กลอนรัก : กาลเวลา

กลอนรัก   :   กาลเวลา

กลอนรัก   :   กาลเวลา

วันคืนยังหมุนเวียนต่อไป

ความรักของเราจะยืนยาวแค่ไหน

กาลเวลาคงบอกได้

……………………………………

The days are moving on…

On time will us

how long would tell us

how long would our love last

ขอขอบคุณ : มนต์สุนทร สุราช
ที่มา : The Answer of Love

กลอนกวนๆ, กลอนบอกรักกลอนคิดถึง, กลอนรัก

กลอนรัก
- 24-10-2014 1:21:43 โพสต์โดย : admin คนดู 2,290 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ