กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) ประวัติซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) : ประวัติซีเกมส์

SEA Games 2007 พิธีเปิด – พิธีปิด งานซีเกมส์ โคราช ประเทศไทย
Present Opening-Closing Ceremony The 24th SEAGames,6-15 December 2007@KORAT,Thailand

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games)

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games)

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขันดำเนินตามกฎข้อบังคับของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee หรือ IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia)

แต่เดิมเรียกกีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาแหลมทอง จนกระทั่งปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ซีเกมส์ เหมือนในปัจจุบัน

กีฬาซีเกมส์ นั้นเดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดประชุมตกลงที่จะก่อตั้งองค์กรการกีฬาขึ้น

กีฬาแหลมทองนั้นได้รับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ข้อเสนอนั้นมีอยู่ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย , ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา (และสิงคโปร์มา ร่วมในภายหลัง) ถือเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประเทศเหล่านี้มีความตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นแบบสองปีครั้ง และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้น (SEAP Games Federation Committee)

กีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด

ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมีมติให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแข่งขันด้วย และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์ (Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

การจัดแข่งขัน : ซีเกมส์

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ หมายเหตุ
เมือง ประเทศ
1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
2 กีฬาแหลมทอง 1961(พ.ศ. 2504) ย่างกุ้ง Flag of ประเทศพม่า ประเทศพม่า
3 กีฬาแหลมทอง 1965(พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
4 กีฬาแหลมทอง 1967(พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง Flag of ประเทศพม่า ประเทศพม่า
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
9 กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
10 กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
11 กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์
12 กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์
13 กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
14 กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
15 กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
16 กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์
17 กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์
18 กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ Flag of ไทย ไทย (ครั้งแรกที่เมืองเจ้าภาพไม่ใช่เมืองหลวง)
19 กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
20 กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เสรีเบกาวัน Flag of บรูไน บรูไน
21 กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
22 กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอย โฮจินมินซิตี้ Flag of เวียดนาม เวียดนาม
23 กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์ (หลายเมือง โดยมีมะนิลาเป็นศูนย์กลาง)
24 กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา Flag of ไทย ไทย (ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศสิงคโปร์ขอถอนตัวเนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม)
25 กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์ Flag of ลาว ลาว
26 กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
27 กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556) (สิงคโปร์ขอถอนนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ ทางประเทศไทยและเวียดนามจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทน)
28 กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย
29 กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) บันดาร์เสรีเบกาวัน Flag of บรูไน บรูไน
30 กีฬาซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์

ประเทศสมาชิก

รหัส ประเทศ / กำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ใช้ครั้งแรก รหัสมาตรฐานสากล
(ISO-code)
หมายเหตุ
BRU ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) BRN
CAM ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) KHM
INA ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) IDN IHO พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)

FIFA-code IDN

LAO ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) LAO
MAS ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) MYS
MYA ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) MMR BIR พ.ศ. 2491-2535 (ค.ศ. 1948-1992)
PHI ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) PHL
SIN ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) SGP
THA Flag of ไทย ไทย พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) THA
TLS Flag of ประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) TLS พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
VIE ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) VNM

credit : th.wikipedia.org/wiki/ซีเกมส์

กีฬาซีเกมส์ SEA Games
- 20-11-2009 9:34:20 โพสต์โดย : admin 5,278
  • คลิปกีฬา