สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมานี้จะมากหรือน้อย แล้วแต่โชคอำนาจแห่งวาสนา และความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อมของตนในคนหนึ่งคนใด ทั้งนี้ต้องอาศัยอิทธิพลแห่งวันเดือนและฤกษ์แห่งการเกิดของท่านด้วย

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๕, ๑๘, ๒๗, ๓๐, ๓๙, ๔๒, ๕๑, ๕๔ ปี  และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๔, ๑๗, ๒๖, ๒๙, ๓๗, ๔๑, ๕๐, ๕๓ ปี

เป็นปีแห่งเคราะห์กรรมให้เร่งระวังตัว ภัยจะมาถึงในด้านต่างๆ ทั้งสี่ทิศ ทั้งภัยภายนอกและภัยภายใน ภัยภายนอก  ได้แก่ศัตรูหมู่พาลทั้งหลายจะปองร้าย อย่าเดินทางเปลี่ยวและค่ำคืนจะถูกโจรผู้ร้ายข่มเหง ถูกคนพาลทำให้เสียชื่อเสียง สัตว์ร้ายอสรพิษกัดต่อย การค้าขายจะขาดทุนเสียหาย การทำงานร่วมกับคนอื่นจะถูกเขาฉ้อโกงคิดคดทรยศหักหลัง  ญาติสนิทมิตรรักจะกลายเป็นศัตรูหมายปองร้ายและจองล้างผลาญ จะถูกเจ็บเสียตัวเสียใจ จะแตกความคิดเห็น ขาดความสามัคคีรักใคร่ซึ่งกันและกัน สถานที่อยู่ร้อนหรือถูกขับไล่ จิตใจร้อนรุ่มสุมอกไม่อยากอยู่กับบ้าน การทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อย ต้องใช้ความมานะอดทน พากเพียรและอดกลั้น มิฉะนั้นจะต้องโยกย้ายเดินทาง หรือเปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่ทำงาน คนร่วมงานคิดริษยากลั่นแกล้งหรือจับผิด เป็นเหตุให้ได้รับโทษทัณฑ์มัวหมอง ต้องทำงานหนัก แต่ ความชอบไม่มีความดีไม่ปรากฏ  ถูกคดโกงล่อลวงไปในทางเสื่อมเสีย ภัยภายใน  จะเจ็บปวด ป่วยไข้ ทั้งทางร่างกาย เช่น เป็นบาดแผล ไข้ ฯลฯ ทางจิตใจว้าวุ่นครุ่นคิด สมองทำงานมาก แต่เมื่อใช้ ความนิ่ง มานะ อดทน บากบั่น พากเพียร พินิจพิจารณาให้สุขุมรอบคอบแล้ว ที่ร้ายก็จะกลายเป็นทุเลาเบาบางลง หรืออาจจะแทบไม่รู้สึกว่าตัวกำลังจะประสบเคราะห์ร้ายแต่ประการใดเลย ในสิ่งร้ายทั้งหลายดังได้กล่าวมานี้ จะเกิดขึ้นเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแล้วแต่อำนาจอิทธิพลของดวงดาวร้ายที่ผ่านเข้ามา รวมทั้งสิ่งแวดล้อม หรือความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆ

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๖, ๑๗, ๒๘, ๒๙, ๔๐, ๔๑, ๕๐, ๕๓ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๒๑, ๒๒, ๓๓, ๓๔, ๔๕, ๔๖, ๔๘ และ ๕๗ ปี

เป็นปีแห่งปกติกาล คือไม่มีโชคมากจนเกินไป และถึงจะร้ายก็ไม่ร้ายจนเหลือเกิน ถ้าจะพูดถึงการศึกษาก็อยู่ในชั้นปานกลางไม่ดีจนเกินไป หรือไม่ร้ายจนเสียใจ เป็นต้นว่าได้เกือบตกหรือเกือบได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความพยายามพากเพียรเข้าช่วยด้วย การค้าขายก็จะมีกำไรเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับร่ำรวย ญาติสนิทและมิตรสหายที่ห่างไกล ถ้าหมั่นไปมาหาสู่ก็ลู่ทางจะสมานสามัคคีปรองดองกันได้ตลอดไป การงานสิ่งใดต้องอาศัยความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรจะเกิดผล ความจริงโชคชาตาของปีนี้ เป็นปีที่สืบเนื่องมาจากปีก่อน คือเมื่อปีก่อนดีมีหลักฐานมั่นคงแล้วก็จะเจริญรอยตามไป ไม่ใช่ร้ายลง แต่ถ้าปีก่อนนี้เสียหายร้ายไป ปีนี้ก็จะพอแก้ไขให้ฟื้นกลับคืนขึ้นมาได้บ้าง ถ้าเจ็บไข้ก็จะพอพยายามรักษาหายไม่ถึงกับเสียเงินทองมากมายนัก

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๒, ๒๓, ๓๔, ๓๕, ๔๖, ๔๗, ๕๘, ๕๙ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๕, ๑๖, ๒๗, ๒๘, ๓๙, ๔๐, ๕๑, ๕๒ ปี

เป็นปีที่เข้าสุภาษิตที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คิดทำสิ่งใดจะได้สิ่งนั้น เมื่อเกิดเจ็บป่วยไข้หาหมอมารักษาก็พอหาย ถ้าได้รับความเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากใครจะได้รับความอุปการะช่วยเหลือทำมาหากินในทางที่ถูก จะมีความสุขความเจริญรุ่งโรจน์ตามความประสงค์ ถ้าทำการผิดทางจะได้รับทุกข์หรือถูกทำโทษทัณฑ์ นับว่าเป็นปีแห่งการสนองผล ซึ่งตนได้กระทำไว้หรือกระทำในปีนี้ ฉะนั้นจึงขอเตือนว่า อย่าได้ประมาทจะพลาดท่าเสียที และได้รับทุกข์ จงจำคำว่า ความคนอง คือความพินาศ ความประมาท คือทางมรณะ เพราะเป็นที่เข้าตำรา ดังคำโคลงที่กล่าวไว้ว่า  ทำดีดีจักคุ้ม ครองตน ทำชั่วชั่วจักดล เดือดร้อน หวานพืชก็ได้ผล ดังหว่าน ไว้นา บุญบาปธรรมดาย้อน ตอบโต้ตามสนอง  (ของ-ชื่น  ว.สุวรรณสุข)

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๓, ๒๐, ๒๕, ๓๒, ๓๗, ๔๔, ๔๙, ๕๖ ปี  และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๓, ๑๘, ๒๕, ๓๐, ๓๗, ๔๒, ๕๔ ปี

เป็นปีแห่งโชคลาภในตอนแรกๆ หรือตอนต้นๆ ปี นับจากเดือนเกิดของตนเป็นต้นไป จะได้มีการตั้งต้นทำงาน หรือมีโชคลาภดีเพียงเล็กน้อย แต่ครั้นไปปลายปีจะทวีโชคลาภมากขึ้นตามวันเวลาที่ได้ผ่านไป เช่นในตอนต้นปีได้เข้าศึกษาและสอบไล่ได้ ๕๐% ของภาคต้น ต่อไปภาคกลางก็จะสอบไล่ได้เป็น ๗๕% และสอบไล่ปลายปีก็อาจเป็น ๑๐๐% ดังนี้เป็นต้น เกี่ยวกับความรักในปีนี้ สำหรับคนโสดท่านจะได้พบกับความรัก และจะทวีความใกล้ชิดสนิทสนมมากเข้าทุกทีจนกลายเป็นความอภิรมย์ขึ้นได้ในปลายปี เกี่ยวกับการสมรส เมื่อท่านได้ทำการสมรสแล้วในปีนี้อาจเกิดบุตรขึ้นได้ในปลายปี ทั้งนี้แล้วแต่ทัศนะของการกระทำของท่าน เพราะเป็นปีที่จะได้รับ โชคลาภ เกียรติยศ ความสุข และชื่อเสียงมากและน้อย แล้วแต่อำนาจอิทธิพลของฤกษ์กำเนิด เวลาตกฟาก วันและเดือน ของท่านพร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่ท่านเป็นอยู่อย่างไร

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๑, ๒๕, ๓๓, ๓๖, ๔๕, ๔๘, ๕๘, ๖๐ ปี  และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๒๐, ๒๓, ๓๒, ๓๕, ๔๔, ๔๗, ๕๑, ๕๙ ปี

เป็นปีแห่งเคราะห์ร้ายมาก ให้ท่านระวังตัวจงหนัก เมื่อมีอายุย่างเข้าปีนี้ จากต้นตำราฉบับเดิมกล่าวไว้ว่า จะเกิดความหายนะล่มจม เกิดการตาย และได้โทษทัณฑ์ คู่ครองจะหมองน้ำใจและแยกย้ายกันอยู่ จะเกิดถ้อยความหรือทำความเดือดร้อนให้ จะถูกฉ้อโกง ได้รับอัคคีภัยและโจรภัย ขอแยกขยายให้ท่านเข้าใจได้ดังนี้ คือ จะทำการใหญ่สิ่งใดให้งดไว้ก่อน หรือไม่ควรจะด่วนตัดสินใจด้วยตนเอง ควรจะปรึกษาหารือกับคนที่มีความรู้ และจำคำสุภาษิตไว้ว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนจะจนใจเอง ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น นิ่ง คิด ฟัง และอดใจไว้ให้มาก ยอมลำบาก อดทนทำงานในทางที่ถูก และอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต หรือหาหลักที่พึ่งพิงไว้ได้อาศัยขอความช่วยเหลือ ความเป็นไปทั้งหลาย จะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยตามแต่ฐานะความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าปีจะเสีย แต่ถ้าฤกษ์กำหนดวัน และเดือนเกิดของท่านดี ก็ไม่สู้เสียหายเท่าใดนัก แต่ถ้าฤกษ์กำเนิด วัน เดือน ร้ายด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่

 

ดูดวงรายปี ตามวาสนากำหนด >>

คนเกิดปีชวด วาสนาเป็นหนูพระอินทร์ เป็นคนใจบุญกุศล มีความซื่อตรงจงรักภักดี รู้หลักนักปราชญ์เฉลียวฉลาด จะได้เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย พอใจในทางกามารมณ์ และรสรักอภิรมย์สมรส อายุยืน ศัตรูทำร้ายไม่ได้ จะมีโชคลาภพอควร

ดูดวง เมื่อชายและหญิงอายุ ๑๓, ๒๕, ๓๗, ๔๙, ๖๑ ปี จะมีความสุขกายสบายใจ เกิดพบรสรัก ได้บุตรบริวาร สิ่งที่มีชีวิตเข้ามาร่วมชีวิต จะได้ที่พึ่งโชคลาภดี

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี และหญิงอายุ ๑๒, ๒๔, ๓๖, ๔๘, ๖๐ ปี จะได้รับเกียรติยศ มีโชคลาภดี เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูง มีโชคลาภมาก ลาภนั้นจะมาจากทางไกล

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๗, ๓๙, ๕๑ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๑, ๒๓, ๓๕, ๔๗, ๕๙ปี ระวังจะถูกทำโทษ เกิดถ้อยความ ถูกบาดเจ็บ เดือดร้อน เสียเงินทอง ต้องโยกย้ายที่อยู่

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๐, ๕๒ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๐, ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ปี จะมีโชคลาภดี ได้รับบำเหน็จรางวัลจากท่านผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดจะแต่งตั้งให้เกียรติยศและความสุข เยาว์วัยและได้โชคลาภ เป็นโสดจะพบคู่ ถ้าสมรสแล้วจะเกิดบุตร แก่แล้วจะได้บริวาร

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๒, ๑๙, ๔๑, ๕๓ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๙, ๒๑, ๓๓, ๔๔, ๕๗ ปีจะได้บำเหน็จรางวัลจากคนร่วมบ้าน หรือคนร่วมสำนักงาน จะเป็นสิ่งมีชีวิตและความพอใจจากผลของการทำงานปีที่แล้วเป็นส่วนมาก เช่นพบรักได้สมรส หรือเกิดบุตรสุดที่รัก

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๕๓ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี จะได้รับความเดือดร้อน โยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน เจ็บไข้ ได้รับโทษ เกิดถ้อยความ ได้รับความทุกข์โศก เสียเงินทอง ถูกบาดเจ็บ

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๑๙, ๓๑, ๔๓, ๕๕ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๕, ๓๑, ๔๓, ๕๕ ปี จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง หรือตำแหน่งหน้าที่ดี โชคลาภนั้นจะมาจากทางไกล หรือได้ด้วยหัวคิดและความลำบาก

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๐, ๓๒, ๔๔, ๕๖ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๕๔ ปีเป็นปีแห่งความสุขสบาย ได้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนเนืองนองไม่ขาดระยะ

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๑, ๓๓, ๔๕, ๕๗ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๖, ๒๙, ๔๑, ๕๓ ปีจะเกิดถ้อยความทะเลาะวิวาท ถูกทำโทษ และคนภายในจะคิดทรยศ ระวังเรื่องชู้สาว หรือความหึงหวงจะทำให้เดือดร้อน

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๒, ๓๔, ๔๖, ๕๘ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๖, ๒๘, ๔๐, ๕๒ ปี ปีนี้จะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศ ผู้ใหญ่จะให้ลาภ มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเกียรติยศ เป็นศรี หรือได้โชคลาภจากเพศชาย

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๓, ๓๕, ๔๘, ๔๗, ๕๕ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๓, ๒๗, ๓๙, ๕๑ปี  ปีนี้จะได้โชคลาภจากสตรีผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ หรือสตรีสูงอายุ หรือผู้ใหญ่ผิวขาว จะมีความสุขกายสบายใจ

ดูดวง เมื่อชายอายุ ๒๔, ๓๖, ๔๘, ๔๖ ปี และ ดูดวง เมื่อหญิงอายุ ๑๔, ๒๖, ๓๘, ๕๐ ปี จะเจ็บไข้ได้รับความเดือดร้อน เสียเงินทองหรือของรักอันมีค่า เลือดจะตกยางจะออก ให้ระวังตัวจงหนัก

 

ดูดวงรายเดือน ในรอบปี >>

 

ดูดวง โชคเคราะห์รายเดือนในรอบปี จะต้องรับตั้งต้นจากเดือนเกิดของท่านเองเป็นต้นไปจนครบ ๑๒ เดือน จึงจะรอบปี แล้วตรวจคำพยากรณ์ในเดือนนั้นทุกเดือนไป

ชาย

 

หญิง

 

คำพยากรณ์

 

มกราคม

 

มกราคม

 

มีโชคลาภ  เกียรติยศ ความสุข

 

กุมภาพันธ์

 

ธันวาคม

 

ได้สิ่งพึงพอใจ ได้งาน และเงินดี

 

มีนาคม

 

 พฤศจิกายน

 

เจ็บไข้ เดือดร้อน เสียเงินทอง

 

เมษายน

 

ตุลาคม

 

โชคลาภ ความสุข เพราะคนที่รัก

 

พฤษภาคม

 

กันยายน

 

มีโชคลาภ ความสุข เพราะคนที่รัก

 

มิถุนายน

 

สิงหาคม

 

เจ็บไข้ เดือดร้อน โยกย้าย แตกแยก

 

กรกฎาคม

 

กรกฎาคม

 

ได้ ลาภยศ เกียรติยศ ชื่อเสียงดี

 

สิงหาคม

 

มิถุนายน

 

มีความสุข ได้โชคลาภเสมอ 

 

กันยายน

 

พฤษภาคม 

 

คนในทรยศ เกิดเรื่องหึงหวง

 

ตุลาคม

 

เมษายน

 

มีโชค ได้เกียรติยศ ตำแหน่งดี

 

พฤศจิกายน

 

มีนาคม

 

สตรี คนใจบุญ หรือคนชราให้ลาภ

 

ธันวาคม

 

กุมภาพันธ์

 

ได้ ทุกขลาภ หรือ ลาภร้อน

 

* พิจารณาคำพยากรณ์นี้โดยต้องอาศัย ๑. วัย  ๒. สิ่งแวดล้อม  ๓. ความเป็นอยู่  ๔. อายุปีที่มีโชค หรือเคราะห์ร้าย

 

ดูดวง – วันที่เป็นสิริมงคล >>

วันที่เป็นสิริมงคลและโชคชัยของคนเกิดปีนี้ เพื่อจะเลือกใช้ในงานพิธีสำคัญของตน งานมงคล และงานตั้งต้นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ และความเจริญรุ่งโรจน์ของชีวิต ได้แก่ วันพุธ และ วันเสาร์

 

ดูดวง – เลขที่ให้คุณประโยชน์ >>

ตัวเลขต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเกี่ยวกับจำนวน เช่นจำนวนคน จำนวนวัน เดือน ปีจำนวนสัตว์ สิ่งของ และเงินทอง ที่กำหนดอันนับว่าจะให้คุณประโยชน์ และนำความเจริญรุ่งโรจน์มาให้ คนเกิดปีนี้ได้แก่เลข ๓, ๖, ๘ และ 

 

ดูดวง ปีชวด ดูดวง ปีฉลู ดูดวง ปีขาล ดูดวง ปีเถาะ ดูดวง ปีมะโรง ดูดวง ปีมะเส็ง ดูดวง ปีมะเมีย I  ดูดวงปีมะแม  ดูดวง ปีวอก I ดูดวง ปีระกา ดูดวง ปีจอ  I ดูดวง ปีกุน

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
ดูดวงรายเดือน
- 19-05-2011 1:53:53 โพสต์โดย : admin คนดู อ่านดวง 35,420 คน คน

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้

ดวงวันนี้ ดวงคุณวันนี้
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

  • ผลหวย ตรวจหวย

  • ดูดวง