วิธีขึ้นเงินรางวัล

วิธีขึ้นเงินรางวัล

วิธีขึ้นเงินรางวัล

ใครหลายคนอาจจะซื้อสลากกินแบ่ง เมื่อถูกรางวัล จะขึ้นเงินรางวัลทำอย่างไร เรามีขั้นตอนและวิธีขึ้นเงินรางวัลจากสำนักกินแบ่งรัฐบาลมาฝากกัน

1. การกรอกแบบคำขอรับ
แยกการกรอกแบบคำขอรับเงินรางวัลเป็น 2 ประเภท
1.1 สลากกินแบ่งรัฐบาล
1.2 สลากพิเศษ
2. เงินรางวัลแต่ละประเภท
* ไม่เกิน 20,000.- บาท จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระ
ค่าอากร/ค่าภาษี ก่อนรับเงินรางวัล
* เกินกว่า 20,000.- บาท จ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาราชดำเนิน โดยหักค่าอากร/ค่าภาษี เรียบร้อยแล้ว
3. ค่าอากรแสตมป์/ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดย
สลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระค่าอากรแสตมป์ร้อยละ?50 สตางค์
สลากพิเศษชำระค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 บาท
ขั้นตอนการรับเงินรางวัล:
1. เขียนชื่อด้านหลังสลากทุกฉบับ
2. ติดต่อประชาสัมพันธ์
3. กรอกแบบคำขอรับเงินรางวัล
4. กดรับบัตรคิว
5. ส่งสลากพร้อมบัตรประชาชน
6. ชำระค่าอากร/ภาษี
(เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินรางวัล โปรดนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง)
ติดต่อขอรับรางวัลได้ท?ี่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนราชดำเนินกลาง โทร. 0-2281-1611 ต่อ 108, 123

สำนักงานสลากสาขา 1อาคาร โกลด์มาเก็ต ชั้น 3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร 0-2158-0078

สำนักงานสลากสาขา 2อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 21 ตรงไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง?เวลาทำการ:วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)เปิดบริการ เวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. (เวลาเที่ยงเปิดบริการตามปกติ)?(บริการไม่สะดวก,ล่าช้า โปรดติดต่อ หัวหน้าฝ่ายจ่ายรางวัล โทร.0-2282-5017,หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 1 โทร. 0-2629-3619 ,หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 2 โทร. 0-2629-3618)

ข้อควรระวัง:โปรดอย่าซื้อสลากที่มีผู้นำมาขายให้โดยกล่าวอ้างว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัลและมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือข้ออ้างอื่นใด และขายสลากให้ในราคาถูกกว่า มูลค่าเงินรางวัลเพราะอาจเป็นสลากปลอมการนำสลากปลอม มาขอรับเงินรางวัลจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 ฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมต้องระวางจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

ข่าวเกี่ยวกับหวย
- 15-09-2009 10:29:32 โพสต์โดย : admin อ่าน 12,850 คน