สถานที่…ลอยกระทง..สุดฮิต !!

ในทุกๆ ปีจะมีวันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน คือ วันลอยกระทง …….ในปี 2553 นี้
วันลอยกระทงตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12??ผู้คนจะพากันออกไปร่วมกิจกรรมลอยกระทงยามค่ำคืน
ตามริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง มีการจุดพลุ แสง สี เสียง …หลายแห่งมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่

สถานที่ยอดนิยม ยอดฮิต?ที่มีผู้คนมากมายไปร่วมลอยกระทง..คือ

วันลอยกระทง

สถานที่..ลอยกระทง…ในปี 2553

กรุงเทพมหานคร

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

วันลอยกระทง


จัดเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน (1-30
พฤศจิกายน 2553) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยกิจกรรมที่สร้างสีสันหลากหลาย
ประกอบด้วย

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน:
สวนสันติชัยปราการ, บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานกรุงธน)
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม:
ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ขบวนเรือประเพณีลอยกระทง
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
(สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร


สัมผัสบรรยากาศพิเศษสุดของงานลอยกระทงในแบบกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่
19-21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.30 ? 21.30 น.
บริเวณลานทัศนาภิรมย์หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าในมุมมองที่ดีที่สุด
ดื่มด่ำกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากและบรรยากาศตลาดย้อนยุค

สุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ลอยกระทง


เป็นประเพณีบูชาด้วยประทีปที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ตามที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหงหลักที่ 1 มีข้อความกล่าวถึง
การเผาเทียน เล่นไฟ ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของอาณาจักรสุโขทัย
เมื่อกว่า 700 ปีก่อน ซึ่งได้คลี่คลายมาเป็นประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟในปัจจุบัน โดยมีการแสดงแสง-เสียง จำลองบรรยากาศงานเผาเทียน
เล่นไฟสมัยสุโขทัย ให้ผู้คนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ชื่นชม

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 19-21พฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน:
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

กิจกรรม: ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน

เชียงใหม่

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็ง


เป็นงานประเพณี อันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนา
ที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล “ยี่เป็ง”
หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลาง
อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส
ธรรมเนียมปฎิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือ
การจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อว่า
เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬ ามณี บนสรวงสวรรค์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์
หรือสะเดาะเคราะห์ ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน: ถ.ช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม: การจุดดวงประทีป การปล่อยโคมลอย
การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
?มหกรรมแห่งสายน้ำ สีสันสายน้ำปิง?

ตาก

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง


เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดตาก มีเอกลักษณ์เฉพาะ แตกต่างจากที่อื่น ๆ
คือ การใช้กะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของกระทง
ด้วยเหตุที่ชาวจังหวัดตากนิยมประทาน “เมี่ยง” เป็นอาหารว่าง
และผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ ทำให้ต้องใช้เนื้อมะพร้าวเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นไส้เมี่ยง และมีกะลาเป็นส่วนที่เหลือใช้ ครั้นเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง
ชาวบ้านก็จะนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นกระทง แล้วจุดไฟปล่อยให้
ลอยไหลเป็นสายไปตามความคดโค้งของร่องน้ำปิง
กลายเป็นสายประทีปนับพันดวงทอดยาวไปในลำน้ำ นับเป็นภาพตระการตาหาชมได้ยากยิ่ง


ประเพณีบูชาสายน้ำในประเพณีลอยกระทงของชุมชนลุ่มน้ำปิง – วัง แห่งเมืองตาก
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม ?
“ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง” นั้น สำหรับปี 2553 นี้ จังหวัดตาก
จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ ให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมมากและนานกว่าทุกๆ ปี

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน: ริมสายธารลานกระทงสาย
เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดตาก

กิจกรรม:
การประกวดกระทงสายชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การจัดลอยพระประทีปของพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดขบวนแห่กระทงพระราชทาน
และพระประทีปพระราชทาน การจัดตกแต่งประดับไฟบริเวณงาน การจัดแสดงแสง เสียง พลุ
และดอกไม้ไฟ การจัดแสดงม่านน้ำ ชุด ตำนานกระทงสาย การจัดลอยกระทงที่ยาวที่สุด
การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

พระนครศรีอยุธยา

ลอยกระทงตามประทีป(ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ)

ลอยกระทงตามประทีป

ลอยกระทงตามประทีป


ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่ามี “พระราชพิธีชักโคม
ลอยพระประทีป” ซึ่งได้ว่างเว้นไปในคราวเสียกรุง เหลือแต่เพียงประเพณีของราษฎร
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้น และจำลองพระราชพิธีดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของราชสำนัก
ซึ่งนับเป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศ

กำหนดการจัดงาน: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

สถานที่จัดงาน: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม: การประกวดกระทง และโคมแขวน
การประกวดนางนพมาศ การแสดง แสง-เสียง และสื่อผสม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน
การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และมหรสพต่างๆ ์

สมุทรสงคราม


“ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง”

ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง

ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่ผูกพันกับสายน้ำมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีลำคลองต่าง ๆ กว่า 300 สาย ทั้งๆ ที่เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ผนวกกับภูมิปัญญา ที่นำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นกระทงกาบกล้วย สืบสานกันต่อมาจนเกิดเป็น ?ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง? แสดงให้เห็นถึงความประหยัด เรียบง่าย และ พอเพียง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้ฟื้นฟูประเพณีที่ห่างหายไปกว่า 50 ปี ให้กลับคืนมา

กำหนดการจัดงาน: วันที่?21 พฤศจิกายน?2553

สถานที่จัดงาน: ณ อุทยาน ร.2 , วัดกุมรินกุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม: การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การออกร้านต่างๆ ฯลฯ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0 3471 4881 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8? E-mail : tatsmsk@tat.or.th? หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลจาก?กระปุกดอทคอม
และ?www.loikrathong.net/

ข่าว - บทความ วันลอยกระทง
- 17-09-2010 8:37:56 โพสต์โดย : admin 16,576 อ่าน วันลอยกระทง
  • หมวดหมู่

  • เรื่องล่าสุด