กลอนรักภาษาอังกฤษ -Every day is a new start…

 Every day is a new start and a chance to make right what went wrong yesterday.
– – Anonymous – –
ทุกๆ วันเป็นการเริ่มต้นใหม่ และเป็นโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดในวันวาน

Friendship is love minus sex and plus reason. Love is friendship plus sex and minus reason.
– – Anonymous – –
มิตรภาพคือ ความรัก ลบด้วย เซ็กซ์ และบวกด้วยเหตุผล ส่วนความรัก คือ มิตรภาพบวกด้วยเซ็กซ์ และลบออกด้วยเหตุผล

Friendship often ends in love, but love in friendship – never.
– – Anonymous – –
มิตรภาพมักจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยมิตรภาพ

Gravity cannot be held responsible for people falling in love.
– – Anonymous – –
แรงดึงดูดใดๆ ก็ไม่เท่าแรงดึงดูดที่ทำให้คนเราตกหลุมรักใครบางคน

Hate me if you wish but do not look back at me with tears in your eyes and hatred in your soul.
– – Nick Maiorano – –
ฉันยอมใหเธอเกลียดฉันแค่เพียงเธอต้องการเท่านั้น แต่จงอย่าหันกลับมามองฉันด้วยน้ำตาและความโกรธเกลียดในห้วงลึกของใจเธอ

How can you love another if you dont love yourself?
– – Anonymous – –
จะรักคนอื่นได้อย่างไร ถ้าคุณยังไม่รักตัวคุณเอง

Here we are undivided by anything, just you and I.
Weve come so far no one else could ever steal away what we confide.
– – Anonymous – –
ไม่มีอะไรจะแบ่งแยกฉันและเธอจากกันได้เลย เรามาไกลเกินกว่าจะมีใครอื่นมาทำลายความเชื่อใจระหว่างเรา

Hate has a reason for everything but LOVE is unreasonable.
– – Anonymous – –
ไม่ว่าจะเกลียดอะไมีเหตุผลเสมอ แต่กับรักนั้นไม่มีเหตุผลใดเลย

Hold on to the one you love without actually holding on.
– – Anonymous – –
จงยึดมั่นในคนที่คุณรัก แต่ไม่ยึดติดอย่างที่เป็นอยู่จริง

If you are the dreamer, I am what you dream. But when you want to wake, I am your wish
– – Anonymous – –
ถ้าคุณเป็นคนช่างฝัน ฉันจะเป็นอย่างที่เธอฝัน หลังจากนั้นเมื่อคุณตื่น ฉันจะเป็นอย่างที่เธอปรารถนา

credit : iaddidea

กลอนอื่นๆ
- 1-06-2010 5:25:48 โพสต์โดย : admin คนดู 11,335 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ