เกี่ยวกับตัวเลข :: อิทธิพล ตัวเลข กับ ความฝัน

ความฝัน ของคนเราที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่นมนุษย์หรือสัตว์ หรือกับสิ่งของต่างๆ ตามตำรา ทำนาย ฝัน ส่วนมาก ที่ให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเลข มักจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่มาก ซึ่งอาจเกิดจากการสังเกต หรือ พิจารณาเอาจากลักษณะรูปร่าง หรือจุดเด่น หรือลำดับของตัวอักษรของสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ โดย ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มานานหลายชั่วอายุคนแล้วก็ได้ จึงสามารถให้ความเชื่อถือต่อการทดลองเปรียบเทียบในลักษณะที่เรียกว่า ใกล้เคียงหรือมีส่วนตรงกับเป้าหมายได้เป็นส่วนมาก

เหตุนี้ ผู้เป็นเจ้าของตำรับเดิม จึงได้พยายามถอดเอาสิ่งที่ ฝัน ถึงเหล่านี้ออกมาเป็น เลข โดยถือเอาว่าเป็น อิทธิพล อย่างหนึ่งของตัวเลข ที่บันดาลให้เป็นไปในมโนภาพแห่ง ความฝัน ของคนเรา ซึ่งแม้จะยึดถือเป็น หลักเกณฑ์ตายตัวหรือ แม่นยำ ที่เดียวนักไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่าจะมีส่วนใกล้เคียงกันอยู่บ้าง

จึงขอให้ผู้อ่านที่สนใจลองใช้ความสังเกต หรือลองหัดพิจารณาดูเองบ้าง หากจะผิดพลาดไปจากคำทำนายก็ขอให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบในการหาความสนุกหย่อนใจ หรือเป็นเครื่องบันเทิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วกัน

หลักคำทำนายและการใช้วิธีสังเกตจากตำรับโบร่ำโบราณเดิมมีดังนี้

ถ้า ฝัน เห็น กษัตริย์ , พระราชินี , ประมุข , คนแก่หง่อมสูงอายุ , บิดามารดา , พระพุทธรูปบูชา , พระประธานในโบสถ์ , พระแก้วมรกต , ฯลฯ มักจะเป็นเลข 9 (เฉพาะองค์พระราชินีนั้น ถ้าใน ฝัน มีองค์พระราชายืนประทับเคียงข้างให้ถือเป็น 8 และองค์กษัตริย์เป็น 9 ฉะนั้น เลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ 98 หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้)

ถ้า ฝัน เห็น ไก่ , หนู ฯลฯ มักเป็นเลข 1 (ถือเอาว่า ก. ไก่ เป็นพยัญชนะตัวแรก และหนูเป็นปีแรกของงปีเกิด หรือปี 12 นักษัตร คือชวดแปลว่าหนู)

ถ้า ฝัน เห็น เสาเรือนโดดเดี่ยว , ไม้ไผ่ , ดินสอ , ก้านธูป , หรือสิ่งที่เรียวยาว เช่น เส้นเชือกขึงตรง , เส้นหมี่ หรือเสาธง (ไม่มีธง) ก้านไม้ขีด , ไม้บรรทัด , ไม้เรียว , บุหรี่ , มักจะเป็นเลข 1

ถ้า ฝัน เห็น คนตาย , ศพ หรือโลงศพ มักจะเป็นเลข 4 ( ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่าเลข 0 แทน 4 หรือ 4 แทน0 ได้ ฉะนั้นจึงเป็น 4 หรือ 0 ได้)

แต่ถ้า ฝัน เห็น คนที่ตายไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าและเป็น ผีใน ฝัน มักเป็นเลข 6 (ซึ่งแปลความหมายว่า ผีหรอกคือผีโกหก คำว่าหลอกหรือโกหกจึงเท่ากับ 6)

ถ้า ฝัน เห็น หีบ ห่อ , กระเป๋าเดินทาง , โต๊ะ , เก้าอี้ , เตียงนอน , วิทยุ หรือ สมุดหนังสือ หรือวัตถุสิ่งของที่มีรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นเลข 4

ถ้า ฝัน เห็น กระแสน้ำ หรือ น้ำ มักเป็นเลข 2 (ถือเอาลำดับจากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม 4. ไฟ เพราะฉะนั้นถ้า ฝัน เห็น ดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือ ฝัน เห็น ไฟ ก็มักตรงกับเลข 4)

ถ้า ฝัน เห็น แว่นตา , ถันนมผู้หญิงทั้งสองข้าง ปาก คน , เป็ด , คนกอดอก , ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ฯลฯ มักเป็นเลข 8(คือถือเอาตามลักษณะ และอักษร เช่น แว่นตามีวงกลม 2 วงต่อเนื่องกัน หรือนมสองข้าง ส่วนคำว่าปากและเป็ดถือเอาตัว อักษร ป. เป็นความหมายของคำว่าแปด)

ถ้า ฝัน เห็น นก มักเป็นเลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือตามตัวอักษร น. เป็น 1 แต่ถือเอาการออกเสียง นก ใกล้เคียงกับ หก หรือถือว่านก คือ วิหค ก็ได้

ถ้า ฝัน เห็น เรือ มักเป็นเลข 5 (ตามความสังเกตว่า ร. เรือ มีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิคเลข 5 ก็ได้)

ถ้า ฝัน เห็น ผู้หญิงในวัยสาวถึงวัยกลางคน มักเป็นเลข 5 แต่ถ้า ฝัน เห็น หญิงคนท้องมักเป็นเลข 6 หญิงแก่ชราหรือมารดา มักเป็นเลข 9

ถ้า ฝัน เห็น พลับพลา , บ้านเรือน , อาคาร , หรือหลังคาบ้าน มักเป็นเลข 7

ถ้า ฝัน เห็น วงแหวน , กำไลมือ , หลุมหรือบ่อหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นวงกลม หรือกลอง มักเป็นเลข 0 (บางตำราว่าแหวนมักจะตรงกับเลข 6 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว. แหวน มีลักษณะคล้ายเลข 6 ของไทยก็ได้)

ถ้า ฝัน เห็น สามง่าม , คราด , ส้อม , ช้อน , คทา , รถสามล้อ , จั่วหลังคา มักเป็นเลข 3

ถ้า ฝัน เห็น จิ้งจก , ตุ๊กแก , จรวด , เจว็ดศาล , จอบ มักเป็น เลข 7 (ถือเอาตามตัวอักษร จ. อยู่ในคำว่าเจ็ด ส่วนตุ๊กแกนั้นถือเอาไม้ตรี มีลักษณะเป็นเลข 7 ของไทย)

ถ้า ฝัน เห็น ว , สุนัข , เรือ หรือสัตว์ 4 เท้า ส่วนมากมักเป็นเลข 4 แต่ให้สังเกตว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ใน 12นักษัตรของปีเกิด คือปีชวด-ปีกุน ให้ถือ ชวด (หนู) 1 , ฉลู(วัว)2 , ขาล(เสือ)3 , เถาะ(กระต่าย) 4 , มะโรง (งูใหญ่) 5 , มะเส็ง(งูเล็ก) 6 , มะเมีย(ม้า)7 , มะแม(แพะ) 8 , และวอก(ลิง)9 , ส่วนระกา (ไก่) เป็น 1 หรือ 10 , จอ(สุนัข) เป็น11 หรือ 4 , กุน(หมู) เป็น 12 หรือ 4

ถ้า ฝัน เห็น แก้วน้ำ , แก้ว , เพชรพลอยมีค่ามักเป็น เลข 9

ถ้า ฝัน เห็น เบ็ดตกปลา , (ตัวเบ็ด) ไม้เท้าถือ(มีหัวโค้งงอ เหมือนรูปตัว j ) คันร่ม หรือสะพานโค้งมักเป็นเลข 6

ถ้า ฝัน เห็น กางเกง , เสื้อ. ตะเกียบทั้งคู่ , รางรถไฟ และรองเท้า(ทั้งคู่) มักจะเป็นเลข 2 (ถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้มีเลขเป็นคู่คือ 2 เช่น กางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าต้องมีคู่หรือ 2 ข้าง)

ถ้า ฝัน เห็น งูใหญ่ หรือพญานาค (ตามที่เข้าใจใน ฝัน ) มักจะเป็นเลข 5 ถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตร ถ้า ฝัน เห็น งูุเล็กๆ หรืองูธรรมดาทั่วไป มักเป็นเลข 6 (ถือปี 12 นักษัตรเช่นเดียวกัน)

ถ้า ฝัน เห็น มือหรือเท้า มักเป็นเลข 5 (ถือเอาว่ามี 5 นิ้ว) แต่ถ้า ฝัน เห็น แขน หรือขา มักเป็น 2 (ถือเอาว่ามนุษย์เรามี 2 แขน 2 ขา) แต่ถ้า ฝัน เห็น มือ ในลักษณะกำแน่นหรือกำหมัด หรือกำปั้น มักเป็นเลข 6 หรือ 9 และถ้า ฝัน เห็น มือจับเช่นจับปลา จับสิ่งของ ถือเอาลักษณะของการจับ เป็นเลข 7 เช่นจับปลา ก็ จะต้องเป็น 87 หรือ 78 เพราะปลาเข้าในลักษณะของเลข 8

ถ้า ฝัน เห็น ว่าวจุฬา มักเป็นเลข 5 เพราะมีปลายทั้ง 5 คล้ายดาว แต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า ว่าวอีรุ้ม มักเป็นเลข 4 เพราะเป็น 4 มุม

ถ้า ฝัน เห็น บันได มักเป็นเลขคี่ คือ 3 , 5 , 7 , 9 เพราะบันไดส่วนมาก จะต้องสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ ฉะนั้นถ้า ฝัน สังเกตระยะความสูงหรือขั้นบันไดได้ ก็อาจจะมีความหมายเป็นเลขคี่เลขใดเลขหนึ่งได้ใกล้ชิด)

ถ้า ฝัน เห็น ภูเขาสูงใหญ่ มักเป็นเลข 9

ถ้า ฝัน เห็น จอมปลวกหรือตัวปลวก มักเป็นเลข 8

ถ้า ฝัน เห็น อุจจาระ หรือ ขี้ มักเป็นเลขคี่( แต่ต้องสังเกตว่า จำนวนของก้อนขี้นั้นมากหรือน้อย แล้วตีความหมายให้ใกล้เคียงเช่น จำนวน 2 ก้อน ก็อยู่ในราวเลข 1 , หรือ 3 แต่ถ้ามากก็ตีความหมายเป็น 5 หรือ 7 ได้ อย่างให้ถึง 9)

ถ้า ฝัน เห็น หมวก , มงกุฎ , ชฎา , ธงปักปลายยอด มักเป็นเลข 9 (คือ ถือว่าเป็นของอยู่สูง)

ถ้า ฝัน เห็น กุ้ง มักเป็น 9 ถ้า ฝัน เห็น รวมกับปลาก็ต้องตีความหมายว่า 98

ถ้า ฝัน เห็น เต่า , ตะพาบ มักเป็น เลข 4 บางตำราว่าเลข 3 คือถือว่าตัวอักษร ต.ใกล้เคียงกับเลข 3 ของไทย

ที่ยกมานี้ เป็นแนวทางตัวอย่างของอิทธิพลตัวเลขแทนสิ่งต่างๆ ใน ฝัน ตามเหตุผลของเจ้าของตำรับ เดิมแต่โบราณกาลมา ซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามที ก็ลองพิจารณาสังเกตเอาตามที่ท่าน ฝัน ดูสัก 2-3 ครั้ง บางทีจะ ช่วยให้ท่านมีประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ขึ้นบ้าง

ต่อไปนี้เป็นสรุป ความฝัน ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลขต่างๆ โดยสังเขปให้ท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เลข 1 ได้แก่ ฝัน เห็น ไก่ , หนู , เสาเรือน , ดินสอ , ปากกา , ไม่ไผ่ , ก้านธูป , บุหรี่ , หนอน , ดิน , เส้นผม , เส้นเชือก , เทียนไข , มดเล็กๆ , ปิ่นปักผม , สายสร้อย , กบ , ดอกบัว ฯลฯ

เลข 2 ได้แก่ ฝัน เห็น น้ำ , ตะเกียบ , กางเกง , เสื้อ , รองเท้า , รางรถไฟ , ช้อนส้อม , ข้าวสาร , ขวด , วัว(ฉลู) , ผีเสื้อ , ถนนหนทาง , ขื่อคา , เลือด , ตุ้มหู , แขน , ขา ฯลฯ

เลข 3 ได้แก่ ฝัน เห็น สามง่าม , คราดส้อม , (ไม่รวมช้อน) , คทา , จั่วหลังคา , ทางสามแยกหรือสามแพร่ง , ธงสามเหลี่ยม , เต่า , ตะพาบน้ำ , รถสามล้อ , สามขา , พัดลม , ลม , เสือ(ขาล) , เกาฑัณท์หรือธนู , สามเณร , เตาไฟ , ซี่ฟัน ฯลฯ

เลข 4 ได้แก่ ฝัน เห็น คนตาย , โลงศพ , หีบห่อ , กระเป๋าเดินทาง , ลังไม้ , สมุด , หนังสือ , กระจก , สัตว์สี่เท้าบางชนิด(สุนัข , เสือ , กระต่าย , วัว , ควาย , ลา , แมว , ฯลฯ) รถยนต์ , เครื่องบิน , ผ้าเช็ดหน้า , มุ้ง , ว่าวปักเป้า , ไพ่ป๊อก , จอภาพยนต์ , หน้าต่าง ฯลฯ

เลข 5 ได้แก่ ฝัน เห็น งูใหญ่(มะโรง) , พญานาค , ผู้หญิง , เรือ , ศีรษะคน , ว่าวจุฬา , รั้วบ้าน , ดวงดาว , เมฆหมอก , ห่าน , ดอกไม้(หอม) , มือ , เท้า ฯลฯ

เลข 6 ได้แก่ ฝัน เห็น ไม้เท้า , เบ็ดตกปลา , คันร่ม , หวี , ผีหลอก , ขวาน , ดาบ , งู(มะเส็ง) , กระบวย , ลูกเต๋า(หกเหลี่ยม) , สะพานโค้ง , ระฆัง , นก(วิหค)กุญแจ , ต้นไม้ , หมวก , ฯลฯ

เลข 7 ได้แก่ ฝัน เห็น ตุ๊กแก , จิ้งจก , จอบ , จรวด , เจว็ด , ศาล , แจกัน , มีดพร้า , จิ้งหรีด , จักจั่น , เจดีย์ , อาคารบ้านเรือน , หลังคา , ม้า(มะเมีย)ฯลฯ

เลข 8 ได้แก่ ฝัน เห็น แว่นตา , นมผู้หญิง , ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน , คนกอดอก , เป็ด , พระสงฆ์ , ญาติผู้ใหญ่ , ปีบน้ำ , แมงมุม , โบสถ์ , แพะ(มะแม) , แมลงป่อง , ปลวก , จอมปลวก , ปราสาท , พระปราง , โซ่ตรวน , ปากคน , ปลิง ฯลฯ

เลข 9 ได้แก่ ฝัน เห็น กษัตริย์ , บิดามารดา , พระพุทธรูป , พระแก้วมรกต , พระปฐมเจดีย์ , ภูเขา , ภูเขาทอง , ลิง(วอก) , ยักษ์ , กำแพงใหญ่ๆ , เทวดา , กุ้ง , กบ , ช้าง , ต้นไม้ใหญ่ , ฉัตร ฯลฯ

เลข 0 ได้แก่ ฝัน เห็น ห่วง , แหวน , กำไลข้อมือ , นาฬิกาข้อมือ , ถังน้ำ , พระอาทิตย์ , พระจันทร์ , คนตาย , หลุม , บ่อ , ล้อรถ , ชามจาน , กระป๋องกลม , กลอง , โถส้วม , ฆ้อง , ผลไม้ลูกกลมๆ , กระดุม , ถาด ฯลฯ

ทำนายตามตัวเลข
- 2011-05-19 11:49:31 โพสต์โดย : admin 23,799
loading...
  • Tags

    10 เลขเด็ดแม่จำเนียร ข่าวหวย ข่าวเกี่ยวกับหวย ดูหวย ตรวจสลาก ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ถูกหวย ผลล็อตเตอรี่ ผลสลากกินแบ่ง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลหวย สถิติหวย สิบเลขขายดี สิบเลขเด็ด สิบเลขเด็ดแม่จำเนียร หลวงพ่อปากแดง หวย หวยดัง หวยบนดิน หวยรัฐบาล หวยออนไลน์ หวย เดลินิวส์ หวยเดลินิวส์ หวยเด็ด หวยเด็ดงวดนี้ หวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร หวยไทยรัฐ อัพเดทหวย เจ้าแม่ตะเคียนทอง เลขดัง เลขเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ดงวดนี้ 2559 เลขเด็ดงวดนี้ 2560 เลขเด็ดประจํางวดนี้ เลขเด็ดวันนี้ เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง เลขเด็ดเดลินิวส์ เลขเด็ดเลขดัง เลขเด็ดไทยรัฐ เลขเด่น แม่จำเนียร ไทยรัฐ