เพลงลอยกระทง รวมเพลงลอยกระทงไว้เปิดสร้างบรรยากาศวันลอยกระทง

เพลงลอยกระทง รวมเพลงลอยกระทงไว้เปิดสร้างบรรยากาศวันลอยกระทง

คลิปเพลงลอยกระทง

คาราโอเกะ เพลง ลอยกระทง คาราโอเกะเพลงลอยกระทง
ของ เริงลีลาศ สุนทราภรณ์ 3

เพลงลอยกระทง

เพลงลอยกระทง

เนื้อเพลงลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

เนื้อเพลงลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

เพลง รำวงวันลอยกระทง ภาษาอังกฤษ

November,Full-Moon-shine

November full moon shine
Loy Krathong
Loy Krathong
And the water high
In the gold river and the Klong
Loy Loy Krathong
Loy Loy Krathong
Loy Krathong is here
And everybody full of cheer
We’re together at the Klong
Each one with his Krathong
As we push away we pray,
We can see a better day

คำแปล

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง

ลอยกระทง

ลอยกระทง

น้ำขึ้นสูง

ทั้งแม่น้ำและลำคลองสว่างเรืองรองราวทองคำ

ลอย ลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกัน ณ ตรงนี้

ทุกคนดูมีความสุขร่าเริงแจ่มใส

พวกเราอยู่ด้วยกันริมคลองแห่งนี้

ต่างคนต่างมีกระทงของตัวเอง

และเมื่อเราได้เริ่มต้นลอยกระทงพร้อมอธิษฐาน

เราก็จะมีวันพรุ่งนี้ที่งดงาม

*——————————————————–*

เพลง ลอยกระทง V. ล้านนา – Loy Krathong V. Lanna

Loy Krathong V. Lanna
เพลง ลอยกระทง เวอร์ชั่น ล้านนา
ขับร้องโดย คุณสุนทรี เวชานนท์

1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพ­ราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธ­ุ์อยู่ในมหาสมุทร

3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บน­สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุท­ธมารดา

4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมม

5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพ­ุทธเจ้า

6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก

การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า การลอยพระประทีป หรือ ลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของปร­ะชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลั­กษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกร­ะทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนาง­นพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระ­พุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแค­้วนทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุททา

 

เกี่ยวกับวันลอยกระทง
- 21-11-2012 3:30:36 โพสต์โดย : admin 32,675 อ่าน วันลอยกระทง
  • หมวดหมู่

  • เรื่องล่าสุด