กลอนภาษาอังกฤษ – If the eye is a window to the soul then the heart is the doorway to love…

imageIf the eye is a window to the soul then the heart is the doorway to love.
– – Anonymous – –
หากดวงตาเป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณ ดังนั้นหัวใจก็เป็นประตูสู่ความรัก

Its not being in love that makes me happy. Its being in love with YOU that makes me happy.
– – Anonymous – –
ที่ฉันมีความสุขไม่ใช่เพราะมีความรักหรอก หากแต่เป็นเพราะได้รักเธอต่างหาก

If love is a key, then let her heart be the door.
– – Anonymous – –
หากความรักคือลูกกุญแจ ดังนั้นหัวใจของเธอก็คือประตู

In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.
– – Anonymous – –
ในข้อที่ว่าเกี่ยวกับเลขคณิตของความรัก 1+1 จะเป็นได้ในทุกๆ สิ่ง และ 2 – 1 เท่ากับไม่มีอะไรเหลือเลย

I cannot show you I love you. Time will show you I love you.
– – Anonymous – –
ฉันไม่สามารถแสดงให้เธอเห็น ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน แต่กาลเวลาจะพิสูจน์ความรักที่ฉันมีต่อเธอ

If every raindrop would mean I love you!, it would rain the whole damn day.
– – Anonymous – –
ถ้าสายฝนที่แผ่ซ่านลงมาจากท้องฟ้าคือความรักของฉันที่มีให้คุณ มันคงเป็นดั่งพายุบ้าคลั่งที่ตกลงมาไม่ขาดสาย

If you love someone tell them, dont wait or else you will lose the chance.
– – Anonymous – –
ถ้าคุณรักใคร บอกเค้าเถิด อย่ารีรอ ไม่เช่นนั้นคุณจะเสียโอกาส

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
ใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า ฉันรักเธอ แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า รักมากเพียงไร

In a full heart there is room for everything and in an empty heart there is room for nothing.
– – Anonymous – –
ในหัวใจที่เปี่ยมรัก มักมีห้องว่างสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในหัวใจที่ว่างเปล่า มักไม่เหลือห้องว่างสำหรับอะไรเลย

From iaddidea.com

กลอนอื่นๆ
- 26-03-2010 4:54:49 โพสต์โดย : admin คนดู 5,245 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ