กลอนภาษาอังกฤษ – Love comes naturally, in unexpected ways, without any permission…

imageLove comes naturally, in unexpected ways, without any permission.
– – Anonymous – –
ความรักอุบัติขึ้นตามธรรมชาติ ฉับพลัน ปราศจากซึ่งคำอนุญาตใดใด

Love youIts funny how two words can take up so little space on a piece of paper,
but fill up ALL of the space in my heart.

– – Anonymous – –
รักเธอ ช่างน่าพิกลกับสองคำสั้นๆ ที่ใช้เนื้อที่เพียงนิดบนแผ่นกระดาษ แต่กลับสามารถเติมเต็มที่ว่างทั้งหมดในหัวใจของฉัน

Love is like everything else in this world, you have to fight for it.
– – Anonymous – –
ความรักก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ที่คุณต้องสู้เพื่อให้ได้มันมา

Love is like the wind, rough at times but gentle by nature.
– – Anonymous – –
ความรักก็เหมือนกับสายลม เกรี้ยวกราดเป็นบางครั้งแต่อ่อนโยนโดยธรรมชาติ

Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
– – Anonymous – –
ความรักเป็นทางสว่างของความโล่เขลา แต่ก็เป็นความโง่เขลาของความฉลาดเช่นกัน

Love is something eternal; the aspect may change, but not the essence.
– – Anonymous – –
ความรักคือนิรันตรกาล ภายนอกอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลา แต่เนื้อแท้ของความรักไม่เคยเปลี่ยน

Lust is a state of the mind, love is a state of the heart & soul.
– – Anonymous – –
ความทะยานอยากมาจากจิตใจ แต่ความรักนั้นมาจากหัวใจและจิตวิญญาณ

Love feeds the soul!
– – Anonymous – –
ความรักหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ

Love is the triumph of imagination over intelligence.
– – Anonymous – –
ความรักคือชัยชนะของจินตนาการที่อยู่เหนือไหวพริบ

Love or friendship, one cannot serve two masters.
– – Anonymous – –
ความรักหรือมิตรภาพ คุณเลือกได้เพียงหนึ่งเท่านั้น

กลอนอื่นๆ
- 18-03-2010 5:18:05 โพสต์โดย : admin คนดู 3,513 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ