รวบรวมมรดกทองคำ ประเทศไทย เมืองทองคำ โบราณเก่าแก่ แหล่งทองคำที่สำคัญที่สุดในไทย

รวบรวมมรดกทองคำ ประเทศไทย เคยเป็นที่รู้จักและเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า สุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทอง การที่ประเทศไทยได้ชื่อนี้อาจเนื่องมาจากความเป็นจริงของธรรมชาติตามหลักฐานที่กรมทรัพยากรธรณีมีอยู่จริง

รวบรวมมรดกทองคำ การเกิดของแร่ทองคำ

รวบรวมมรดกทองคำ ทองคำ กำเนิดจากสารของกรมทรัพยากรธรณี ได้มีการแบ่งการเกิดของแร่ทองคำออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะที่พบในธรรมชาติได้ แบบปฐมภูมิ คือ กระบวนการทางธรณีวิทยา มีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อน ผสมผสานกับสารละลายพวกซิลิก้า ทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่างๆ เช่น หินอัคนี หินชั้น และหินแปร มีการพบการฝังตัวของแร่ทองคำในหิน หรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบทุติยภูมิหรือลานแร่ คือ การที่หินที่มีแร่ทองคำแบบปฐมภูมิได้มีการสึกกร่อน และถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่ เช่น ตามเชิงเขา ลำห้วย หรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำ ประมาณ 60-70 ปีมาแล้ว แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญที่สุด คือแหล่งแร่ที่ป่าร้อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้านที่นี่ทำการหาทองโดยวิธีการร่อนบริเวณที่สำรวจพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำสูง ในปัจจุบันมีด้วยกัน 9 บริเวณ บริเวณพื้นที่ในเขตตอนเหนือของอุดรธานี อำเภอสังคม หนองคาย อำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย

รวบรวมมรดกทองคำ คุณสมบัติพื้นฐานของทอง

รวบรวมมรดกทองคำ ทองคำบริสุทธิ์ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทนต่อการผุกร่อนและไม่เกิดสนิมกับอากาศ แต่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิด เช่น คลอรีน ฟลูออรีน น้ำประสานทองคุณสมบัติเหล่านี้ประกอบกับลักษณะภายนอกที่เป็นประกายจึงทำให้ทองคำเป็นที่หมายปองของมนุษย์มาเป็นเวลานับพันปี โดยนำมาตีมูลค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับวงการเครื่องประดับทองคำได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในวงการเครื่องประดับทองคำ เพราะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการซึ่งทำให้ทองคำโดดเด่น งดงามมันวาว คงทน หายาก นำกลับไปใช้ได้ ทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ การหลอมได้อีกโดยนับครั้งไม่ถ้วน

รวบรวมมรดกทองคำ มรดกทางวัฒนธรรม

รวบรวมมรดกทองคำ มรดกทองคำในประเทศไทย นั้นมีปรากฏหลักฐานมานับแต่ยุคสุวรรณภูมิ ทวารวดี ยุคอิทธิพลเขมรโบราณจนถึง สุโขทัย อยุธยา แต่การพัฒนาการจนแพร่หลาย ผู้คนนิยมมีทองไว้ครอบครอง ในวงกว้าง มีขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากการที่ช่างทองเชื้อสายจีนได้เข้าร่วมเป็น ช่างทองหลวง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ได้ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเงินตราสยามเป็นเหรียญเงิน และเหรียญทอง อีกทั้งยังทรงกำหนดค่าอัตราการแลกเปลี่ยนทอง และกำหนดคุณภาพของทองคำเป็นเนื้อทองด้วย รูปภาพเหรียญทองตราสยาม รูปแบบที่สืบทอดมาจากช่างทองเชื้อสายจีนและดัดแปลงรูปแบบโดยช่างชาวไทยนั้นคือ งานเครื่องทองสุโขทัย หรือ ทองสมัยโบราณ และทองเพชรบุรี ที่เด่นเห็นชัดได้แก่เครื่องประดับชุดปะวะหล่ำ ซึ่งดัดแปลงมาจากโคมจีนโดยความเชื่อว่า โคมไฟให้ความสว่างไสวเปรียบประดุจความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง มีลักษณะเด่นที่รูปทรงกระบอกโปร่งหกเหลี่ยม เป็นลวดลายที่แสดงลักษณะเฉพาะของงานเครื่องทองเพชรบุรี นอกจากนั้นงานแบบทองรูปพรรณ 96.5% เป็นทองเยาวราชตั้งชื่อตามย่านเยาวราชที่เป็นแหล่งจำหน่ายทองรูปพรรณ 96.5% มีวิวัฒนาการมาจากช่างทองชาวจีน บนพื้นฐานของค่านิยมทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีสีเหลืองสุกสว่างสวยงาม คงทนแข็งแรงมาก

รวบรวมมรดกทองคำ ประโยชน์ของแร่ทองคำ

รวบรวมมรดกทองคำ ทองคำ แร่โลหะชนิดหนึ่ง ทองคำที่มีความสวยงาม และหายาก  แถมยังทนทานอีกด้วย สีเหลืองทองทำให้รู้สึกถึงคุณค่าและความหรูหรา เนื่องด้วยคุณสมบัติเด่นเฉพาะของแร่ทองคำ ทำให้ทองคำไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแค่สร้อยคอ กำไร แหวน ดังที่เราเห็นกันทั่วไปตามร้านขายทองเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของทองคำนั้นมีค่ามากกว่านั้น และมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ราคาซื้อขายทองคำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำไมทองคำยังคงมีความจำเป็นอยู่ ทองคำถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดบ้าง ทองคำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความสำคัญเลยทีเดียว โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มักอ่อนไหวต่อการเกิดสนิมและการผุกร่อน ทองคำกับทันตกรรม นึ่งทันตแพทย์คงต้องใช้เครื่องมือของช่างตีเหล็ก มาทำกับฟันของเรา สองนอกจากรอยยิ้มของเราจะขึ้นสนิมภายในไม่กี่วันแล้ว ยังต้องทำใจยอมรับรสชาติสนิมในปากไปตลอด ทองคำกับการแพทย์ ทองคำกับอากาศยาน ทองคำกับรางวัลและยศสถาบันดาศักดิ์ ทองคำในอุตสาหกรรมกระจกแก้ว ทองคำกับการเคลือบวัตถุ ที่มีมาให้เห็นอย่างมากมาย