กลอน โรงเรียน

อันโรงเรียนนั้นหรือคือที่พัก

คือที่รักของครูและลูกศิษย์

เป็นที่เรียนศึกษาเพ่งพินิจ

เป็นที่คิดหาความรู้เข้าสู่ตน

จาก แพม โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ด.ญ.ณัฐิยา  วงศ์พันธุ์เสือ ประธานนักเรียน

แต่งเองโดยเฉพาะอนุญาตให้เผยแพร่ลอกเลียนแบบและดัดแปลงได้ค่ะ.

กลอนอื่นๆ
- 24-01-2010 7:28:29 โพสต์โดย : admin คนดู 31,260 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ