รักยิ่งใหญ่

รักยิ่งใหญ่
ค ว า ม รั ก? ที่ ยิ่ ง ใ ห ญ่
ม า จ า ก ใ จ? ที่ ซื่ อ ต ร ง
ค ว า ม รั ก? ที่ มั น ค ง
ม า จ า ก รั ก? ที่ จ ริ ง ใ จ

—————————- กลอนรัก กลอนความรัก รักหวาน ———————————–
ส่งไอรัก
เที่ยงตรง ส่งไอรัก
เข้าไปทัก เธออยู่ไหน
อยู่ที่ ในหัวใจ
จะบอกให้ ฉันรักเธอ

—————————- กลอนรัก กลอนความรัก รักหวาน ———————————–
รักหวาน
รักหวานๆ ใส่กล่องพาสเจอร์ไรซ์
กลั่นจากใจใสๆ ไม่เจือสี
ไม่แต่งกลิ่นไม่เติมสารเคมี
ดื่มก่อนนอนจะฝันดีไปทั้งคืน

—————————- กลอนรัก กลอนความรัก รักหวาน ———————————–

กลอนรัก
- 11-08-2010 9:07:10 โพสต์โดย : admin คนดู 1,303 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ