สถิติหวยรายวัน สถิติหวยออกวันพุธ

สถิติหวยรายวัน สถิติหวยออกวันพุธ

สถิติหวยออกวันพุธ

รวมสถิติหวยออกวันพุธ ตั้งแต่ 2538  ถึงผลการออกสลากกินแบ่งในงวดปัจจุบัน

 

สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง
ผลหวยงวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560
16 สิงหาคม 2560 715431 37 115, 302 253, 945
1 มีนาคม 2560 978453 78 450, 560 052, 577
1 กุมภาพันธ์ 2560 054672 42 066, 807 426, 628
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559
16 พฤศจิกายน 2559 858383 44 040, 682 558, 570
1 มิถุนายน 2559 511825 14 111, 775 880, 937
16 มีนาคม 2559 134918 32 855, 877 004, 973
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558
30 ธันวาคม 2558 008217 02 246, 264 596, 895
16 กันยายน 2558 743148 06 209, 435 084, 375
1 กรกฎาคม 2558 759049 26 081, 565 , 567, 814
1 เมษายน 2558 605704 70 557, 558 , 861, 962
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557
1 ตุลาคม 2557 375615 44 086, 159 , 251, 520
16 กรกฎาคม 2557 468728 45 104, 117 , 205, 944
16 เมษายน 2557 153406 26 013, 344 , 355, 634
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556
16 ตุลาคม 2556 963289 60 402, 529 , 876, 952
16 มกราคม 2556 820981 08 196, 334 , 374, 555
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555
1 สิงหาคม 2555 895590 50 599, 745 , 796, 820
16 พฤษภาคม 2555 814418 31 101, 309 , 504, 902
2 พฤษภาคม 2555 889501 29 426, 468 , 589, 597
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 32 426, 498 , 598, 749
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554
16 พฤศจิกายน 2554 997777 57 406, 425 , 551, 993
1 มิถุนายน 2554 562370 46 346, 556 , 656, 801
16 มีนาคม 2554 593331 96 209, 463 , 737, 945
16 กุมภาพันธ์ 2554 481746 27 384, 388 , 510, 535
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553
1 ธันวาคม 2553 181752 09 664, 470 , 474, 086
1 กันยายน 2553 354656 11 784, 570 , 656, 096
16 มิถุนายน 2553 500104 73 200, 628 , 681, 816
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552
30 ธันวาคม 2552 218596 22 094, 197 , 831, 984
16 ธันวาคม 2552 685141 05 142, 524 , 694, 775
16 กันยายน 2552 202912 48 166, 200 , 353, 539
1 กรกฎาคม 2552 207542 66 107, 233 , 385, 799
1 เมษายน 2552 816578 50 044, 113 , 363, 572
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551
1 ตุลาคม 2551 882911 67 204, 302 , 311, 395
16 กรกฎาคม 2551 257374 41 344, 401 , 486, 576
16 เมษายน 2551 982800 64 008, 043 , 584, 802
16 มกราคม 2551 556010 81 413, 548 , 942, 965
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550
1 สิงหาคม 2550 429924 29 006, 048 , 885, 962
16 พฤษภาคม 2550 232897 25 585, 751 , 858, 924
2 พฤษภาคม 2550 430374 81 442, 553 , 729, 881
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549
1 พฤศจิกายน 2549 910957 29 647, 739 , 137, 905
16 สิงหาคม 2549 977486 91 221, 305 , 230, 103
1 มีนาคม 2549 582473 43 586, 801 , 108, 914
1 กุมภาพันธ์ 2549 412729 87 915, 720 , 149, 384
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548
16 พฤศจิกายน 2548 742518 80 502, 741 , 887, 137
1 มิถุนายน 2548 176893 35 176, 579 , 616, 405
16 มีนาคม 2548 196345 03 073, 601 , 783, 394
16 กุมภาพันธ์ 2548 816422 53 086, 356 , 192, 065
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547
1 ธันวาคม 2547 504658 69 139, 014 , 984, 691
1 กันยายน 2547 096597 70 709, 929 , 014, 456
16 มิถุนายน 2547 208713 87 414, 911 , 459, 986
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546
1 ตุลาคม 2546 912040 43 407, 100 , 379, 563
16 กรกฎาคม 2546 679545 75 363, 281 , 589, 049
16 เมษายน 2546 892525 21 823, 796 , 906, 933
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545
16 ตุลาคม 2545 428641 51 177, 244 , 401, 150
16 มกราคม 2545 709670 14 895, 116 , 434, 109
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544
1 สิงหาคม 2544 180597 11 848, 864 , 086, 602
16 พฤษภาคม 2544 091982 61 080, 055 , 507, 437
2 พฤษภาคม 2544 205095 64 099, 294 , 543, 980
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543
1 พฤศจิกายน 2543 093182 90 407, 818 , 606, 046
16 สิงหาคม 2543 459013 57 120, 155 , 378, 087
1 มีนาคม 2543 997833 63 817, 250 , 627, 416
16 กุมภาพันธ์ 2543 729816 91 631, 916 , 618, 181
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542
1 ธันวาคม 2542 669281
79
952, 896 , 999, 999
1 กันยายน 2542 591344 33 261, 237 , 275, 861
16 มิถุนายน 2542 278794 63 917, 422 , 859, 742
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541
30 ธันวาคม 2541 646147 50 778, 694 , 921, 983
16 ธันวาคม 2541 181813 55 306, 175 , 498, 560
16 กันยายน 2541 065720 65 782, 584 , 401, 311
1 กรกฎาคม 2541 595123 65 076, 101 , 606, 314
1 เมษายน 2541 496930 66 454, 563 , 882, 786
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540
1 ตุลาคม 2540 444413 24 209, 639 , 476, 693
16 กรกฎาคม 2540 509691 67 982, 623 , 750, 944
16 เมษายน 2540 551450 92 654, 165 , 279, 085
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539
16 ตุลาคม 2539 198019 13 032, 270 , 865, 324
สถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538
1 พฤศจิกายน 2538 282069 07 962, 564 , 494, 393
16 สิงหาคม 2538 265333 51 235, 455 , 618, 342
1 มีนาคม 2538 411454
71
034, 019 , 022, 152
1 กุมภาพันธ์ 2538 198162 48 195, 087 , 805, 574
สถิติหวย
- 31-10-2017 10:29:27 โพสต์โดย : mintcss อ่าน 1,799 คน

สถิติหวย

สถิติหวยสองตัว สามตัว สถิติออกหวยวันจันทร์ – ศุกร์ รวมสถิติหวยบน สถิติหวยล่าง