คำคมภาษาอังกฤษ – Nobody has Wisdom if he does not know the Dark..

imageNobody has Wisdom if he does not know the Dark.
– – H.Hesse – –
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.
– – Colton – –
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ

Do or do not; there is no try.
– – Yoda – –
การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด

Love is the only thing that can be divided with out being diminished.
– – Anonymous – –
ความรักเป็นสิ่งเดียวที่สามารถแบ่งได้โดยไม่มีหมด

Love looks not with the eyes, but with the mind.
– – Anonymous – –
ความรักเห็นไม่ได้ด้วยตา แต่ด้วยหัวใจ

Let not our love be like a flower that ds. Instead let it be like a river that flows FOREVER!
– – Anonymous – –
ขอให้ความรักของเราไม่เป็นดั่งเช่นดอกไม้ที่โรยรา แต่ขอให้เป็นดั่งกระแสน้ำที่ไหลตลอดกาลแทน

image

จาก iaddiea.com

กลอนอื่นๆ
- 10-03-2010 3:18:59 โพสต์โดย : admin คนดู 2,829 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ