ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

– เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ
ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ

– เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท
ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที
ในประเทศอินเดีย

– เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ
ให้ลอยไปกับแม่น้ำ

– ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า
การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า
พระอุปคุตทรงสามารถปราบพระยามารได้

ที่มา วิกิพีเดีย
ความเชื่อื่นๆ

– เชื่อว่าเป็นการ บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาขององค์พระพุทธเจ้า
– เชื่อว่าเป็นการ บูชาพระอุปคุตเถระ ที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือ สะดือทะเล ซึ่งตำนานเล่าว่าเป็น พระเถระที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้
– เชื่อว่าเป็นการ ต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์
– เชื่อว่าเป็นการ แสดงความขอบคุณ และ ขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
– เชื่อว่าเป็นการ ระลึกถึง และ ส่งของไปให้แก่บรรพบุรุณที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนสะเดาะเคราะห์ หรือ ลอยทุกข์โศกโรคร้ายภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการอธิฐานเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนา

เกี่ยวกับวันลอยกระทง
- 4-11-2011 12:34:44 โพสต์โดย : admin 16,761 อ่าน วันลอยกระทง
  • หมวดหมู่

  • เรื่องล่าสุด