เที่ยวประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เที่ยว สงกรานต์สุโขทัย

นอกจากการร่วมงานสงกรานต์เมืองเก่าแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยเมืองเก่า ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งภายในอุทยาน ฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย

Sukhothai Songkran

Sukhothai Songkran

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว วันที่ 7-8 เม.ย. ของทุกปี

ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า แห่ช้าง อยู่เคียงคู่ผู้คนทีมีสายเลือดไทยพวนมานานแล้ว คือ การนำช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า พระ เวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างเผือกคู่บารมีที่ชาวเมืองเชตุดรถือว่าเป็นมงคลหัตถีแก่พราหมณ์ทั้ง 8 จากแคว้นกลิงคราษฎร์ที่มาทูลขอเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเมืองที่ประสบทุพภิกขภัย
ความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับอีกตำนานหนึ่ง คือ ตอนที่พระเจ้ากรุงสัญชัย พระราชบิดาของพระเวสสันดรขอให้พระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์ตามเดิมนั้น พระองค์ได้จัดขบวนช้างม้าและรถประดับประดาเหมือนออกศึกสงครามให้สมเกียรติเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีขบวนแห่ขับด้วยมโหรีและการละเล่นต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลอง
ความเชื่ออีกประการหนึ่ง คือ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มุ่งให้ผู้บวชถือปฏิบัติตนเพื่อไปสู่โลกอุดร หรือโลกุตรธรรม คือ ธรรมอันพ้นจากวิสัยของโลก ได้แก่ พระนิพพาน แต่คนทั่วไปเข้าใจว่า อุดร หมายถึงทิศเหนือ ซึ่งมีสัญลักษณ์ คือ ช้าง ชาวไทยพวนเรียกสัญลักษณ์ประจำทิศเหนือว่า “โงนงก” คือ ช้างและนำมาเป็นส่วนร่วมในขบวนแห่มาจนทุกวันนี้
ในประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เราจะได้พบกับความตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่นาคบนหลังช้างกว่า 50 สิบเชือกที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม
ขบวนบวชช้างบ้านหาดเสี้ยว ที่มีการตกแต่งอย่างงดงาม ทั้งตัวผู้บวช และ ช้าง
ส่วนผู้บวชนั้นจะมีการแต่งการที่สวยงามตามคติความเชื่อ โดยผู้ที่จะบวชและตกแต่งตัวให้อย่างสวยงาม เครื่องแต่งกายของนาคประกอบด้วยผ้านุ่ง ผ้าม่วง ผ้าไหม สวมเสื้อกำมะหยี่หรือเครื่องนุ่งห่มที่แพรวพราว สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น เข็มขัดนาก เพชร พลอย อันมีความหมายถึงความหลงใหลในความงามของทรัพย์ภายนอกและพร้อมที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายใน (อริยทรัพย์) และสวมแว่นดำ มีความหมายว่า ยังเป็นผู้มืด เพราะยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ศีรษะสวมเทริด หรือเรียกว่า กระโจม อันเป็นเครื่องทรงของพระอินทร์ และเป็นสัญลักษณ์หงอนนาค กระจกที่ติดสองข้างหูเพื่อไว้สำรวจตัวเอง ระลึกถึงความหลังพร้อมที่จะสละ ประนมมือด้วยแผ่นหรือแป้นวงกลมเรียกว่า “สักกัจจัง” แปลว่า เครื่องหมายแห่งความเคารพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้ว ด้ามเป็นรูปพญานาค ถือเครื่องประดับและเครื่องบูชาต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเรียกว่า ขันธ์ 5 ร่มที่ใช้กางเป็นร่มใหญ่(สัปทน) มีหลายสี เรียกว่า “จ้อง” หรือ “คันญู” ถือเป็นประเพณีที่งดงามที่ไม่ควรพลาดค่ะ
นอกจากประเพณีบวชนาคของชาวหาดเสี้ยว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสาธร ซึ่งเก็บรวบรวมผ้าทอมือลายโบราณของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องใช้โบราณด้วย นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ที่มีอายุกว่าร้อยปี และผ้าซิ่นทองคำที่จัดทำขึ้นมาใหม่ถูกจัดแสดงไว้ให้ชมโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแต่อย่างใด สำหรับนักช้อปที่หลงไหลเสน่ห์ผ้าไทย ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายโบราณที่สวยงาม ในราคาย่อมเยาค่ะ
จากพิพิธภัณธ์ผ้าทองคำสาธร เดินทางสู่ ย่านทองโบราณศรีสัชนาลัย ชมการวิธีการทำทองโบราณที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ ช่วย โดยมีการเลียนแบบจากเครื่องประดับสุโขทัยโบราณ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล ต่างหู รวมไปถึงเครื่องเงินจากฝีมือช่างท้องถิ่นที่ใช้ความประนีตในการทำทุกขึ้นตอน ทำให้ทอง และ เงิน ที่มีค่าทางวัตถุสูงอยู่แล้ว ยิ่งดูสูงค่าขึ้นไปอีก และที่สำคัญงานฝีมืออย่างนี้กลับราคาไม่สูงอย่างที่คิดเลยค่ะ ขาช้อปทั้งหลายไม่ควรพลาดค่ะ
ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย. ของทุกปี
จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัยและลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ

นอกจากการร่วมงานสงกรานต์เมืองเก่าแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยเมืองเก่า ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งภายในอุทยาน ฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย??? ? ? ?ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว วันที่ 7-8 เม.ย. ของทุกปี??? ? ? ?ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า แห่ช้าง อยู่เคียงคู่ผู้คนทีมีสายเลือดไทยพวนมานานแล้ว คือ การนำช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า พระ เวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างเผือกคู่บารมีที่ชาวเมืองเชตุดรถือว่าเป็นมงคลหัตถีแก่พราหมณ์ทั้ง 8 จากแคว้นกลิงคราษฎร์ที่มาทูลขอเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเมืองที่ประสบทุพภิกขภัย??? ? ? ?ความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับอีกตำนานหนึ่ง คือ ตอนที่พระเจ้ากรุงสัญชัย พระราชบิดาของพระเวสสันดรขอให้พระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์ตามเดิมนั้น พระองค์ได้จัดขบวนช้างม้าและรถประดับประดาเหมือนออกศึกสงครามให้สมเกียรติเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีขบวนแห่ขับด้วยมโหรีและการละเล่นต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลอง??? ? ? ?ความเชื่ออีกประการหนึ่ง คือ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มุ่งให้ผู้บวชถือปฏิบัติตนเพื่อไปสู่โลกอุดร หรือโลกุตรธรรม คือ ธรรมอันพ้นจากวิสัยของโลก ได้แก่ พระนิพพาน แต่คนทั่วไปเข้าใจว่า อุดร หมายถึงทิศเหนือ ซึ่งมีสัญลักษณ์ คือ ช้าง ชาวไทยพวนเรียกสัญลักษณ์ประจำทิศเหนือว่า “โงนงก” คือ ช้างและนำมาเป็นส่วนร่วมในขบวนแห่มาจนทุกวันนี้??? ? ? ?ในประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เราจะได้พบกับความตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่นาคบนหลังช้างกว่า 50 สิบเชือกที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม ?????ขบวนบวชช้างบ้านหาดเสี้ยว ที่มีการตกแต่งอย่างงดงาม ทั้งตัวผู้บวช และ ช้าง

ส่วนผู้บวชนั้นจะมีการแต่งการที่สวยงามตามคติความเชื่อ โดยผู้ที่จะบวชและตกแต่งตัวให้อย่างสวยงาม เครื่องแต่งกายของนาคประกอบด้วยผ้านุ่ง ผ้าม่วง ผ้าไหม สวมเสื้อกำมะหยี่หรือเครื่องนุ่งห่มที่แพรวพราว สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น เข็มขัดนาก เพชร พลอย อันมีความหมายถึงความหลงใหลในความงามของทรัพย์ภายนอกและพร้อมที่จะไปแสวงหาทรัพย์ภายใน (อริยทรัพย์) และสวมแว่นดำ มีความหมายว่า ยังเป็นผู้มืด เพราะยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ศีรษะสวมเทริด หรือเรียกว่า กระโจม อันเป็นเครื่องทรงของพระอินทร์ และเป็นสัญลักษณ์หงอนนาค กระจกที่ติดสองข้างหูเพื่อไว้สำรวจตัวเอง ระลึกถึงความหลังพร้อมที่จะสละ ประนมมือด้วยแผ่นหรือแป้นวงกลมเรียกว่า “สักกัจจัง” แปลว่า เครื่องหมายแห่งความเคารพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้ว ด้ามเป็นรูปพญานาค ถือเครื่องประดับและเครื่องบูชาต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนเรียกว่า ขันธ์ 5 ร่มที่ใช้กางเป็นร่มใหญ่(สัปทน) มีหลายสี เรียกว่า “จ้อง” หรือ “คันญู” ถือเป็นประเพณีที่งดงามที่ไม่ควรพลาดค่ะ??? ? ? ?นอกจากประเพณีบวชนาคของชาวหาดเสี้ยว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำสาธร ซึ่งเก็บรวบรวมผ้าทอมือลายโบราณของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้าลายหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องใช้โบราณด้วย นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ที่มีอายุกว่าร้อยปี และผ้าซิ่นทองคำที่จัดทำขึ้นมาใหม่ถูกจัดแสดงไว้ให้ชมโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแต่อย่างใด สำหรับนักช้อปที่หลงไหลเสน่ห์ผ้าไทย ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายโบราณที่สวยงาม ในราคาย่อมเยาค่ะ??? ? ? ?จากพิพิธภัณธ์ผ้าทองคำสาธร เดินทางสู่ ย่านทองโบราณศรีสัชนาลัย ชมการวิธีการทำทองโบราณที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ ช่วย โดยมีการเลียนแบบจากเครื่องประดับสุโขทัยโบราณ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล ต่างหู รวมไปถึงเครื่องเงินจากฝีมือช่างท้องถิ่นที่ใช้ความประนีตในการทำทุกขึ้นตอน ทำให้ทอง และ เงิน ที่มีค่าทางวัตถุสูงอยู่แล้ว ยิ่งดูสูงค่าขึ้นไปอีก และที่สำคัญงานฝีมืออย่างนี้กลับราคาไม่สูงอย่างที่คิดเลยค่ะ ขาช้อปทั้งหลายไม่ควรพลาดค่ะ
ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย. ของทุกปี??? ? ? ?จัดขึ้นบริเวณอุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัยและลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ?พิธีบวงสรวงพระมหาธรรมาชาลิไทและพระบูรพมหากษัตริย์ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย พิธีบวงสรวงหลักเมือง การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุที่เดินลงมาจากวัดเขาพนมเพลิง การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขบวนแห่ช้างพ่อเมือง และการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองศรีสัชนาลัย การเดินแบบแสดงตำนานผ้าศรีสัชนาลัย เป็นต้น

นอกจากได้ร่วมงานสงกรานต์แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมโบราณวัตถุ และ โบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมภายในอุทยานประวัติสาสตร์ศรีสัชนาลัยได้อีกด้วย

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ณ อนุสาวรีย์เจาหมื่นด้ง บ้านตึก ระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย.

เป็นประเพณีสำคัญของชาวตำบลบ้านตึก ซึ่งในอดีตเป็ฯที่ตั้งของ อำเภอด้ง(ศรีสัชนาลัย) จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความผูกพันคนกับช้าง และเพื่อสักการะเจ้าหมื่นด้งทหารเอกพระเจ้าติโลกราช ซึ่งเป็นผู้ครองเมืองเชลียง ( เชียงชื่น )

โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี มีกิจกรรม คือ ในตอนเช้าตรู่หลังสงกรานต์ 7 วัน เจ้าของช้างและควาญช้างจะอาบช้างเพื่อนทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต่อหน้าช้าง และกราบตีนช้างเพื่อทดแทนบุญคุณที่ได้ใช้งานตลอดปี

ในตอนบ่ายเริ่มพิธีแห่งน้ำขึ้นโฮง ( คำว่า โฮง ภาษาเหนือแปลว่า ศาล ) โดยขบวนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านพร้อมด้วยขบวนช้างเคลื่อนไปสักการะเจ้าปู่เขามุ้ง และ โฮงเจ้าหมื่นด้ง

จากนั้นขบวนช้างทุกเชือกแห่ไปยังอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง มีการรำถวาย มีการชกมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่หมื่นด้งโปรดปราย มีการเลี้ยงขันโตกช้าง และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 3

โทร. 0-5525-2742-3 และ 0-5524-5357-8

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 0-5569-7527 และ 0-5561-3241

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-9211

ที่ว่าการ อ. ศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-1098

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ท่องเที่ยวสงกรานต์ 2561
- 8-03-2011 4:08:16 โพสต์โดย : admin 10,110