กลอนรัก : ความห่วงหวง

กลอนรัก  :  ความห่วงหวง

Katekyo.Hitman.REBORN!.600.83145

ฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันน่าจะดีกว่านี้

และเราก็น่าจะทำได้

ถ้าเราต่างลดทิฐิลงให้กันและกันบ้าง

อย่าโกรธฉันเลยนะ

กับท่าทีที่เหมือนไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยในบางครั้ง

กับความเป็นไปที่เธอเป็นอยู่

อย่าโกรธฉันเลยนะ

กับความรู้สึกห่วงหวง

ที่เธออาจรู้สึกว่ามันเกินความพอดีไปบ้าง

เพราะบางทีความรู้สึกเหล่านี้

ก็ยากที่จะวัดปริมาณกันได้

And I believe everything should be better

someday

and we should make it through

when we play ourselves down a bit on the ego

Please don’t be mad at me

when I seem difficult to understand you

sometimes with what you trying to be

Please don’t be mad at me

when sometimes I feel care and jealous

that you think is a little too much

Because sometimes these feelings

is hard to be measured in size or volume

ขอขอบคุณ : มนต์สุนทร สุราช
ที่มา : The Answer of Love

กลอนกวนๆ, กลอนบอกรักกลอนคิดถึง, กลอนรัก

กลอนรัก
- 3-11-2014 2:20:26 โพสต์โดย : admin คนดู 5,795 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ