กลอนรัก : ฉันรู้สึกได้ว่า…

กลอนรัก  :  ฉันรู้สึกได้ว่า…

กลอนรัก กลอนซึ่งๆ

ฉันรู้สึกได้ว่า…

ความรักที่ยิ่งเพิ่มปริมาณ

ความหวั่นไหวก็ได้เพิ่มปริมาณตามไปด้วย

รักมาก  ห่วงมาก

คิดถึงมาก  กังวลมาก

เธอว่าแปลกไหม  ?

แต่ฉันว่าไม่แปลกนะ

และนี่เองเป็นที่มาที่ทำให้

เราสองคนในบางครั้ง

เกิดความไม่เข้าใจในกันและกัน

แต่ถ้าฉันจะขออะไรสักอย่างเพื่อความรัก

ฉันอยากจะขอเพียงความเข้าใจที่เราพึงจะมีต่อกัน

ขอให้ทิฐิในใจของเรา

อย่าได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่มีต่อกันเลย

I can feel that ….

the more our love increases

the more we feel so unsecure

The more we love, the more we worry

The more we miss each other, the more

we stress

How stress it is ?

But I think it is quite true

And this is the reason why

whenever we’re together

we don’t seem to understand each other

But if I would ask of you one thing

just for love sake

I would ask for our understanding

for one another

and let our egotistic nature

be less than our love that we’ve for each other

ขอขอบคุณ : มนต์สุนทร สุราช
ที่มา : The Answer of Love

กลอนกวนๆ, กลอนบอกรักกลอนคิดถึง, กลอนรัก

กลอนรัก, กลอนรักและคิดถึง
- 15-10-2014 10:59:10 โพสต์โดย : admin คนดู 2,499 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ