ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่

ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่

นางนพมาศ

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และหนูน้อยนครหาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และประเพณีของไทยแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้ปกครองของผู้สมัครต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อผู้สมัครมาแสดง และส่งสำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันคัดเลือก คือ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ข่าวที่มา : thainews

ลอยกระทง 2561 วันลอยกระทง 2561 ตรงกับวันที่ ประเพณีลอยกระทงวันลอยกระทง ลอยกระทงวันลอยกระทง 2560ประวัติวันลอยกระทง ลอยกระทง 61นางนพมาศ

นางนพมาศ
- 8-11-2018 2:40:17 โพสต์โดย : fonnie 464 อ่าน วันลอยกระทง
  • หมวดหมู่

  • เรื่องล่าสุด