รักใคร่

รักใคร่ จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องไร้ปัญหา
รักใคร่ จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องมีปัญหา
รักใคร่ จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องไร้ปัญหา
รักใคร่ จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องมีปัญหา

ไม่รักใคร่ จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องไร้ปัญหา
ไม่รักใคร่ จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องมีปัญหา
ไม่รักใคร่ จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องไร้ปัญหา
ไม่รักใคร่ จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องมีปัญหา

รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องไร้ปัญหา
รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องมีปัญหา
รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องไร้ปัญหา
รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องมีปัญหา

ไม่รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องไร้ปัญหา
ไม่รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันให้ท้อง น้องมีปัญหา
ไม่รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องไร้ปัญหา
ไม่รักใคร่ ไม่จริงใจ ฟันไม่ท้อง น้องมีปัญหา

กลอนอื่นๆ
- 10-03-2009 2:09:53 โพสต์โดย : admin คนดู 645 คน
  • Categories

  • Recent Posts

  • link แนะนำ