เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2556

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2556

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2556

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2556 – 17 พฤศจิกายน 2556

สถานที่ : เอชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ

– การจัดกิจกรรมการแสดงพลุประกอบ

– การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม

– การจัดแสดงนิทรรศการประเพณีลอยกระทงและการสาธิตการทำกระทงในรูปแบบต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

– การจัดแสดงเรือประดับไฟฟ้าจำนวน 10 ลำ ตั้งแต่เวลา เวลา 19.00 – 22.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางขบวนเรือจะเริ่มตั้งแต่ สะพานกรุงเทพ – สะพานกรุงธน โดยมีเรือดังนี้

1.ชื่อเรือ : วารินทร์วฤณพร

แนวความคิด : คุณค่าและคุณประโยชน์ของสายน้ำที่มอบความอุดมสมบูรณ์และมีบุญคุณต่อทุกชีวิตจึงเปรียบเหมือนดั่งพรของเทพเทวดาที่มอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้กับเรา

2.ชื่อเรือ: ฮักแพงธรรมวิถี ล่องมหานทีเจ้าพระยา

แนวความคิด : น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยนำไปตีความสร้างความหมาย เชื่อมโยงสัญลักษณ์วัฒนธรรมศิลปะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ชื่อเรือ: ประเทศพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แนวความคิด : เแสดงภาพลักษณ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2558 นี้

4.ชื่อเรือ: สีสันสายน้ำแห่งบางกอก

แนวความคิด : สีสัน แห่งบางกอก สีสันแห่งสายน้ำ นำความสุขความสดใส มาสู่คนไทย สู่หัวเมืองหลักของประเทศ สู่ประเพณีที่สวยงาม และดีงาม ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง ให้เห็นเมืองหนึ่งที่ให้เห็นถึงประเพณีลอยกระทงของไทย

5.ชื่อเรือ: สนุกสนานลอยกระทงเมืองไทย

แนวความคิด : ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของชาวไทยที่มีมาช้านาน อยากให้คนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง

6.ชื่อเรือ: มหากษัตริย์บิดาแห่งมหานที

แนวความคิด : สายน้ำก่อเกิดความดีงาม ก่อเกิดมหาบุรษผู้ทรงคุณธรรม สายน้ำสร้างคุณค่า ทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางจิตใจ

7.ชื่อเรือ: อัญมณีแห่งสายน้ำเจ้าพระยา

แนวความคิด : ความสวยงามและคุณค่าของสายน้ำเจ้าพระ เมื่อแสงสว่างจากแสงจันทร์วันเพ็ญตกกระทบสายน้ำแห่งเจ้าพระยา ที่มีเรื่องเล่า มีวัฒนธรรมอยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยมาช้านานเกิดแสงสีต่างๆในลำน้ำเป็นประกายสวยงามเปรียบเสมือนกับแสงที่ตกกระทบกับอัญมณีที่ล้ำค่า คือมณีนพเก้า

8.ชื่อเรือ: มหาหิมพานต์วันเพ็ญ

แนวความคิด : การเฉลิมฉลองในเทศกาลคืนลอยกระทงที่เกิดขึ้นระหว่างโลกแห่งจินตนาการของป่าหิมพานต์กับโลกมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในมิติเวลาเดียวกัน

9.ชื่อเรือ: เรืองรองส่องนที จรัสแสงหลากสี ผุดผ่องพระบารมี พระบรมราโชวาท ส่องแสงลำธาร

แนวความคิด : เน้นความสำคัญให้เห็นถึงการศึกษา การอบรมสั่งสอน ของเด็กในยุคปัจจุบัน ให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ

ที่มา: tourismthailand.org

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง การทำกระทง งานลอยกระทง 2556

ลอยกระทง ทั่วไทย
- 13-11-2013 3:40:29 โพสต์โดย : admin 1,477 อ่าน วันลอยกระทง
  • หมวดหมู่

  • เรื่องล่าสุด