กลอนปีใหม่…วันใหม่ชีวิตใหม่

..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..

*-*??? ..อรุณฤกษ์-.-เบิกฟ้า-.-คราปีใหม่
จงสดใส.-.ใจมั่น.-.สรรสุขศรี
เป็นก้าวใหม่-.-ก้าวแรก-.-วันเริ่มปี
ทำบุญไว้.-.ในวันนี้.-.มีโชคชัย
มีสติ?รู้ตัว–ไม่หลงผิด
มีปัญญา?รู้คิด–จิตผ่องใส
รู้หน้าที่?รู้สิทธิ–สุจริตใจ
รักษ์ส่วนรวม?เอาไว้?ใจสามัคคี.

..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..-*-..

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
กลอนปีใหม่
- 22-12-2010 3:23:43 โพสต์โดย : admin 9,757 อ่าน ปีใหม่
  • Categories

  • Recent Posts