สถิติหวยรายวัน สถิติหวยออกวันอาทิตย์

สถิติหวยรายวัน สถิติหวยออกวันอาทิตย์

สถิติหวยออกวันอาทิตย์

รวมสถิติหวยออกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 2538 จนถึงผลการออกสลากกินแบ่งในงวดปัจจุบัน

 

สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง
ผลหวยงวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560
16 กรกฎาคม 2560 820327 87 584, 835 390, 823
16 เมษายน 2560 816729 40 766, 973 241, 807
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559
16 ตุลาคม 2559 571947 98 692, 885 032, 587
17 มกราคม 2559 304371 50 031, 532 743, 786
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558
1 พฤศจิกายน 2558 361211 45 106, 757 166, 473
16 สิงหาคม 2558 033363 40 227, 624 , 648, 781
1 กุมภาพันธ์ 2558 155537 79 008, 083 , 286, 813
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
16 พฤศจิกายน 2557 479804 25 179, 422 , 480, 709
1 มิถุนายน 2557 781198 18 160, 324 , 409, 636
16 มีนาคม 2557 531404 79 250, 305 , 400, 904
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245 01 074, 397 , 521, 530
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556
1 ธันวาคม 2556 168795 27 074, 734 , 766, 980
1 กันยายน 2556 548123 05 045, 281 , 570, 800
16 มิถุนายน 2556 289673 69 098, 114 , 390, 502
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
30 ธันวาคม 2555 302358 00 126, 589 , 832, 864
16 ธันวาคม 2555 529524 72 734, 745, 778, 008
16 กันยายน 2555 540143 79 123, 242 , 752, 770
1 กรกฎาคม 2555 915900 60 530, 611 , 656, 715
1 เมษายน 2555 257562 69 074, 332 , 581, 616
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
16 ตุลาคม 2554 955756 83 057, 329 , 507, 991
16 มกราคม 2554 281062 23 185, 227 , 546, 758
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
1 สิงหาคม 2553 210008 10 769, 182 , 727, 191
16 พฤษภาคม 2553 480012 12 293, 151 , 770, 008
2 พฤษภาคม 2553 360371 06 382, 040 , 517, 618
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
1 พฤศจิกายน 2552 689140 85 366, 465 , 642, 923
16 สิงหาคม 2552 462933 96 292, 577 , 658, 843
1 มีนาคม 2552 553091 67 224, 238 , 295, 665
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 69 015, 427 , 660, 777
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
16 พฤศจิกายน 2551 002612 20 068, 589 , 824, 877
1 มิถุนายน 2551 414875 35 370, 666 , 747, 916
16 มีนาคม 2551 074946 33 077, 085 , 158, 974
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
30 ธันวาคม 2550 595411 81 490, 267 , 787, 741
16 ธันวาคม 2550 513501 96 425, 432 , 460, 702
16 กันยายน 2550 499336 45 247, 273 , 604, 608
1 กรกฎาคม 2550 565151 76 146, 287 , 638, 949
1 เมษายน 2550 622780 93 022, 677 , 794, 814
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
1 ตุลาคม 2549 952335 92 007, 804 , 879, 951
16 กรกฎาคม 2549 512434 48 989, 098 , 518, 432
16 เมษายน 2549 038564 49 210, 442 , 769, 877
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
16 ตุลาคม 2548 041072 71 346, 913 , 410, 269
16 มกราคม 2548 335022 08 689, 291 , 039, 479
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
16 พฤษภาคม 2547 589207 13 492, 992 , 526, 253
2 พฤษภาคม 2547 653403 91 385, 550 , 822, 101
1 กุมภาพันธ์ 2547 216822 77 361, 242 , 469, 765
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
16 พฤศจิกายน 2546 238511 68 155, 767 , 594, 474
1 มิถุนายน 2546 766066 36 523, 354 , 083, 686
16 มีนาคม 2546 653062 64 038, 702 , 208, 820
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
1 ธันวาคม 2545 968422 37 809, 337 , 088, 298
1 กันยายน 2545 994200 51 395, 064 , 799, 126
16 มิถุนายน 2545 073261 07 845, 662 , 156, 472
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
30 ธันวาคม 2544 729367 64 107, 611 , 974, 873
16 ธันวาคม 2544 224675 19 887, 538 , 363, 902
16 กันยายน 2544 616426 82 089, 291 , 806, 995
1 กรกฎาคม 2544 107987 34 546, 985 , 296, 364
1 เมษายน 2544 640998 49 877, 407 , 061, 600
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
1 ตุลาคม 2543 290582 26 070, 618 , 436, 690
16 กรกฎาคม 2543 931342 43 397, 237 , 739, 656
16 เมษายน 2543 836777 63 362, 131 , 273, 950
16 มกราคม 2543 442183 82 640, 950 , 269, 847
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
1 สิงหาคม 2542 056860 98 688, 064 , 303, 994
16 พฤษภาคม 2542 618818 16 843, 074 , 884, 870
2 พฤษภาคม 2542 691483 45 686, 003 , 715, 134
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
1 พฤศจิกายน 2541 920846 29 081, 316 , 044, 239
16 สิงหาคม 2541 081784 91 724, 464 , 644, 677
1 มีนาคม 2541 236364 74 867, 285 , 127, 562
1 กุมภาพันธ์ 2541 665959 48 381, 685 , 788, 941
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
16 พฤศจิกายน 2540 875462 99 539, 573 , 730, 038
1 มิถุนายน 2540 643997 24 507, 918 , 784, 060
16 มีนาคม 2540 100474 36 444, 822 , 705, 214
16 กุมภาพันธ์ 2540 499884 84 716, 247 , 533, 315
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
1 ธันวาคม 2539 179528 66 822, 365 , 920, 566
1 กันยายน 2539 470136 02 392, 666 , 972, 501
16 มิถุนายน 2539 312311 21 649, 113 , 735, 916
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
1 ตุลาคม 2538 317092 76 139, 819 , 088, 296
16 กรกฎาคม 2538 248122 96 571, 085 , 303, 758
16 เมษายน 2538 053581 99 560, 968 , 681, 276
สถิติหวย
- 30-09-2017 10:49:35 โพสต์โดย : mintcss อ่าน 1,703 คน

สถิติหวย

สถิติหวยสองตัว สามตัว สถิติออกหวยวันจันทร์ – ศุกร์ รวมสถิติหวยบน สถิติหวยล่าง