UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้การเลี้ยงควายป่า เป็นส่วนหนึ่งของระบบมรดกทางการเกษตรที่สำคัญของโลก

Description: UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS โครงการเปิดตัวโดย ในปี 2545 ระหว่างการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในโจฮันเนสเบิร์ก จนถึงปัจจุบัน 67 ไซต์ใน 22 ประเทศได้รับมอบหมายให้เป็น GIAHS และอีกหลายแห่งกำลังมองหาที่จะได้รับการยอมรับในอนาคตเชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กล่าวว่า การกำหนด GIAHS จะส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างอาชีพทางเลือกนอกเหนือจากเกษตรกรรม ซึ่ง จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในชนบท นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลน้อย ซึ่งรวมถึงบางส่วนของจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีการเลี้ยงควายป่าประมาณ 4,000 ตัว โดย 300 คนในพื้นที่ประมาณ 2,800 เฮกตาร์รอบทะเลสาบสงขลา

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ประเทศไทยได้รับการรับรองระบบมรดกทางการเกษตรที่สำคัญระดับโลกเป็นครั้งแรก

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ประเทศไทยและจีนเป็นหนึ่งในห้าไซต์ GIAHS ใหม่ประกาศเป็นโครงการเรือธง FAO ฉลองครบรอบ 20 ปี 04/11/2022 กรุงเทพฯ/โรม ไซต์ใหม่ 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่เพาะเห็ดในจีน ระบบวนเกษตรแบบมายาดั้งเดิมในเม็กซิโก ชุมชนโบราณที่เชื่อมโยงนักอภิบาลกับเกษตรกรในโมร็อกโก ระบบเกษตรกรรมบนภูเขาที่หลากหลายในสเปน และภูมิทัศน์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ควายในประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบมรดกทางการเกษตรที่สำคัญระดับโลก (GIAHS) สถานที่ดังกล่าวถูกกำหนดในระหว่างการประชุมของกลุ่มที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ GIAHS ที่จัดขึ้นที่กรุงโรมในสัปดาห์นี้ (2-4 พฤศจิกายน) เพียงไม่กี่วันหลังจากโครงการเรือธงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครบรอบ 20 ปี เกณฑ์การคัดเลือกกำหนดว่าไซต์งานต้องมีความสำคัญระดับโลก มีคุณค่าเป็นสินค้าสาธารณะ สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการทำมาหากิน ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ระบบความรู้ ค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ด้วยการเพิ่มล่าสุดในรายการระบบมรดกทางการเกษตรระดับโลก เครือข่ายมรดกทางการเกษตรทั่วโลกของ FAO ในปัจจุบันประกอบด้วย 72 ระบบใน 23 ประเทศทั่วโลก เว็บไซต์แรกที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยถือเป็นการเพิ่มประเทศใหม่ในรายการ

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ภูมิประเทศที่มนุษย์และควายร่วมกัน

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเลี้ยงควายเพื่ออภิบาล Agro-Eco-System ในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นระบบการทำฟาร์มที่หลากหลายซึ่งมีปฏิสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมนุษย์และควาย ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ลัทธิอภิบาลได้หล่อหลอมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศ ในขณะที่ควายปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แผ่นดินถูกน้ำท่วมเกือบห้าเดือนในระหว่างปี ระบบนี้เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การเลี้ยงสัตว์ การตกปลา การเพาะปลูกพืชน้ำ การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ และการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิตในท้องถิ่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามัคคีในหมู่ชุมชนท้องถิ่น ควายซึ่งมีสถานที่พิเศษในวัฒนธรรมไทย ถูกต้อนให้เลี้ยงแบบปล่อยอิสระหรือใช้คอกเลี้ยงสัตว์ในตอนกลางคืน ในช่วงฤดูมรสุม ควายจะถูกเก็บไว้ในเพิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร คนเลี้ยงสัตว์นำสัตว์ของพวกเขาออกไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ผ่านทุ่งที่มีน้ำท่วมขังและนำพวกมันกลับมาก่อนพลบค่ำ การเลี้ยงควายในทะเลน้อยมีลักษณะของการแบ่งปันและการจัดการชุมชน นักอภิบาลยังอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตกปลาโดยใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในช่วงฤดูมรสุม ในขณะที่ในช่วงฤดูแล้งพวกเขาหันไปทำการเกษตร

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ระบบโอเอซิสเก่าแก่ที่เชื่อมโยงนักอภิบาลและเกษตรกร

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ทางตะวันออกของโมร็อกโก ซึ่งเชื่อมระหว่างเทศบาลเมือง Figuig และ AbbouLakhal ที่อยู่ใกล้เคียง มีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงชุมชนนักอภิบาลและเกษตรกรรมเข้าด้วยกัน AbbouLakhal เป็นเจ้าภาพพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางซึ่งชุมชนเร่ร่อนได้ฝึกอภิบาลมาหลายศตวรรษ ประชากรเหล่านี้แลกเปลี่ยนกับชาวนา Figuig ที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เรียกว่า Ksour และใช้แหล่งน้ำพุเสมอ ระบบนี้เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลาย รวมทั้งพันธุ์แกะในท้องถิ่นและพันธุ์อินทผาลัมเฉพาะถิ่นที่ดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ การค้าและข้อตกลงระหว่างสองชุมชนได้ทำให้พวกเขาสร้างสมดุลและดูดซับความผันแปรของผลผลิตและความพร้อมของอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีที่สุด สวนโอเอซิสและแหล่งน้ำได้รับการบำรุงรักษาและแจกจ่ายอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนผ่านการจัดการร่วมกันตามสิทธิตามจารีตประเพณี GIAHS of Figuig ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในโอเอซิสที่น่าประทับใจที่สุดในประเทศมาช้านาน โดยที่ประเพณีท้องถิ่นรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม และรับประกันการอยู่รอดของชุมชนกลางทะเลทรายตั้งแต่สมัยของการค้าข้ามทะเลทรายซาฮารา โพสต์การแสดงที่สำคัญ

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ระบบอาหารเกษตรบนภูเขาที่หลากหลายและหลากหลาย

UN FAO ตระหนักดีว่าการเลี้ยงควายป่าในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GIAHS ระบบอาหารเกษตรเอนกประสงค์บนภูเขาเลออนทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อความมั่นคงด้านอาหารและการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นมานานหลายศตวรรษ พื้นที่นี้เป็นแหล่งใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายอย่างน่าทึ่งกับป่าไม้ (สวนเกาลัด ป่าบีช ต้นเบิร์ช ต้นสนชนิดหนึ่ง ต้นโอ๊ก) ทุ่งหญ้าและพื้นที่เพาะปลูก ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ของการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ รวบรวม ล่าสัตว์ และตกปลาในพื้นที่เดียวกัน ทำให้พื้นที่นี้มีคุณค่าทางการเกษตรอย่างมาก ท่ามกลางความเป็นเอกลักษณ์ของเทือกเขาเลออน ความสามารถของชาวเมืองในการเลี้ยง รักษา และปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และปกป้องสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ไก่สีน้ำตาลและไก่อินเดียของลีออน ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับการเพาะพันธุ์ ; สายพันธุ์วัว Mantequera Leonesa ซึ่งได้รับการยกย่องสำหรับผลิตภัณฑ์นมและม้า Hispano-Bretón ที่โดดเด่น ความสวยงามและการยอมรับยังจัดทำโดยเขตสงวนชีวมณฑลเจ็ดแห่งที่อยู่ร่วมกันที่นี่โดยสอดคล้องกับระบบการเกษตรโดยตรง ทำให้เป็นการผสมผสานของคุณลักษณะที่หายากในที่อื่นในโลก