กลอนภาษาอังกฤษ – It is better to leave in love than to part in hate

 It is better to leave in love than to part in hate.
– – Anonymous – –
มันยังดีที่จากกันเมื่อยังรัก..ดีกว่าจากกันด้วยความเกลียด

In the end the love you take is equal to the love you make!
– – Anonymous – –
ในท้ายที่สุดของความรักที่คุณได้มานั้น มีค่าเท่ากับความรักที่คุณสร้างมันขึ้นมา

If you always love who you always liked then youll always get who you always got.
– – Anonymous – –
ถ้าคุณรักใครคนที่คุณรู้สึกชอบมาตลอดได้ คุณก็มีคนคนนั้นอยู่เสมอ

If I was a flower in total darkness. Your love would be the little beam of light that keeps me alive.
– – Anonymous – –
ถ้าฉันเป็นได้ดั่งดอกไม้ในความมืดมิดทั้งมวล ความรักของเธอก็เป็นได้ดั่งลำแสงเล็กๆ ที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ในความมืดนั้น

If you love two people, you dont love either one enough.
– – Anonymous – –
ถ้าคุณรักใครสองคนพร้อมกัน นั่นหมายถึง คุณไม่ได้รักใครเลย

I need someone to ease my mind but sometimes a someone is so hard to find.
– – Anonymous – –
ฉันต้องการใครซักคน ที่ช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดในหัวใจ แต่ใครคนนั้น ช่างหายากซะเหลือเกิน

I know I wont live forever, but forever Ill be loving you.
– – Anonymous – –
ฉันรู้ว่าไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว แต่ความรักที่ฉันมีต่อเธอจะยืนยง

If you cant be with the one you love, love the one you are with.
– – Anonymous – –
ถ้าคุณไม่สามารถได้อยู่กับคนที่รัก ก็จงรักคนที่คุณอยู่ด้วย

Know love, know happiness. No love, no happiness.
– – T.J. Turner – –
ความรักคือความสุข

Kindness in words creates confidence, kindness in thinking creates profoundness,
kindness in giving creates love.
– – Anonymous – –
วาจาที่กรุณาจะสร้างความเชื่อมั่น จิตใจที่กรุณาจะสร้างความลึกซึ้งของจิตใจ และการให้ที่กรุณาจะก่อให้เกิดรัก

 

credit : iaddidea.com

กลอนอื่นๆ
- 21-04-2010 2:44:57 โพสต์โดย : admin คนดู 7,605 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ